Cursus

€ 595,-

Omgevingswet en zwembaden

28 maart 2019

Nieuwe regelgeving voor hygiëne en veiligheid in ontwerp-Aanvullingsbesluit zwemmen of baden in waterbassins Omgevingswet
 • Keuze uit 2 modules van 1 dag: hoofdlijnen en verdieping: ook beide te volgen
 • Zwemwaterregelgeving gaat op in Omgevingswet
 • Anticipeer nu al op het ontwerp-Aanvullingsbesluit zwemmen of baden in waterbassins Omgevingswet
 • Voor managers, leidinggevenden, toezichthouders (badmeesters) of techneuten bij reguliere zwembaden en peuter(speel)baden, bij waterbassins in bijvoorbeeld hotels, pensions, vakantieparken of campings, sauna’s, wellness, fitnesscentra, ziekenhuizen of therapeutische instellingen
 • Voor toezichthouders en handhavers, vergunningverleners en beleidsmedewerkers bij gemeenten, provincies en omgevingsdiensten
 • Voor andere betrokkenen bij het zwemmen of baden in waterbassins, zoals mensen werkzaam bij brancheorganisaties

Inleiding

De zwemwaterregelgeving kent vele invalshoeken. Eén van die invalshoeken is die van de gebruiker van badinrichtingen. Hij mag erop vertrouwen dat de badinrichting hygiënisch en veilig is. Het gaat niet alleen om de reguliere zwembaden, maar ook om peuter(speel)baden, waterbassins in bijvoorbeeld hotels, pensions, vakantieparken of campings, waterbassins in sauna’s, wellness en fitnesscentra en waterbassins in ziekenhuizen en therapeutische instellingen.

Dit is al vele jaren geregeld in de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz). In het voorjaar 2018 is het ontwerp-Aanvullingsbesluit zwemmen of baden in waterbassins Omgevingswet gepubliceerd voor internetconsultatie. Daarmee zal de huidige wetgeving binnenkort opgaan in de Omgevingswet en daaraan hangende algemene maatregelen van bestuur.

Het zal nog niet meevallen om de nieuwe wetgeving in de vingers te krijgen. De Omgevingswet verschilt namelijk in vele opzichten van de huidige wetgeving. Zo kent de Omgevingswet een andere opzet en systematiek. Ook de uitgangspunten zijn anders. Bovendien biedt de Omgevingswet een aantal nieuwe instrumenten.

Het is daarom van het grootste belang dat u zo vroeg mogelijk vertrouwd raakt met de Omgevingswet en daar nu al op anticipeert.

Twee cursusmodules

U kunt twee cursusmodules van één dag volgen:
 • Hoofdlijnen
 • Verdieping
Beide cursusdagen zijn los te volgen, maar ook samen. Echter, als men kiest voor het volgen van de verdiepingsdag wordt wel voorkennis verondersteld over de huidige regels en de hoofdlijnen van de Omgevingswet.

Doel, opzet en resultaat modules

Het doel van de hoofdlijnen-module is inzicht te geven in de nieuwe zwemwater-regelgeving onder de Omgevingswet. Na een korte voorgeschiedenis van de nieuwe regelgeving maakt u kennis met de Omgevingswet. De module gaat verder in op de belangrijkste uitgangspunten en het toepassingsbereik van het ontwerp-Aanvullingsbesluit zwemmen of baden in waterbassins Omgevingswet. U krijgt inzicht in de structuur van het aanvullingsbesluit en antwoord op de vraag tot wie de nieuwe regels zich richten. Uiteraard worden de nieuwe instrumenten en het belang ervan uitvoerig besproken.

Het doel van de verdiepings-module is om een stap verder te gaan en houders van badinrichtingen antwoord te geven op de vraag: ‘Wanneer doe ik het juridisch goed?’ De module doet dit onder meer door:
 • de risico’s te benoemen die houders lopen met hun waterbassin
 • te oefenen met de nieuwe instrumenten als de zorgplicht en de risicoanalyse
 • inzicht te geven hoe u met behulp van wettelijke instrumenten risico’s kunt voorkomen dan wel de gevolgen ervan kan beperken en kansen kan benutten
 • een verkenning van de aansprakelijkheidsvraag
De cursusmodules zijn informatief en tegelijk interactief. Er bestaat voldoende ruimte voor gedachtewisseling, cases en eigen inbreng.

Het resultaat is dat deelnemers op een verantwoorde manier de Omgevingswet in hun dagelijkse praktijk kunnen gebruiken als hulpmiddel om doelen op het gebied van zwemmen en baden en te realiseren.

Doelgroepen

Module 1: hoofdlijnen
Bent u werkzaam als manager, leidinggevende, toezichthouder (badmeester) of techneut bij een regulier zwembad of peuter(speel)bad, bij een zwembad in bijvoorbeeld een hotel, pension, vakantiepark of camping, bij een sauna of fitnesscentrum, bij een zwembad in een ziekenhuis of een therapeutische instelling? Bent u werkzaam als toezichthouder, handhaver, vergunningverlener of beleidsmedewerker bij een gemeente, provincie of omgevingsdienst?

Wilt u graag meer weten over de hoofdlijnen en consequenties van de nieuwe regelgeving rond zwemmen en baden?

Dan is de hoofdlijn-module geschikt voor u.

Ook voor andere betrokkenen bij het zwemmen of baden in waterbassins, zoals mensen werkzaam bij brancheorganisaties, is deze module interessant.

Module 2: verdieping
Bent u werkzaam als manager, leidinggevende, toezichthouder (badmeester) of techneut bij een regulier zwembad of peuter(speel)bad, bij een zwembad in bijvoorbeeld een hotel, pension, vakantiepark of camping, bij een sauna of fitnesscentrum, bij een zwembad in een ziekenhuis of een therapeutische instelling?

