Basiscursus Bouwregelgeving voor makelaars | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 6 december 2017
Tijden:
 • 9.30 - 16.45 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595
 • € 695 (incl. 6 mnd. Omgevingsweb Pro)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse

Basiscursus Bouwregelgeving voor makelaars


 • Voor makelaars wonen en bedrijfsmatig vastgoed
 • Systeem wet- en regelgeving bouwen
 • Vergunningvrij bouwen
 • Hoofdlijnen van het Bouwbesluit
 • Regels asbest
 • Omgevingswet en andere ontwikkelingen


Inleiding

Als makelaar krijg je geregeld te maken met de bouwregelgeving. Met name gaat het dan om vragen over vergunningvrij bouwen, technische regels voor het bouwen en wat de regels zijn voor asbest.

Bouwen is onderdeel van het omgevingsrecht (Wabo). Deze activiteit is in beginsel vergunningplichtig. Daarnaast is het in een toenemend aantal gevallen toegestaan om vergunningvrij te bouwen. Er gelden technische voorschriften voor zowel nieuwe als bestaande bouwwerken. Die regels komen onder meer voort uit de Wabo, Woningwet en het Bouwbesluit.

Het is niet nodig om van de hoed en de rand te weten. Wel is het raadzaam om de hoofdlijnen te kennen en weten waar je zaken kunt vinden. Zo kun je makkelijker vragen beantwoorden van cliënten en ben je een betere gesprekspartner voor gemeenten.

 

Inhoud en resultaat

De deelnemer doet in deze cursus kennis op over:

 • Systematiek van de bouwregelgeving
 • Vergunningvrij bouwen
 • Bouwbesluit: technische voorschriften op gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid, installaties en gebruik bouwwerken/open erven/terreinen
 • Asbest in bouwwerken
 • Nieuwe ontwikkelingen: private kwaliteitsborging bouwen, Omgevingswet

Na deze cursus kent men de hoofdlijnen van de bouwregelgeving.

 

Doelgroep

De cursus is met name gericht op makelaars wonen en makelaars bedrijfsmatig vastgoed die meer willen weten over de bouwregelgeving.
Daarnaast is de cursus interessant voor taxateurs in dezelfde vakgebieden.

 

Programma

Het wettelijk kader

 • Wat is bouwen?
 • Wabo, Bor en Mor
 • Woningwet, Bouwbesluit en regeling Bouwbesluit
 • Relatie met de Monumentenwet

Vergunningplichtig of vergunningvrij

 • Beoordelen
 • Begrippen kennen en toepassen
 • Focus bijbehorende bouwwerken
 • Praktijkcases

Bouwbesluit leren toepassen (algemeen)

 • Structuur en logica
 • Nieuwbouw, bestaande bouw, verbouw, tijdelijk of rechtens verkregen niveau
 • Veiligheid
 • Gezondheid
 • Bruikbaarheid, energiezuinigheid en installaties
 • Gebruik bouwwerken, open erven en terreinen

Asbest en bouwen

 • Asbestverwijderingsbesluit
 • Actoren binnen de asbestketen
 • Kostenverhaal
 • Asbestbranden
 • Relatie met milieu en bodem
 • Arbo-regelgeving: Arbeidsomstandighedenbesluit

Wijzigingen in het omgevingsrecht

 • De Omgevingswet
 • Nieuwe Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) in Omgevingswet (vervangt Bouwbesluit)
 • Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

 

Docent

Hajé van Egmond, Adviseur Omgevingsrecht van Geregeld en Kwartiermaker Kwaliteitsborging bouw.

Sinds 2007 werkt Hajé als adviseur op de vakgebieden omgevingsrecht, bouwregelgeving, handhaving en de kwaliteit van de bestaande bouw. Specifieke kennisvelden zijn handhavingsbeleid, omgevingsrecht (Wabo), vergunningvrij bouwen, monitoringsonderzoeken en compliance. Naast adviesprojecten - met name wonen & zorg en brandveiligheid – geeft hij vele trainingen op het gebied van Bouwplantoetsing, de Wabo, vergunningvrij bouwen, Bouwbesluit 2012, etc. Sinds 2013 is hij werkzaam als kwartiermaker voor het nieuwe stelsel van Kwaliteitsborging in de bouw.

 

Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.


Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 6 studie-uren rekenen.

 

NVR-lid?

Indien u lid bent van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters ontvangt u bij deze cursus 10% korting op de cursusprijs. Vermeld bij uw aanmelding in het opmerkingenveld uw NVR-lidnummer.