Data:
 • 17 april 2018
Tijden:
 • 9.30 - 16.45 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595 (ex btw)
 • € 695 (ex btw) (incl. 6 mnd. Omgevingsweb Pro)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Organische gebiedsontwikkeling


 • Context organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie
 • Introductie in juridische en beleidsmatige elementen van organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie
 • Introductie in financiële elementen van organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie
 • Behandeling van drie praktijkcases
 • Zelf aan de slag gaan met een opdracht bij casus Stadscentrum
 • Toepassing organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie casus Stadscentrum
 • Lessen voor de praktijk
 • Met gastspreker over procesmatige aspecten van organische ontwikkeling
Afbeeldingsresultaat voor nrvt

Aanleiding

Door veranderingen in de samenleving is de belangstelling gegroeid voor organische vormen van gebiedsontwikkeling. En door de crisis ook in de vastgoedsector zowel bij marktpartijen als overheden. Van overheidszijde wordt gezocht naar de toepassing van uitnodigingsplanologie. Was traditionele gebiedsontwikkeling al ingewikkeld, voor organische ontwikkeling via uitnodigingsplanologie geldt dat er nog enkele complexere elementen bij komen. Er doemen vragen op als:

 • Gaat de gemeente bepaalde voorinvesteringen doen met als risico dat deze via kostenverhaal niet voldoende worden terugverdiend?
 • Gaan marktpartijen investeren zonder begeleidende infrastructurele ingrepen van de gemeente?
 • Wat als er impulsen nodig zijn om dreigende verloedering te ondervangen?
 • Is een bestemmingsplan dat uitnodigingsgericht is voor een organische ontwikkeling wel (economisch) uitvoerbaar?
 • Hoe benaderen marktpartijen de kansen die hun worden geboden in een uitnodigingsplanologische setting?

Om financieel en juridisch meer grip te krijgen op deze materie worden diverse praktijkvoorbeelden besproken. Daarnaast gaat u groepsgewijs ook zelf aan de slag met een opdracht bij de gefingeerde casus Stadscentrum  en volgt een plenaire behandeling van deze casus.


Inhoud en resultaat

De behandeling van de cases wordt voorafgegaan door een beknopte introductie in de materie van organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie. Daarbij worden zowel juridische, beleidsmatige als financiële aspecten belicht. Vervolgens worden drie cases behandeld uit de Nederlandse praktijk van organische ontwikkeling. In één daarvan komen in het bijzonder procesmatige aspecten van organische ontwikkeling aan bod. Aansluitend wordt de casus Stadscentrum uiteengezet. De cursisten gaan aan de hand van die casus aan de slag met een groepsopdracht. De resultaten worden plenair gepresenteerd, waarna de docenten deze resultaten bespreken. Door het geheel van de dag wordt ook aandacht besteed aan de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt om organische ontwikkeling te faciliteren.

Door de keus om cursus voor een belangrijk deel te geven aan de hand van casuïstiek is de cursus praktijkgericht. Aan het eind van de dag hebben de cursisten hanteerbare tools in handen die toegepast kunnen worden bij financiële en juridische vraagstukken die in de eigen praktijk van belang zijn.


Doelgroep

De cursus is bestemd voor specialisten en medewerkers die betrokken zijn bij gebiedsontwikkeling en meer inzicht willen hebben in de financiële aspecten daarvan. Dit kunnen zijn:

 • Projectleiders
 • Vastgoedjuristen
 • Beleidsmedewerkers RO
 • Planeconomen
 • Medewerkers grondzaken
 • Projectontwikkelaars en ontwikkelende beleggers

Zij zijn werkzaam bij overheden, projectontwikkelaars, adviesbureaus en de advocatuur.

Programma

Ochtend

Introductie / Voorstellen

Introductie in organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie

 • Context organische gebiedsontwikkeling en uitnodigingsplanologie (omschrijvingen)
 • Onderscheid traditionele en organische gebiedsontwikkeling
 • Juridische, beleidsmatige en financiële elementen van organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie

Casus Bergwijkpark

 • Juridische en financiële keuzes

Middag

Casus Oosterwold

 • Juridische, beleidsmatige en financiële keuzes

Casus Winkelstraat Bussum

 • Organisatorische/procesmatige keuzes

Reflectie op totaaloverzicht verschillende casussen

Casus opdracht Stadscentrum

 • Uitleg opdracht
 • Werken aan casus
 • Presentaties cursusdeelnemers
 • Plenaire bespreking casus Stadscentrum door docenten

Samenvatting lesdag

 

Docenten

E.J. (Evert Jan) van Baardewijk, T. (Theo) Ram en N. (Nutte) Cuperus allen werkzaam bij Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling.

E.J. van Baardewijk is juridisch adviseur gebiedsontwikkeling en heeft ruim 20 jaar gemeentelijke ervaring, werkzaam op grondzaken, en ruim 9 jaar ervaring bij adviesbureaus. Zijn advisering heeft betrekking op grondbeleid, de grondexploitatieregeling. Hij verzorgt strategische adviezen op het snijvlak van grondbeleid en ruimtelijke ordening. Hij publiceert regelmatig over grondbeleid en over de grondexploitatieregeling in Bouwrecht en Grondzaken. In Bouwrechtschreef hij samen met mr. Drs. E.R. Hijmans de bekende serie over nieuwe stijlen van gebiedsontwikkeling.

T. Ram is inmiddels meer dan 20 jaar werkzaam als planeconoom. De afgelopen jaren heeft hij zich gespecialiseerd in het formuleren en implementeren van (strategisch) grondbeleid, het opstellen van risicoanalyses voor ruimtelijke projecten en projectportefeuilles, en het adviseren op het gebied van strategische investeringsbeslissingen en complexe ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast wordt hij regelmatig gevraagd als inhoudelijk deskundige bij rekenkameronderzoeken naar gemeentelijk grondbeleid. Daarnaast geeft hij regelmatig gastcolleges en cursussen.

N. Cuperus is adviseur gebiedsontwikkeling en heeft een brede basiskennis op het gebied van planologie, ruimtelijke ordening, milieu en verkeer. In de afgelopen tijd heeft hij zijn kennis verder ontwikkeld. Hij is een generalist op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en de bijbehorende milieuaspecten, met steeds meer specialistische kennis. Zijn expertise liggen daarbij vooral in milieueffectrapportage en het begeleiden van milieu-onderzoeken, bijvoorbeeld ten behoeve van een Ruimtelijke Onderbouwing of bestemmingsplan.

De gastspreker is Ellen van Vossen, dorpsmanager in de Gemeente Bussum. Zij houdt zich bezig met het verbeteren van de winkelbezetting in het winkelhart van Bussum en de aanloopstraten naar het winkelhart. Tevens doet zij ad beleidsvoorstellen naar de gemeente Bussum op het gebied van interpretatie van bestemmingsplannen teneinde mogelijke barrières bij het invullen van lege panden te slechten.

Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. In ieder geval bevat het dossier de zesdelige serie Nieuwe stijlen van gebiedsontwikkeling van Evert Jan van Baardewijk en Erwin Hijmans met daarnaast nog een aantal interessante achtergronddocumenten.
Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 6 uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.


In samenwerking met Metafoor