Wet verbetering Poortwachter in de praktijk | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 22 maart 2018
Tijden:
 • 9.30 - 16.45 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Wet verbetering Poortwachter in de praktijk


Weet wat u moet doen als uw werknemer langdurig arbeidsongeschikt is en voorkom zo een loonsanctie van het UWV.

In deze training leert u hoe:

 • u een loonsanctie van het UWV kunt voorkomen die al gauw € 20.000 kan kosten
 • het UWV uw re-integratie inspanningen toetst
 • u de activiteiten van uw arbodienst kunt optimaliseren en u goede adviezen van uw bedrijfsarts krijgt
 • u tijdig en zelf de juiste acties kunt ondernemen tijdens de ziekte van uw werknemer en tijdens stagnaties
 • de relevante wetgeving van invloed is op uw re-integratie inspanningen
 • u de re-integratie van uw werknemer goed kunt vorm geven.

Aanleiding

In 2002 is de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) in werking getreden waarbij werkgever en werknemer verplicht worden er alles aan te doen om een beroep op een uitkering te voorkomen.

Dit betekent dat de werkgevers erg hun best moeten doen om hun werknemers te herplaatsen. Dat kan in het eigen werk of in ander werk intern of extern. Doe je dat als werkgever niet goed dat kan het UWV een loonsanctie opleggen waardoor de werkgever in principe een jaar lang het loon moet doorbetalen uit eigen middelen, want deze loondoorbetaling wordt niet door de verzekering betaald. Voorkomen dat u deze loonsanctie krijgt is dus belangrijk. Maar even goed wordt in ca. 12% van de WIA aanvragen een loonsanctie opgelegd. Dat is ruim 6000 keer per jaar of wel zo’n 120 keer per week.
Zorg dat u daar niet bij hoort!

 

Inhoud en resultaat

De relevante wetgeving rond de WVP wordt op een praktische manier uiteengezet, waarbij u:

 • leert welke formulieren UWV van belang vindt,
 • leert hoe u de re-integratie van uw werknemer vorm kunt geven zowel intern als extern en wat u moet doen als de boel stagneert,
 • inzicht krijgt in de wettelijke bepalingen,
 • leert hoe u de activiteiten van uw arbodienst c.q. bedrijfsarts kunt optimaliseren,
 • leert hoe het UWV uw re-integratie inspanningen toetst en
 • u krijgt tips hoe u een loonsanctie kunt voorkomen.

Kortom, alle belangrijke zaken in één dag op een rij.

Om het zo interactief mogelijk te maken, mag u ook uw eigen praktijkcases inbrengen.

 

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor werkgevers, arbodiensten, personeelsfunctionarissen, leidinggevenden, verzuimconsulenten, re-integratiebegeleiders, casemanagers en verder iedereen die professioneel betrokken is bij ziekte en verzuim.

 

Programma

 • Relevante wetgeving
 • Rechten en plichten werknemer en werkgever
 • Tijdspad van 1 tot 104 weken
 • Formulieren UWV
 • Medisch geheim
 • Rollen van de arbeidsdeskundige, bedrijfsarts, casemanager, re-integratiecoach
 • Functionele mogelijkheden(lijst), belasting en belastbaarheid en volledige ongeschiktheid
 • Optimalisatie van de arbodienst
 • Re-integratie volgorde intern
 • Re-integratie extern wanneer,  waarom en wat mag je verwachten van een re-integratiebedrijf
 • Inzicht in hoe het UWV de re-integratie inspanningen toetst, toetsingskader en schema
 • Begrippen: adequaat, tijdig, duurzaam, passend
 • WIA soorten
 • Deskundigenoordelen
 • 12 tips om een loonsanctie te voorkomen
 • Oefenen met praktijkcases (door de hele cursus)

Docent

Docent is Rob Joosten. Hij is gecertificeerd en geregistreerd arbeidsdeskundige en heeft al meer dan 20 ervaring op het gebied van arbeidsongeschiktheid, re-integratie en personeelswerk. Rob is specialist op het gebied van de Wet Verbetering Poortwachter en is auteur van het Handboek Wet Verbetering Poortwachter dat bij het cursusmateriaal wordt verstrekt.

 

Cursusmateriaal

U ontvangt een documentatiemap met achtergrondmateriaal. Dit materiaal bevat literatuur over de te bespreken onderwerpen. Bij deze cursus is in tegenstelling tot onze andere cursussen geen memotrainer beschikbaar.

Tevens ontvangt u gratis het Handboek Wet Verbetering Poortwachter.Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 6 studie-uren rekenen. Voor arbeidsdeskundigen: Door de NVvA (Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen) zijn aan deze cursus 5 PE punten toegekend.


Evaluaties

 • Gemiddelde beoordeling: 9
 • Voldeed helemaal aan de verwachtingen!
 • Goede uitleg van alle aspecten m.b.t. Wet Poortwachter
 • Veel informatie, erg goed gepresenteerd!