1-daagse


Vaardigheden voor opstellen regels omgevingsplan


 • Naast inhoud ook vaardigheden van belang
 • Combinatie van inhoud en vaardigheden: toegevoegde waarde!
 • Werken in de geest van de Omgevingswet
 • Samenwerken, buiten gebaande paden kunnen en durven denken, open staan voor de samenleving, etc.
 • Zelf aan de slag met oefeningen en (eigen) praktijkcases

Inleiding

Het opstellen van een omgevingsplan is een uitdagende klus. Veel gemeenten zijn momenteel aan het nadenken over de wijze waarop en wanneer ze het tijdelijke omgevingsplan willen gaan omzetten in een omgevingsplan conform de Omgevingswet. Dit vraagt om de nodige inhoudelijke kennis van bijvoorbeeld het Ob, Bkl, Bbl, Bal en de Bruidsschat.

Bij het opstellen van een omgevingsplan gaat het echter niet alleen om de inhoudelijke kennis. Medewerkers die met het omgevingsplan aan de gang gaan, dienen daarvoor ook over de juiste vaardigheden te beschikken. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan samenwerken en het buiten de gebaande paden kunnen en durven denken. Daarbij worden de medewerkers geacht open te staan voor de input vanuit de samenleving en in staat te zijn de resultaten hiervan te vertalen naar het omgevingsplan. Dit geldt voor alle betrokken medewerkers, maar zeker voor de personen die het beleid en de regels opstellen. Vaardigheden bepalen voor een groot gedeelte de keuzes voor de opzet van het omgevingsplan en de soort regels.

Inhoud en resultaat

De deelnemers aan deze training worden op interactieve wijze meegenomen in wat van hen -naast het inhoudelijke- wordt verwacht bij het opstellen van de regels van een omgevingsplan. In het algemeen, maar bijvoorbeeld ook gericht ten aanzien van het doelmatig overzetten van de gemeentelijke verordeningen naar het omgevingsplan en voor het vertalen van de Bruidsschat in het omgevingsplan. En natuurlijk hoe de eigen ambities van de implementatie of de omgevingsvisie vertaald kunnen worden!
Tijdens de training neemt het VNG - Casco voor het omgevingsplan een belangrijke rol in

Doel

Het doel van deze training is om medewerkers bewust te maken van de relatie tussen de keuzes voor de soorten regels en de gewenste vaardigheden voor het opstellen en het uitvoeren daarvan, zodat zij deze in de eigen praktijk kunnen inzetten. Veranderingen komen niet alleen door de inhoud tot stand. Een vernieuwend omgevingsplan is de resultante van inhoud en vaardigheden.

Afbakening

Tijdens deze training staan niet het proces en de inhoud van het omgevingsplan centraal, maar de vaardigheden voor het opstellen van regels die aansluiten bij de doelen van de Omgevingswet, de eigen ambities en de vragen vanuit de maatschappij. Het gaat daarbij niet om de juridische vaardigheden, maar om de vaardigheden zoals die hiervoor zijn benoemd.

Juist als incompany

De training is ook uitermate geschikt om incompany te geven voor het team of werkgroep die het omgevingsplan aan het opstellen is, of gaat opstellen. Hoe kun je elkaars kwaliteiten en vaardigheden het beste benutten?

Doelgroep

De training is bedoeld voor juristen, adviseurs en beleidsmedewerkers van gemeenten die betrokken zijn bij het opstellen van de regels van het omgevingsplan.

Programma

Omgevingswet

 • Juridische context regels (Omgevingswet en uitvoeringsregelgeving)
 • Relatie omgevingsplan met andere instrumenten

Cultuurverandering, houding en gedrag

 • Welke veranderingen vraagt de Omgevingswet
 • Wat betekent dit voor de organisatie en mensen die hierin werken?
 • Is het omgevingsplan de “wereld op zijn kop, of is het juist heel praktisch vorm te geven?
 • Wat kun jij doen om in de geest van de wet (de bedoeling) te blijven denken en handelen (dilemma’s en kansen)?
 • Ontdekken wat nodig is om kansen te benutten
 • Praktische handvatten die direct en dagelijks te gebruiken zijn

Het omgevingsplan

 • Reikwijdte Omgevingsplan
 • Welke soorten regels bevat het omgevingsplan
 • Zorgplichten
 • Gesloten of open normen
 • Beleidsregels
 • Afwegingsruimte
 • Maatwerk
 • Mengpaneel
 • Delegatie bevoegdheid

Gezamenlijk benoemen en verkennen van de gewenste vaardigheden (intern, extern)

 • Inventarisatie van de gewenste vaardigheden/ competenties voor soorten regels
 • Verder uitwerken van een of meer van die vaardigheden (bijv. netwerken, onderhandelen etc.)

Verdiepen, uitwerken en ontdekken van verschillende vaardigheden, zoals bijvoorbeeld:

 • samenwerken
 • luisteren/ sensitiviteit
 • netwerken
 • onderhandelen
 • buiten gebaande paden kunnen en durven denken/lef
 • open staan voor de samenleving
 • communiceren

Uitwerken (eigen) praktijkopdrachten

Docenten

Jur van der Velde
Partner/vennoot, Adviesbureau Interra
 
Jur is als adviseur Omgevingswet nauw betrokken bij de wet- en regelgeving en de werkwijzen binnen de fysieke leefomgeving. Hij kent de gemeentelijke praktijk goed en kent de uitdagingen waarvoor de gemeenten met de Omgevingswet staan. Momenteel is hij nauw betrokken bij de Omgevingswet door het opstellen van meerdere plannen van aanpak, impactanalyses, ambitiedocumenten en het opstellen van omgevingsplannen. Hij is auteur van het boek ‘Werken met de Omgevingswet’ en van het Casco voor het omgevingsplan van de VNG. .
 
Aart de Boon
Zelfstandig adviseur, Boon-uscoaching
 
Aart is adviseur houding en gedrag Omgevingswet. In die rol is hij actief betrokken bij het ontwikkelen van voor de organisatie belangrijke vaardigheden bij medewerkers. Zijn overtuiging dat naast veronderstelde inhoudelijke kennis het ontwikkelen van vaardigheden en competenties “HET” verschil kan maken voor mensen en organisaties geeft hij vorm in Boonus-coaching. Vanuit dit bedrijf is hij betrokken bij organisatie vraagstukken waarvan de ontwikkeling van vaardigheden steevast deel uitmaakt. Hij heeft inmiddels een groot aantal workshops en trainingen verzorgd bij gemeenten over de implementatie van de Omgevingswet.
 

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • De genoemde cursusprijs is incl. koffie/thee/water en lunch, ex btw
Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties bechikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Lotte Stapper
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Lotte via 06 25 32 71 038 of via lotte@berghauserpont.nl