Agenda

Print deze pagina

Ruimtelijke ordening


Door de Wabo zijn ruimtelijke ordening en bouwen verder geïntegreerd. En dat was maar één van de vele wijzigingen op dit vakgebied. Ook de Wro en de Crisis- en herstelwet hadden flinke consequenties. Om u de weg te wijzen en houvast te bieden wordt een logisch pakket aangeboden, van basis tot verdieping.
U vult in welke elementen u nodig heeft!

Overzicht cursussen

Basiscursus Ruimtelijk ordeningsrecht
20 en 27 maart 2018 | Utrecht
Nieuwe Wet natuurbescherming
8 maart 2018 | Utrecht
Basiscursus Wet natuurbescherming
16 en 23 november 2017 | Utrecht
Detailhandel en ruimtelijke sturing
5 juni 2018 | Utrecht
Update landelijk gebied
2 november 2017 | Utrecht
Aanpak leegstand platteland
17 april 2018 | Gelderse Vallei / Foodvalley
Windenergie voor gemeenten
Alleen op aanvraag als incompany | Utrecht
Recreatieontwikkeling en ruimtelijke ordening
Alleen op aanvraag als incompany |
Milieu-effectrapportage 2.0
Basis: 2 oktober 2017 | Ontwikkelingen: 5 en 12 oktober | Alle dagen | Utrecht
Basiscursus Mobiliteit en Ruimte
Alleen op aanvraag als incompany |
Organische gebiedsontwikkeling
17 april 2018 | Utrecht
De nieuwe gemeentelijke woonagenda
1 dag in najaar 2017 | Utrecht
Actualiteiten volkshuisvestingsrecht
10 april 2018 | Utrecht
Flexibel en tijdelijk bestemmen
Alleen op aanvraag als incompany |
Externe veiligheid en ruimte
Alleen op aanvraag als incompany |
Update PAS
5 juni 2018 | Utrecht