1-daagse cursus

€ 796,-

Natuur in de Omgevingswet

10 oktober 2024

Utrecht
 • Specifiek de overgang van Wet natuurbescherming naar Omgevingswet
 • Wat zijn de veranderingen?
 • Gebiedsbescherming, soortenbescherming, houtopstanden
 • Wat te doen met de zorgplicht?


Inleiding

De huidige Wet natuurbescherming (Wnb) is inmiddels opgegaan in de Omgevingswet (OW). De Wnb zal niet als één geheel opgaan in de OW. De huidige bepalingen uit de Wnb, het Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming gaan verspreid worden over de OW, de AMvB’s en de Regeling. De Wet natuurbescherming zal volledig komen te vervallen.

Er is een beleidsneutrale wijziging beoogd, waardoor de regelgeving zoveel mogelijk ongewijzigd zal overgaan. Hierdoor zal het beschermingsniveau op eenzelfde niveau blijven. Echter, het stelsel van de Omgevingswet is fundamenteel anders dan dat van de Wet natuurbescherming. Bijvoorbeeld:

 • Er ontstaan andere mogelijkheden voor toestemmingverlening, waarbij de nadruk ligt op mogelijkheden voor generieke toestemming.
 • De rol en handhaving van de zorgplicht wordt voor natuurwaarden fundamenteel anders dan onder het nu geldende recht.
 • Hoe zit het met de kenbaarheid van de regels die gaan gelden voor bescherming van de natuur? Wat kan decentraal worden bepaald?

Inhoud en resultaat

Tijdens de cursus zullen wij door de Omgevingwet, de AMvB’s en de Regeling op zoek gaan naar:

 • de relevante beschermingsbepalingen,
 • de mogelijkheden voor toestemmingverlening,
 • de plek van actieve natuurbescherming en
 • de samenhang met de beoogde ‘toelatingsplanologie’.

Aan de hand van de op dat moment actuele teksten van wet, besluiten en regeling, zal in de cursus aandacht worden besteed aan het toekomstige juridische kader voor:

 • gebiedsbescherming
 • bescherming van houtopstanden
 • soortenbescherming

Ook zal aandacht worden besteed aan de gevolgen van de invoering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Met name de verschillen ten opzichte van het stelsel onder de Wet natuurbescherming zullen volop aandacht krijgen. Er wordt steeds terug gegrepen naar de bestaande wetgeving, zodat goed duidelijk wordt waar de echte veranderingen zijn en waar men grotendeels op de oude voet kan doorgaan. Dat is voor de praktijk belangrijk om te weten.

Doelgroep

Enerzijds zijn dit beleidsmedewerkers, adviseurs en juristen die bij het opstellen van ruimtelijke plannen te maken krijgen met natuuraspecten. Zij kunnen werkzaam zijn bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, rijk, natuurorganisaties, adviesbureaus, bouwbedrijven en projectontwikkelaars. Anderzijds zijn dit medewerkers van (ecologische) adviesbureaus die aan de andere kant opereren.

Programma

Inleiding en doel Omgevingswet

 • Aanleiding en verbeterdoelen wet
 • Structuur en systematiek
 • Algemene zorgplicht
 • Kerninstrumenten (visie, plan, programma, vergunning, projectbesluit)
 • Omgevingswaarden
 • Instructieregels
 • Vier uitvoeringsbesluiten: Omgevingsbesluit, Bkl, Bal, Bbl
 • Invoeringswet en -besluit
 • Aanvullingswetten, waaronder natuur

Natuur in de Omgevingswet

 • Aanvullingswet natuur
 • Aanvullingsbesluit natuur
 • Waar gaat wat geregeld worden?
 • Wijziging van rollen, taken en bevoegdheden

Gebiedsbescherming

 • Grootste veranderingen
 • De rol en plek van het beheerplan N2000 (programma onder nieuwe wet)
 • Passende beoordeling van het Omgevingsplan
 • De bescherming van houtopstanden

Soortenbescherming

 • Grootste veranderingen
 • Het Omgevingsplan als instrument van soortenbescherming
 • Programmatische aanpak: weg uit de klem van soortenbescherming?

Handhaving

 • Hoe is de handhaving van natuurregelgeving geregeld?
 • Welk bevoegd gezag is in welke omstandigheid bevoegd voor de handhaving?

Docenten

mr. drs. Luuk Boerema
Juridisch adviseur natuur en leefomgeving, Boerema & Van den Brink
 
Luuk is als jurist al meer dan twintig jaar betrokken bij vraagstukken over de afweging tussen economie en ecologie. Specialismen zijn gebiedsbescherming en het soortenbeschermingsrecht. Hij heeft al vele cursussen over natuurwetgeving gegeven.
Bekijk op Omgevingsweb
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

•  Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
•  Toegang tot de gehele digitale kennisbank van PONT | Omgeving tot een maand na de cursus. 

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.
Verder krijgt u met PONT | Omgeving gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 10 oktober 2024
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 796,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw 
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee

Aanmelden

Referenties
Luuk Boerema is een prettige docent met veel kennis over de inhoud.

Zeer leerzaam. Goed tempo. Voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Chiara van Ommeren
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Chiara via chiara@berghauserpont.nl of telefonisch op 06-2532 7103