Wenst u (ook) nadere verdieping in de nieuwe zwemwater-regelgeving onder de Omgevingswet?

Dan is de verdiepingsmodule van harte aanbevolen.

Ook voor andere betrokkenen bij het zwemmen of baden in waterbassins, zoals mensen werkzaam bij brancheorganisaties, kan deze module interessant zijn.

Programma

Module 1: hoofdlijnen

Voorgeschiedenis nieuwe wetgeving voor zwemmen en baden
 • Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
 • Zwemwaterwet?
 • Twee sporen
  • Wijziging Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (binnen het kader van bestaande Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden)
  • Ontwikkeling algemene maatregelen van bestuur op grond van de Omgevingswet
 • Internetconsultatie concept wijziging Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
 • Twee sporen verlaten
 • Omgevingswet en vier algemene maatregelen van bestuur
 • Internetconsultatie ontwerp-Aanvullingsbesluit zwemmen of baden in waterbassins Omgevingswet


Kennismaking Omgevingswet
 • Aanleiding of waarom Omgevingswet
 • Doel Omgevingswet
 • Opzet of structuur Omgevingswet (wet en algemene maatregelen van bestuur)
 • Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden gaat op in Omgevingswet
 • Ontwerp-Aanvullingsbesluit zwemmen of baden in waterbassins Omgevingswet
 • Invoeringswetgeving
 • Eindplaatje na invoering Omgevingswet

Uitgangspunten ontwerp-Aanvullingsbesluit zwemmen of baden in waterbassins Omgevingswet
 • Meer vrijheid
 • Meer ruimte voor innovatie en maatwerk
 • Meer eigen verantwoordelijkheid
 • Instrumenten
 • Betekenis voor de werkvloer en voor management
  • Keuzes
  • Richting
  • Visie
  • Investeringen
  • Samenspel / balans management – werkvloer

Toepassingsbereik ontwerp-Aanvullingsbesluit
 • Wanneer te maken met nieuwe regelgeving – wanneer niet | afbakening
 • Begrippenkader
  • Waterbassin
  • Zwemmen en baden
  • Gelegenheid bieden tot
 • Typen waterbassins
Opbouw – structuur ontwerp-Aanvullingsbesluit
 • Belang: vindbaarheid regels / in de praktijk kunnen werken met de regelgeving
Normadressaat
 • Tot wie zijn de regels gericht en bevoegd gezag
 • Wie is bevoegd gezag
Instrumenten ontwerp-Aanvullingsbesluit (nadere uitwerking in verdiepingscursus)
 • Specifieke zorgplicht
 • Doelvoorschriften, middelvoorschriften, informatieverplichtingen, waterkwaliteitseisen en kwaliteitseisen binnenlucht
 • Module risicoanalyse, beheersplan en incidenten
 • Gelijkwaardige maatregelen (innovatie)
 • Maatwerkregels en maatwerkvoorschriften
 • Meldingsplichten
Belang instrumenten
 • Niet alleen instrumenten om invulling te kunnen geven aan eigen verantwoordelijkheid
 • Maar ook: risicopreventie en benutten kansen
 • Visitekaartje

Module 2: verdieping

Op de verdiepingsmodule treedt er nog een gastdocent uit de praktijk op. Hij zal specifiek ingaan op parameters

Risico’s en kansen voor houders van waterbassins
 • Feitelijke risico’s
 • Handhaving
 • Juridische risico’s
 • Financiële risico’s
 • Imagoschade
 • Maatwerk en innovatie
Instrumenten voor houders van waterbassins
 • Specifieke zorgplicht
 • Module risicoanalyse, beheersplan en incidenten
 • Gelijkwaardige maatregelen
 • Parameters
 • Referentiekader gewenst?
Aansprakelijkheid
 • Uitgangspunten
 • Vorm en inhoud aansprakelijkheid
 • Wie kan worden aangesproken
 • Aandachtspunten bij aansprakelijkheid
Wanneer doe ik het juridisch goed?
 • Enkele suggesties

Docenten

Luc Vosters
Zelfstandig juridisch adviseur bij Luc Vosters Juridisch advies en ondersteuning.
 
Luc heeft tijdens symposia en seminars vele lezingen gegeven over zwemwater-regelgeving. Ook adviseert en ondersteunt hij onder meer individuele houders van badinrichtingen. Hierdoor heeft Luc uitgebreide ervaring in dit vakgebied en is hij goed ingevoerd in de laatste ontwikkelingen.
 
 
Dr.ir. Maarten Keuten
Onderzoeker zwembaden.
 
Maarten is een expert op het gebied van zwembadtechniek. Naast zijn jarenlange ervaring bij het ontwerp, de bouw en de exploitatie van zwembaden heeft Maarten ook deelgenomen aan diverse werkgroepen zoals Legionella, opslag chemicaliën, zwembadopleidingen, RVS in zwembaden, aanzuig en beknelling in zwembaden en Nederlandse en Europese normcommissies. De laatste jaren heeft Maarten veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een zwembad zonder chloor, waar hij recent op is gepromoveerd aan de TUDelft.
 
 

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Voor beide cursusmodules kunt u per module van een dag 5 studie-uren rekenen.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren5

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 28 maart 2019
 • 09:30 - 16:30
 • € 595,-
 • Volgt u beide modules dan is de prijs € 995,-
  Volgt u 1 module dan betaalt u € 595,-

  De genoemde prijzen zijn ex btw en incl. koffie/thee/water en lunch.

aanmelden

Referenties

Dit is een nieuwe cursus, nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Ronald Koppers Berghauser Pont Academy
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl