Print deze pagina

Cursussen NVR - rentmeesters


Hieronder vindt u alle cursussen die goedgekeurd zijn door de NVR en ook te vinden zijn in de agenda van het ledengedeelte van de website van de NVR.

Als lid van de NVR ontvangt u 10% korting op de deelnameprijs van de cursus. U moet dit wel zelf aangeven in het opmerkingenveld bij de aanmelding.

Berghauser Pont Academy zal de presentielijst overdragen aan de NVR, zodat u automatisch uw NVR-studiepunten ontvangt.

Het betreft de volgende cursussen:

Omgevingsrecht voor vastgoedprofessionals - 6 studiepunten
1 december 2015

Basiscursus Ruimtelijk ordeningsrecht - 12 studiepunten
12 en 19 november 2015 

Actualiteiten Ruimtelijke ordening en bouwen - 5 studiepunten
12 november 2015

Natuurbescherming: huidige en nieuwe wet - 6 studiepunten
15 oktober 2015

Milieu en ruimte in het buitengebied - 6 studiepunten
12 november 2015

Aanpak leegstand platteland - 5 studiepunten
8 oktober 2015

Basiscursus Planschade - 6 studiepunten
24 november 2015

Actualiteiten planschade - 6 studiepunten
12 november 2015

Erfpacht in de praktijk - 6 studiepunten
6 oktober 2015

Nadeelcompensatie: regels en rekenen - 6 studiepunten
6 oktober 2015


Als u als NVR-lid andere cursussen van ons wil volgen, kan dat natuurlijk. Maar dan moet u de studiepunten hiervoor zelf aanvragen door informatie over de cursus (inhoud, docenten en tijdspad) te verstrekken en een bewijs van deelname in te dienen bij de NVR.