Seminar

€ 245,-

Seminar Gezondheid in de Omgevingswet

26 maart 2019

Amsterdam

• In één middag alle ins en outs over gezondheid in de Omgevingswet
• Wat is een gezonde leefomgeving?
• Welke instrumenten zijn er om de leefomgeving gezond te maken of houden?
• Hoe kunnen het fysieke en sociale domein elkaar versterken?
• Hoe kom je als gezondheid aan tafel?

Vroegboek-korting tot en met 31 januari

Aanleiding

De fysieke omgeving heeft invloed op de gezondheid van mensen. Overheden kunnen de gezondheid beschermen en bevorderen door bij gebiedsontwikkeling en vergunningverlening zo vroeg mogelijk gezondheid een stevige plek te geven in een integrale belangenafweging. Het bereiken en in stand houden van een gezonde fysieke leefomgeving is een van de hoofddoelen van de nieuwe Omgevingswet. Dit biedt nieuwe kansen om de publieke gezondheid integraal en effectief te beschermen en te bevorderen:

• door gezondheid in een vroeg stadium mee te nemen bij planvorming (omgevingsvisie en omgevingsplan) op de beleidsterreinen binnen het fysieke domein;

• door gezondheid te gebruiken als integrerend thema;

• door verbinding te zoeken met andere beleidsvelden binnen het sociale domein.

Belangrijke winst is te boeken bij het bevorderen van gezond gedrag, zoals:

• gezonde voeding: vestigingsbeleid, kindermarketing, etc.;

• meer bewegen: lopen en fietsen het primaat geven;

• niet roken: rookvrije openbare ruimte.

In een integrale afweging is het belangrijk gezondheid direct te koppelen aan andere belangrijke opgaven, zoals duurzaamheid en de energietransitie.

Inhoud seminar

De opbouw van het seminar is logisch:

1. Wat is een gezonde leefomgeving?

2. Welke instrumenten zijn er om de leefomgeving gezond te maken of houden?

3. Hoe kunnen het fysieke en sociale domein elkaar versterken?

4. Hoe kom je als gezondheid aan tafel? En vice versa: wat kun je als gemeente winnen?

Na afloop van het seminar heeft u een goed beeld van de mogelijkheden om gezondheid een belangrijke plek te geven in uw gemeentelijk beleid, zoals vereist in de nieuwe Omgevingswet. En u heeft handvatten om direct binnen uw eigen gemeente hiermee aan de slag te gaan.

Doelgroep

Het seminar is met name bestemd voor (beleids)medewerkers en bestuurders van gemeenten, provincies, GGD’s en adviesbureaus.Ze zijn afkomstig van verschillende domeinen:

• Fysiek: ruimtelijke ordening, bouwen, milieu, maar ook

• Sociaal: welzijn, zorg

Programma

13.30 Gezondheid als integrerend thema

• Wat is publieke gezondheid?
• Gezonde voeding: vestigingsbeleid, kindermarketing, etc.
• Meer bewegen: lopen en fietsen het primaat geven
• Niet roken: rookvrije openbare ruimte
• Woonomgeving, mobiliteit, gebouwen
• Verschil stad en platteland
• Sectoraal: geluid, luchtkwaliteit, geur, bodem, etc.
• Hoe gezondheid verbinden aan duurzaamheid, energietransitie en klimaatadaptatie?
Fred Woudenberg, GGD Amsterdam

14.00 Instrumenten Omgevingswet
• Gezondheid in de Omgevingswet: veilige en gezonde fysieke leefomgeving
• Instrumenten: omgevingsvisie – omgevingsplan – programma’s
• Hoe neem je gezondheid mee in deze instrumenten?
• Rol van milieueffectrapportage
• Best Practices
Roel Meeuwsen, Commissie m.e.r.

14.30 Samenhang en samenwerking tussen fysieke en sociale domein
• Gezondheid als integrerend thema
• Sociaal-economische gezondheidsverschillen tussen buurten en regio’s
• Hoe kunnen fysiek en sociaal elkaar versterken?
• Sociale duurzaamheid
• Best Practices

15.00 Pauze

15.20 Gezondheid aan tafel
• Gezondheid geen natuurlijke partner van fysieke domein
• Hoe kom je aan tafel?
• Hoe blijf je aan tafel?
• Zoeken naar gezamenlijke belangen
Ellen Peeters, gemeente Utrecht

15.50 3 Best Practices gemeenten en gezondheid
Diverse best practices door het land passeren de revue.
Dit wordt afgesloten met een discussie.

17.00 Borrel en einde van het seminar

Docenten

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional.

Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp. Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 26 maart 2019
 • 13:30 - 17:00
 • Amsterdam
 • € 245,-
 • De genoemde cursusprijs is incl. koffie/thee/water en borrel maar excl. btw

  Schrijft u zich vóór 31 januari a.s. in dan betaalt u de vroegboekkorting-prijs van  € 195

aanmelden

Referenties

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.