Van Bouwbesluit tot BBL | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 12 april 2018
Tijden:
 • 9.30 - 16.45 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595 ex btw
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Van Bouwbesluit tot BBL


Juridische insteek, handhaving, gelijkwaardigheid en Omgevingswet

 • Juridische en technische elementen Bouwbesluit verbinden: toegevoegde waarde
 • Jurisprudentie Bouwbesluit
 • Handhaving brandveiligheid
 • Gelijkwaardigheid
 • Nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL)

Aanleiding

De impact van Bouwbesluit 2012 op ontwerp- en uitvoering in Nederland is groot. Ook in het juridische domein krijgt Bouwbesluit 2012 steeds meer impact. Denk daarbij aan handhavingszaken, bezwaar- en beroepsprocedures etc. Toepassing van het Bouwbesluit vraagt naast technische kennis ook juridische kennis. In deze ééndaagse cursus worden de juridische- en technische elementen van Bouwbesluit 2012 aan elkaar verbonden. Tevens wordt een doorkijk gegeven naar de Omgevingswet met het nieuwe Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL).

 

Inhoud en resultaat

In deze cursus leert u de achtergronden van Bouwbesluit 2012 en de juridische implicaties daarvan in handhavingstrajecten. U leert het Bouwbesluit lezen door een juridische bril en krijgt tegelijkertijd de nodige achtergronden mee over de technische gevolgen van de voorschriften. Bij de technische achtergronden ligt de focus op het meest actuele onderwerp: brandveiligheid. U zult daarbij ondervinden dat kennis van zowel de technische als juridische achtergronden uw blikveld en toepassingsmogelijkheden op het gebied van Bouwbesluit 2012 vergroot. Die combinatie is van toegevoegde waarde in uw werk.

Bouwbesluit 2012 wordt daarbij in de context geplaatst van de bouwregelgeving in het algemeen. Bijzondere aandacht krijgt het zogenaamde ‘gelijkwaardigheidsbeginsel’, waar u leert onder welke voorwaarden kan worden afgeweken van de prestatie-eisen van Bouwbesluit 2012. De stof wordt met diverse praktijkvoorbeelden van zowel juridische als technische aard gepresenteerd.

Tenslotte wordt u bijgepraat over de meest actuele ontwikkelingen rondom Bouwbesluit 2012: het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) en de WKB (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen). Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de praktijk?

 

Doelgroep

De cursus is bestemd voor juristen, ambtenaren bouw- en woningtoezicht, vastgoedbeheerders, makelaars, architecten, bouwkundigen en advocaten.

 

Programma

Inleiding Bouwbesluit 2012

 • Structuur en logica
 • Nieuwbouw, bestaande bouw, verbouw, tijdelijke bouw
 • Indieningsvereisten: relatie met de Ministeriele Regeling omgevingsrecht
 • Veelvoorkomende praktijkvoorbeelden over de toepassing van Bouwbesluit 2012 op het gebied van brandveiligheid

Gelijkwaardige oplossingen

 • Wat is gelijkwaardigheid?
 • Waarin verschilt een gelijkwaardige oplossing in bestaande bouw van nieuwbouw?
 • Hoe onderbouwen / beoordelen?
 • Middelen / instrumenten / methoden
 • Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid regelgeving

Bouwbesluit 2012 door een juridische bril

 • Hoe verhoudt een (oude) bouwvergunning zich tot het Bouwbesluit niveau bestaande bouw?
 • Artikel 13 van de Woningwet (aanschrijven tot hoger niveau)
 • Artikel 1a van de Woningwet (zorgplicht)
 • Handhaven Bouwbesluit 2012

Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) en Wet kwaliteitsborging (WKB)

 • De toekomst van de bouwregelgeving
 • Omgevingswet en Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL)
 • Inhoudelijke verschillen met Bouwbesluit 2012
 • De impact van de Wet Kwaliteitsborging met het oog op de beoordeling van bouwplannen

 

Docenten

mr. ing. J.C. (Jacco) Huijzer is ruim 10 jaar adviseur bij Nieman Raadgevende Ingenieurs te Utrecht. Jacco opereert op het snijvlak van de juridische en praktische toepassing van de bouwregelgeving en staat zowel juristen als bouwkundigen bij in complexe vergunningsaanvragen en handhavingstrajecten. Hij publiceert regelmatig over deze onderwerpen en is docent bij Bouwforum.

ing. P.J. (Johan) van der Graaf werkt sinds 2000 bij Nieman Raadgevende Ingenieurs. Als senior-adviseur bouwregelgeving is hij betrokken bij een breed scala aan adviestrajecten, voornamelijk op het gebied van herbestemming, transformatie en renovatie. Naast zijn werk bij Nieman is hij voorzitter van de ‘Beleidsadviescommissie Techniek & Regelgeving’ van de BNA en lid van de ‘Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften’ van het ministerie van BZK. Tevens is hij lid van de commissie Normalisatie & Bouwregelgeving van NLingenieurs. Johan van der Graaf publiceert regelmatig over de bouwregelgeving en brandveiligheid en verzorgt lezingen en cursussen voor Bouwforum en de BNA Academie. Verder is hij eindverantwoordelijk voor de publicatiereeks ‘Bouwbesluit in de praktijk’ van BIM Media uitgevers.

 


Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 6 studie-uren rekenen.