Print deze pagina

Cursussen Geluid

Berghauser Pont Academy heeft een aantal cursussen specifiek op het geluidterrein. Dit zijn:

Basiscursus Geluid IL

Deze cursus probeert op een overzichtelijke en begrijpelijke wijze bovenstaande vragen te beantwoorden. U zult na het volgen van deze cursus niet met de geluidmeter op stap gaan of een akoestisch rekenmodel opzetten, maar u kunt wel begrijpen waarom de ene decibel de andere niet is en een volwaardige counterpart zijn voor de geluidspecialisten aan tafel. Er komen een aantal onderwerpen aan de orde:
  • De basisbegrippen van geluid worden uitgelegd
  • Hoe is geluid geregeld in het Activiteitenbesluit en het toekomstige Bal
  • Een korte introductie op het akoestisch rapport
  • Wat is een gezoneerd industrieterrein en hoe werkt zonebeheer op hoofdlijnen
  • Wat is de rol van geluid in de ruimtelijke ordening (een introductie)
  • Handhaving; een kort stappenplan voor handhaving geluid (de do’s en dont’s).
Er wordt gefocust op geluid van inrichtingen: industrielawaai (IL).

Kijk hier voor meer informatie.

Geluid ruimtelijk geordend

In deze cursus wordt ingegaan op de juridische en de akoestische aspecten die aan de orde zijn op het raakvlak van industrielawaai en ruimtelijke ordening. Daarbij wordt naast een algemene inleiding over de raakvlakken geluid en RO, in het bijzonder ingegaan op de koppeling van een zonebeheerplan aan het instrument van het bestemmingsplan. De belangrijkste akoestische uitgangspunten worden toegelicht, alsmede de kwesties rondom het totstandkomingsproces van het bestemmingsplan, de inhoud van de verbeelding en de regels en de procedures rondom vergunningverlening en handhaving.

Kijk hier voor meer informatie.

Geluid in de Omgevingswet

De komende jaren gaat de geluidwetgeving op de schop door de Omgevingswet. Dit betekent grote veranderingen voor de praktijk.

De cursus wil u inzicht te bieden in de nieuwe regels voor geluid. De hoofdonderwerpen zijn de volgende:

  • Geluid in de Omgevingswet (inclusief Aanvullingswet geluid)
  • Geluid en ruimtelijke ordening, regels in het omgevingsplan
  • Geluid in de vergunningverlening (milieu en planologisch afwijken omgevingsplan)
De nadruk ligt hierbij op het omgevingsplan als belangrijkste instrument om geluidbelastende functies te normeren en geluidgevoelige functies te beschermen.

Kijk hier voor meer informatie.