Externe veiligheid en ruimte | Berghauser Pont Academy

Data:
 • Alleen op aanvraag als incompany
Tijden:
 • 9.30 - 16.45 uur
Locatie:
Prijs:
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Externe veiligheid en ruimte


 • Inzicht verschaffen in de ruimtelijke aspecten van externe veiligheid
 • Up to date met de laatste wijzigingen
 • Gevolgen Basisnet voor de RO
 • Alle kernbegrippen op een rijtje
 • Doorwerking in ruimtelijke plannen

 

Inleiding

Externe veiligheid betreft de risico’s van activiteiten met gevaarlijke stoffen voor de omgeving. De regulering van deze risico’s vindt in belangrijke mate plaats via het ruimtelijk spoor. De relevante wet- en regelgeving is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Daarnaast is de Wet Basisnet in werking getreden.

Dit heeft gevolgen gehad voor zowel bestaande als nieuwe situaties. Het is van belang om deze gevolgen in een vroeg stadium te onderkennen en op een juiste wijze te betrekken bij de besluitvorming.

Inhoud en resultaat

Inzicht verschaffen in de ruimtelijke aspecten van externe veiligheid. Praktijkgericht. Aan de orde komen onder meer:
 • De kernbegrippen, zoals kwetsbaar object en plaatsgebonden risico
 • De relevante wet- en regelgeving, waaronder het Besluit externe veiligheid inrichtingen
 • De totstandkoming en de inhoud van een risicoberekening (QRA)
 • De verantwoording van het groepsrisico
 • De doorwerking in ruimtelijke besluiten

U wordt geen specialist externe veiligheid, maar bent vertrouwd met de rol van externe veiligheid in het ruimtelijk spoor op zowel juridisch als technisch-inhoudelijk vlak. Hierdoor bent u in staat om problemen vroegtijdig te onderkennen en om, samen met de specialisten externe veiligheid, te komen tot een juiste ruimtelijke invulling.

Doelgroep

De cursus is primair bestemd voor beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening.
Verder is de cursus interessant voor:
 • Adviseurs milieu bij gemeenten
 • Generieke adviseurs bij omgevingsdiensten die de relaties onderhouden met de gemeenten
 • Vergunningverleners bij gemeenten en omgevingsdiensten die werkzaam zijn op het snijvlak EV-RO
 • Medewerkers van Veiligheidsregio’s
 • Medewerkers van adviesbureaus
 • Advocaten

Programma

Kernbegrippen
 • Gevaarlijke stof
 • (Beperkt) kwetsbaar object
 • Plaatsgebonden risico
 • Groepsrisico etc.

Wet- en regelgeving, m.n.

 • Besluit externe veiligheid inrichtingen
 • Besluit externe veiligheid buisleidingen
 • Besluit externe veiligheid transportroutes

Risicoberekeningen

 • QRA
 • Rekenmethodieken etc.

Ruimtelijke plannen, m.n.

 • Structuur- en beleidsvisies
 • Bestemmingsplannen

Externe veiligheid in het ruimtelijk planproces

 • Inventarisatie
 • Afweging
 • Vastleggen externe veiligheid in ruimtelijke plannen

Docent

Esther Broeren, advocaat en partner ELEMENT Advocaten
Esther is een ervaren advocaat gespecialiseerd in het omgevingsrecht en het stoffenrecht met een bijzondere focus op externe veiligheid. Zij adviseert en procedeert voor zowel overheden als bedrijven. Esther publiceert en doceert met grote regelmaat en is werkzaam bij ELEMENT Advocaten; een nichekantoor op het gebied van ruimte, natuur, water, milieu, veiligheid & stoffen.Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Daarnaast krijgt  u ook gratis de beschikking over de Memotrainer, een interactieve zelflerende tool, waarmee u uw kennis op een effectieve manier kan trainen en borgen. Gedurende 3 weken ontvangt u na de cursus elke week 10 digitale vragen via uw smartphone, tablet of computer.

 

Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 6 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.

 

In samenwerking met: