Print deze pagina

Aanmelding, deelname, annulering


Onderstaande voorwaarden gelden voor alle activiteiten van Berghauser Pont Academy, Omgevingsweb en Sociaalweb.


Aanmelding
U kunt zich voor de cursus opgeven via het aanmeldingsformulier op de website. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Direct na aanmelding ontvangt u een bericht van bevestiging.
U wordt verzocht pas na ontvangst van de factuur de deelnamekosten over te maken.

Deelname
Deelname is persoonlijk.
Deelnamekosten zijn inclusief cursusmateriaal, tijdelijke toegang tot de kennisbank Rechtbank.nu, lunches en consumpties en relevante wettenbundel (indien van toepassing bij de cursus).
De deelnamekosten zijn exclusief BTW.
Als gemeente of provincie heeft u de mogelijkheid de BTW terug te vorderen via het BTW compensatiefonds. Informeer bij uw boekhouding hierover.

Annuleren
Indien u onverwacht verhinderd bent, kunt u zich altijd zonder bijkomende kosten door een collega laten vervangen. Wij verzoeken u in dat geval contact op te nemen met Berghauser Pont Academy.
Bij annulering tot 4 weken voor aanvang brengen wij u € 75,- annuleringskosten in rekening. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang brengen wij u het volledige deelnemersbedrag in rekening.
Berghauser Pont Academy behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren bij onvoldoende belangstelling en het programma te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen.

PE-punten
Berghauser Pont Academy is een erkende opleidingsinstelling voor NOvA-punten.  De erkende cursussen herkent u aan het volgende logo:

Niet alle onze cursussen zijn erkend. Echter, de advocaat mag het ook zelf bepalen. Het reglement is in 2010 namelijk veranderd. Dus als de advocaat van mening is dat het volgen van een niet-erkende cursus zijn/haar vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag de advocaat zelf het aantal opleidingspunten berekenen.
Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt. Wij leveren het Certificaat van Deelname.

De meest recente teksten van de Verordening op de vakbekwaamheid en de Regeling vakbekwaamheid kunt u vinden op de website van de Orde. Kijk voor meer informatie hier.

Klachtenregeling
Indien u onverhoopt toch niet tevreden bent over een cursus van Berghauser Pont Academy, kunt u een klacht indienen. Meer over deze regeling vindt u hier.