1-daagse cursus

€ 595,-

Natuur in de Omgevingswet

16 november 2021

Utrecht
 • Specifiek de overgang van Wet natuurbescherming naar Omgevingswet
 • Aanvullingswet Natuur, Aanvullingsbesluit Natuur
 • Wat zijn de veranderingen?
 • Gebiedsbescherming, soortenbescherming, houtopstanden
 • Wat te doen met de zorgplicht?

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie. Als u niet wil of mag reizen, kunt u deze cursus ook volgen via een livestream met interactie. Met beide opties behaalt u uw studiepunten.

Inleiding

De huidige Wet natuurbescherming (Wnb) zal ook opgaan in de Omgevingswet (OW). De Wnb zal niet als één geheel opgaan in de OW. De huidige bepalingen uit de Wnb, het Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming gaan verspreid worden over de OW, de AMvB’s en de Regeling. De Wet natuurbescherming zal volledig komen te vervallen. Dit wordt geregeld in de Aanvullingswet natuur en Aanvullingsbesluit natuur die bij de OW horen.

Er is een beleidsneutrale wijziging beoogd, waardoor de regelgeving zoveel mogelijk ongewijzigd zal overgaan. Hierdoor zal het beschermingsniveau op eenzelfde niveau blijven. Echter, het stelsel van de Omgevingswet is fundamenteel anders dan dat van de Wet natuurbescherming. Bijvoorbeeld:

 • Er ontstaan andere mogelijkheden voor toestemmingverlening, waarbij de nadruk ligt op mogelijkheden voor generieke toestemming.
 • De rol en handhaving van de zorgplicht wordt voor natuurwaarden fundamenteel anders dan onder het nu geldende recht.
 • Hoe zit het met de kenbaarheid van de regels die gaan gelden voor bescherming van de natuur? Wat kan decentraal worden bepaald?

Inhoud en resultaat

Tijdens de cursus zullen wij door de Omgevingwet, de AMvB’s en de Regeling op zoek gaan naar:

 • de relevante beschermingsbepalingen,
 • de mogelijkheden voor toestemmingverlening,
 • de plek van actieve natuurbescherming en
 • de samenhang met de beoogde ‘toelatingsplanologie’.

Aan de hand van de op dat moment actuele teksten van wet, besluiten en regeling, zal in de cursus aandacht worden besteed aan het toekomstige juridische kader voor:

 • gebiedsbescherming
 • bescherming van houtopstanden
 • soortenbescherming

Ook zal ook aandacht worden besteed aan de gevolgen van de invoering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Met name de verschillen ten opzichte van het stelsel onder de Wet natuurbescherming zullen volop aandacht krijgen. Er wordt steeds terug gegrepen naar de bestaande wetgeving, zodat goed duidelijk wordt waar de echte veranderingen zijn en waar men grotendeels op de oude voet kan doorgaan. Dat is voor de praktijk belangrijk om te weten.

Doelgroep

Enerzijds zijn dit beleidsmedewerkers, adviseurs en juristen die bij het opstellen van ruimtelijke plannen te maken krijgen met natuuraspecten. Zij kunnen werkzaam zijn bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, rijk, natuurorganisaties, adviesbureaus, bouwbedrijven en projectontwikkelaars. Anderzijds zijn dit medewerkers van (ecologische) adviesbureaus die aan de andere kant opereren.

Programma

Inleiding en doel Omgevingswet

 • Aanleiding en verbeterdoelen wet
 • Structuur en systematiek
 • Algemene zorgplicht
 • Kerninstrumenten (visie, plan, programma, vergunning, projectbesluit)
 • Omgevingswaarden
 • Instructieregels
 • Vier uitvoeringsbesluiten: Omgevingsbesluit, Bkl, Bal, Bbl
 • Invoeringswet en -besluit
 • Aanvullingswetten, waaronder natuur

Natuur in de Omgevingswet

 • Aanvullingswet natuur
 • Aanvullingsbesluit natuur
 • Waar gaat wat geregeld worden?
 • Wijziging van rollen, taken en bevoegdheden

Gebiedsbescherming

 • Grootste veranderingen
 • De rol en plek van het beheerplan N2000 (programma onder nieuwe wet)
 • Passende beoordeling van het Omgevingsplan
 • De bescherming van houtopstanden

Soortenbescherming

 • Grootste veranderingen
 • Het Omgevingsplan als instrument van soortenbescherming
 • Programmatische aanpak: weg uit de klem van soortenbescherming?

Handhaving

 • Hoe is de handhaving van natuurregelgeving geregeld?
 • Welk bevoegd gezag is in welke omstandigheid bevoegd voor de handhaving?

Docenten

mr. drs. Luuk Boerema
Juridisch adviseur natuur en leefomgeving, Boerema & Van den Brink
 
Luuk is als jurist al meer dan twintig jaar betrokken bij vraagstukken over de afweging tussen economie en ecologie. Specialismen zijn gebiedsbescherming en het soortenbeschermingsrecht. Hij heeft al vele cursussen over natuurwetgeving gegeven.
 
Bekijk op Omgevingsweb
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

•  Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
•  Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus. 

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.
Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 16 november 2021
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 595,-
 • •  Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw
  •  Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
  •  Uw keuze voor deelname via livestream of fysiek kunt u op een later moment doorgeven

Aanmelden

Referenties
Luuk Boerema is een prettige docent met veel kennis over de inhoud.

Zeer leerzaam. Goed tempo. Voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Kristian Koster
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Kristian via 06 231 52 794 of via kristian@berghauserpont.nl