Opdrachtgever – opdrachtnemer | Berghauser Pont Academy

Data:
 • Alleen op aanvraag als incompany
Tijden:
Locatie:
Prijs:
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
2-daagse training

Opdrachtgever – opdrachtnemer


Voor omgevingsdiensten en gemeenten/provincies

 • Toegespitst op de relatie met omgevingsdiensten
 • Voor medewerkers binnen de overheid
 • Professionalisering van de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
 • Samen resultaat behalen!
 • Praktische opzet
 • Incompany is toegevoegde waarde

Verplichte samenwerking levert niet vanzelf een goede samenwerking op

Gemeenten en provincies werken in de Omgevingsdiensten verplicht samen in een gemeenschappelijke regeling. Deze samenwerking is opgelegd omdat de individuele gemeenten en provincies moeite hadden om hun wettelijke taken op milieu- en veiligheidsgebied op voldoende niveau te kunnen uitvoeren. Verplichte samenwerking leidt echter niet vanzelfsprekend tot een goede samenwerking. De directeur bij omgevingsdienst wordt aangestuurd door een dagelijks en algemeen bestuur. Daarnaast worden managers en medewerkers van de omgevingsdienst aangestuurd door accounthouders van de verschillende gemeenten en de provincie. Dit gebeurt in opdrachtgever – opdrachtnemerrelaties.

Persoonlijke effectiviteit vergroten

Hoe kan je beter samenwerken in een opdrachtgever – opdrachtnemerrelatie en hoe kan je je persoonlijke effectiviteit in deze relatie verbeteren?

Bent u opdrachtgever van een omgevingsdienst?

 • Maakt u wel eens mee dat u wordt aangesproken op zaken die de omgevingsdienst anders had moeten doen?
 • Gaat de samenwerking prima met uw contactpersoon, maar uiterst moeizaam met andere medewerkers en onderdelen van de omgevingsdienst?
 • Twijfelt u wel eens over uw beslissingen omdat u kennis tekort komt over de inhoud?
 • Staan in de rapportages van de omgevingsdienst ook de zaken die voor u belangrijk zijn?

Bent u opdrachtnemer bij een omgevingsdienst?

 • Kunt u met dertien van de vijftien gemeenten prima samenwerken, maar lijkt de samenwerking met de andere twee steeds weer te mislukken?
 • Gaan de gesprekken te veel over geld en efficiency?
 • Vragen uw opdrachtgevers steeds meer maatwerk en willen ze tegelijkertijd op hun bijdrage bezuinigen?

Inhoud en resultaat

In de praktijk van de 29 omgevingsdiensten zijn veel goede voorbeelden te vinden over succesvolle samenwerkingen na een moeizame start. Deze best practices zijn ook voor u beschikbaar door deel te nemen aan de training. De sturing op omgevingsdiensten is sterk beïnvloed door de sturing op agentschappen bij het rijk. De trainers nemen u ook mee in de lessen die sinds 1994 in de sturing op agentschappen in Nederland zijn opgedaan.

De volgende onderwerpen komen daarbij aan bod:

 • De eigen rol en positie
 • Verantwoord kiezen voor sturing op input en output
 • Het vergroten van de persoonlijke effectiviteit
 • Opbouwen van onderling vertrouwen, ook als dingen (nog) niet goed gaan
 • Het afstemmen van de belangen en jaarcycli van de eigen organisatie en de andere organisatie
 • Sturen met vele eigenaren, vele opdrachtgevers en één opdrachtnemer
 • Omgaan om met een ontevreden klant
 • Omgaan met een opdrachtgever die telkens de opdracht wenst aan te passen

Kortom: hoe vullen we gezamenlijk de opdrachtgevers-opdrachtnemersrol in?


Doelgroep

De cursus richt zich op twee groepen:
 • Leidinggevenden en medewerkers binnen gemeenten en provincies die binnen hun organisatie een rol (gaan) vervullen als opdrachtgever / accountmanager richting omgevingsdiensten.
 • Leidinggevenden en medewerkers van omgevingsdiensten die de rol van opdrachtnemer vervullen, zoals accountmanagers, casemanagers en projectleiders.

Juist incompany

De training biedt helemaal toegevoegde waarde als de medewerkers die met elkaar moeten samenwerken de training incompany samen volgen. Op deze wijze leert men elkaar goed kennen en kunnen gezamenlijk, onder begeleiding van de cursusleiders, elkaars standpunten beter worden besproken waardoor het onderling begrip en vertrouwen sterk kan toenemen, terwijl de eigen rol hierdoor ook nog beter en scherper kan worden ingevuld.

Voor nadere informatie, neem contact op met Ronald Koppers, 0611 880859.

 

Programma

 • Introductie, programma en cursusleiding
 • Kennismaking en verwachtingen
 • Ontwikkeling van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap
 • Interactieve reflectie en verdieping
 • Oefening blok 1: Sturen op momenten: opdracht formuleren, faseovergangen, voortgangsrapportage, selectie opdrachtnemer
 • Oefening blok 2: Communicatie: niveaus; aanspreken en effectieve feedback;
 • Oefening blok 3: Situationeel leiderschap en organisatieculturen
 • Wrap up en evaluatie

Docenten

Edwin van Dieën is manager bij de gemeente Dordrecht. Tevens is hij docent / cursusleider, onder meer over het onderwerp Opdrachtgeverschap. Hij schreef in 2013 het boek “De opdrachtgever, nieuw leiderschap binnen de overheid”.

Wil Ronken is partner/adviseur bij McROE Management & Advies. Hij bekleedde meer dan 10 jaar de functie van directeur stedelijke ontwikkeling. In die hoedanigheid was hij (tevens) ambtelijk opdrachtgever voor een groot aantal projecten en programma’s op het vlak van ruimte, economie en milieu. Op dit moment adviseert hij overheden over dit onderwerp.


Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Tevens ontvangt u het boek De opdrachtgever van Edwin van Dieën.

 

Studie-uren

U kunt 12 studie-uren rekenen voor deze cursus.

Evaluaties

 • Goede behandeling van gekozen onderwerpen en enthousiast gebracht.
 • Kwalitatief goede mensen, veel praktijkvoorbeelden.
 • Leuke en leerzame praktijkvoorbeelden.