Data:
 • 15 maart 2018
Tijden:
 • 9.30 - 16.30 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595
 • € 695 (incl. 6 mnd. Omgevingsweb Pro)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse

Basiscursus APV


 • In één dag weer bij
 • Invulling beleidsvrijheid
 • Praktijkgericht
 • Trends en ontwikkelingen, waaronder Omgevingswet
 • Eigen praktijkcases en vragen behandelen

Inleiding

Gemeenten maken hun eigen APV en bepalen dus zelf wat er in komt. Dit vloeit onder andere voort uit artikel 149 van de Gemeentewet (regeling van de gemeentelijke huishouding). Daarbij is de modelverordening van de VNG nooit ver weg, maar men geeft het wel een eigen invulling of er worden extra zaken geregeld. Vaak echter is de APV een verzameling van snipperonderwerpen geworden. Hoe kan dat beter?

Beleidsvrijheid is dus een belangrijk item bij de invulling van de APV:

 • Wat kun je en wat mag je?
 • Waarom wil je zaken regelen?
 • En hoe werkt dat dan?

En welke gevolgen heeft de nieuwe Omgevingswet, waarbij de APV grotendeels in het nieuwe omgevingsplan wordt opgenomen. Wat blijft er nog over?

Inhoud en resultaat

Deze 1-daagse basiscursus geeft u een goed overzicht van de onderwerpen die in de APV geregeld mogen worden en welke beleidsvrijheid u daar bij heeft om dat in te vullen. Daarbij passeren ook de trends en ontwikkelingen (o.a. Omgevingswet) de revue.

Het accent ligt met name op hoe de APV  in de praktijk uitwerkt.

U kunt ook eigen praktijkcases en vragen indienen. Deze worden gezamenlijk met de docent en deelnemers besproken.

 

Doelgroep

Deze dag is bestemd voor vergunningverleners en (beleids)medewerkers bijzondere wetten en APV, werkzaam bij gemeenten.


Programma

 • Hoe werkt de gemeente; korte basis nodig om de APV te plaatsen
 • Positie APV i.r.t. de Gemeentewet en overige bijzondere wetten
 • Invulling beleidsvrijheid / regeling van de gemeentelijke huishouding (artikel 149 van de Gemeentewet).
 • Rol van de Algemene wet bestuursrecht voor de APV
 • Samenloop overige wetten: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Drank- en Horecawet, Wet milieubeheer, Wet op de kansspelen, Wet Bibob, Opiumwet, Wet markt en overheid, Awb (bv. uitspraken schaarse vergunningen, belanghebbende)
 • Varia:
  • Evenementen
  • Openbare inrichtingen (exploitatievergunning)
  • Terrassen
  • Gebruik van de openbare weg
  • Standplaatsen
  • Venten
  • Uitstallingen
  • Flyeren
  • Sampling
  • Aanbieden gedrukte stukken
  • Plakverboden en graffiti
  • Alcohol- en drugsverboden
  • Coffeeshops
  • Speel(automaten)hallen
  • Openbare orde bevoegdheden zoals gebiedsontzeggingen, samenscholingsverboden, cameratoezicht, aanpak woonoverlast, etc,
  • Etc.
 • Omgevingswet en opname APV in omgevingsplan
 • Trends en ontwikkelingen

 

Docenten

Willem Bronkhorst

Willem is jurist en is (juridisch) adviseur op het terrein van de Algemene Plaatselijke Verordening en bijzondere wetten. Hij heeft de afgelopen tien jaar ervaring opgedaan als adviseur, jurist, beleidsmedewerker en medewerker vergunningen bij verschillende gemeenten. Hij heeft brede kennis en ervaring op het terrein van de Drank- en Horecawet, Wet op de kansspelen, APV en Veiligheid.Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.


Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 5 studie-uren rekenen.