Middagcursus

€ 395,-

Wwft: toepassing in de praktijk - financiële sector

19 november 2024

Amsterdam
 • met het volgen van deze cursus voldoet u aan de opleidingsverplichting, art. 35
 • nieuwe Europese Witwasrichtlijn aangenomen
 • met de cursus weer up to date
 • praktische insteek met ruimte voor uw vragen
 • cliëntenonderzoek, UBO, PEP, risicobeleid, monitoring
 • melden van ongebruikelijke transacties
 • mogelijkheid vooraf vragen te stellen
 • speciaal voor de financiële sector

Aanleiding

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is al weer enige jaren in werking. Belangrijkste pijlers van de Wwft zijn het verrichten van cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties.

De Wwft heeft geleid tot nieuwe regels voor de identificatieplicht en de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties. In dat kader zijn door de Orde van Advocaten, KNB, NOB en NBA nadere regels opgesteld voor hun eigen beroepsgroepen. Daarnaast wordt ook door de toezichthouder, het BFT, en het Ministerie van Financiën, aanwijzingen gegeven. Hoog tijd om het veranderende landschap opnieuw in kaart te brengen alsmede overige actualiteiten te bespreken.

Inhoud en resultaat

De cursus geeft inzicht in de praktische toepassing van de Wwft. De volgende onderwerpen komen aan de orde:
 • Verificatie van de identiteitsgegevens van de cliënt; bij welke cliënten moet je gaan opletten?
 • Wanneer kan ik volstaan met een vereenvoudigd cliëntenonderzoek?
 • Welke stappen moet ik doorlopen bij identificatie?
 • Wie is cliënt voor de Wwft?
 • Identificatie en verificatie van de uiteindelijk belanghebbende of UBO (‘ultimate beneficial owner’) en de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de cliënt dient in kaart te worden gebracht; wie is er op de achtergrond actief?
 • Personeel moet op de hoogte zijn van wet- en regelgeving en inzicht verwerven in het herkennen van ongebruikelijke transacties; wat is een ongebruikelijke transactie?
 • Hoe steek je die verplichting praktisch in binnen je organisatie bij het formuleren van beleid, procedures en monitoring.
 • Vastlegging van risicobeleid, risicoprofielen, cliëntenacceptatie bij politiek prominente personen (PPP’s).
 • (Voortdurende) monitoring van de zakelijke relatie gericht op het risicoprofiel van de cliënt en in voorkomend geval onderzoek naar de bron van het vermogen.
 • Hoe ziet het UBO-register eruit?
 • Wanneer en hoe moet ik UBO-gegevens van mijn cliënt doorgeven aan de Kamer van Koophandel?
De eerder genoemde leidraden worden hierbij uitvoerig besproken. De cursus is praktisch ingezet en wordt continu actueel gehouden. Er wordt gebruik gemaakt van hulpmiddelen als stroomschema’s en checklists. Na de cursus voldoet u op adequate wijze aan de verplichtingen van de Wwft.

Scholingsverplichting
Ondanks dat de Wwft inmiddels een aantal jaren van kracht is, is nog niet iedereen op de hoogte van de daaruit voortvloeiende verplichtingen. Artikel 35 Wwft luidt: een instelling draagt er zorg voor dat haar werknemers, voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken, bekend zijn met de bepalingen van deze wet en opleidingen genieten die hen in staat stellen een ongebruikelijke transactie te herkennen. Dit betekent dat men verplicht is de inhoud van de Wwft te kennen. Door deelname aan deze cursus voldoet u aan deze verplichting.

Doelgroepen

Voor de financiële sector: accountants, belastingadviseurs, medewerkers bij een kredietinstelling, financiële instelling, betaalinstelling, geldtransactiekantoor, levensverzekeraar, beleggingsonderneming en trustkantoor.

Programma

Programma
Inleiding/achtergrond Wwft
 • Overzicht regelgevend kader (Verhouding Wft, Sanctiewet, Wtt)
 • Scope van de Wwft
 • Principle Based  & Risk Based
 • Witwassen en financieren van terrorisme, begrippenkader
 • Algemene leidraden (Ministerie, DNB)
 • Brancheregelgeving (Orde van Advocaten, KNB, NOB en NBA)
 
Het cliëntenonderzoek
 • In welke situaties en op welk moment?
 • Checklist aandachtspunten risicoprofiel
 • Het cliëntenonderzoek
 • Standaard cliëntenonderzoek
 • Vereenvoudigd cliëntenonderzoek
 • Verscherpt cliëntenonderzoek
 • Ultimate benificial owner
 • Wie is UBO
 • Wanneer cliëntenonderzoek UBO
 • Politiek prominente personen (PPP)
 • Referral
 • Wijze van identificatie/verificatie
 • Natuurlijk persoon
 • NL rechtspersoon
 • Buitenlandse rechtspersoon
 • Verbod dienstverlening
 
Ongebruikelijke transacties
 • Wanneer sprake van een ongebruikelijke transactie
 • De melding aan FIU Nederland; hoe en wat?
 • Aandachtspunten en gevolgen bij een melding
 
Administratieverplichting ex art. 33 Wwft
 • Vastleggen gegevens cliëntenonderzoek
 
Toezicht en handhaving Wwft
 • Generiek en branchespecifiek toezicht
 • Handhavingsinstrumenten
 
Tips en aandachtspunten implementatie Wwft beleid
 
Nieuwe wetgeving
 • Vierde Witwasrichtlijn; belangrijkste wijzigingen
 • UBO-register
 • Terugmeldplicht voor meldingsplichtige instellingen

Docenten

prof. mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers
Hoogleraar, Radboud Universiteit Nijmegen

Birgit is hoogleraar Corporate Compliance and Anti-Money laundering. Zij is sinds 2008 intensief betrokken bij de witwaswetgeving in Nederland en in Europa. Zij geeft vaker cursussen over de WWFT. Daarbij publiceert zij ook regelmatig over dit onderwerp.

 
Bekijk LinkedIn

Materiaal

•  Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 19 november 2024
 • 14:00 - 17:30
 • Amsterdam
 • € 395,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary koffie en thee   

Aanmelden

Referenties
Helder, enthousiast, praktisch!

Levendig, erg nuttig voor onze praktijk, leuke voorbeelden.

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl