Omgevingswet en zwembaden | Berghauser Pont Academy

Data:
 • Alleen op aanvraag als incompany
Tijden:
Locatie:
Prijs:
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
Cursus

Omgevingswet en zwembaden


Nieuwe regelgeving voor hygiëne en veiligheid

 • Zwemwaterregelgeving gaat op in Omgevingswet
 • Anticipeer nu al op de Omgevingswet
 • Niet alleen zwembaden, ook wellness, sauna’s en andere badinrichtingen
 • 2 dagen: hoofdlijnen en verdieping > apart te volgen
 • Voor medewerkers zwembaden, voor overheidsmedewerkers (onder andere toezichthouders en handhavers Omgevingsdiensten), voor branche-organisaties en voor andere betrokkenen

Inleiding

De zwemwaterregelgeving kent vele invalshoeken. Eén van die invalshoeken is die van de gebruiker van badinrichtingen. Hij mag erop vertrouwen dat de badinrichting hygiënisch en veilig is. Het gaat niet alleen om de reguliere zwembaden, maar ook om wellness,  sauna’s, zwembaden van hotels en recreatieparken, etc.

Dit is al vele jaren geregeld in de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz). Binnenkort zal deze wetgeving opgaan in de Omgevingswet en daaraan hangende algemene maatregelen van bestuur.

Het zal voor houders van badinrichtingen nog niet meevallen om de nieuwe wetgeving in de vingers te krijgen. De Omgevingswet verschilt namelijk in vele opzichten van de huidige wetgeving. Zo kent de Omgevingswet een andere opzet en systematiek. Ook de uitgangspunten zijn anders. Bovendien biedt de Omgevingswet een aantal nieuwe instrumenten.

Het is daarom van het grootste belang dat houders van badinrichtingen zo vroeg mogelijk vertrouwd raken met de Omgevingswet en daar nu al op anticiperen.


Doel en resultaat

Het doel van de cursus is tweeledig. Aan de ene kant wil de cursus niet alleen houders van badinrichtingen, maar ook andere betrokkenen een overzicht geven op hoofdlijnen van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de zwemwaterregelgeving. Ontwikkelingen die uitmonden in een regeling in de Omgevingswet.

Aan de andere kant wil de cursus specifiek voor houders van badinrichtingen antwoord geven op de vraag: ‘Wanneer doe ik het juridisch goed?’ De cursus doet dit door:

 • de risico’s te benoemen die houders lopen met hun badinrichting
 • inzicht te geven hoe zij met behulp van wettelijke instrumenten risico’s kunnen voorkomen dan wel de gevolgen ervan kunnen beperken en kansen kunnen benutten
 • een verkenning van de aansprakelijkheidsvraag

Het resultaat is dat deelnemers op een verantwoorde manier de Omgevingswet in hun dagelijkse praktijk kunnen gebruiken als hulpmiddel om doelen op het gebied van baden en zwemmen te realiseren.


Opzet

De cursus wordt gegeven in twee dagen.

Op de eerste dag worden de hoofdlijnen behandeld van de wetgeving op het gebied van baden en zwemmen.

De tweede cursusdag is een verdiepingsdag over zwembaden. Dan zal verder worden ingezoomd onder meer op de instrumenten voor houders van badinrichtingen.

Beide dagen zijn los te volgen. Echter als men kiest voor het volgen van de verdiepingsdag wordt wel voorkennis verondersteld over de huidige regels en de hoofdlijnen van de Omgevingswet.

De cursus is informatief en tegelijk interactief. Er bestaat voldoende ruimte voor gedachtewisseling, cases en eigen inbreng.


Doelgroep

Dag 1: hoofdlijnen

De eerste dag van de cursus is enerzijds bestemd voor medewerkers van zwembaden. Dit kunnen zijn managers, leidinggevenden, toezichthouders (badmeesters), technici en andere betrokkenen die werkzaam zijn bij:

-          openbare badinrichtingen (de reguliere zwembaden)
-          semi-openbare badinrichtingen (bijvoorbeeld: hotels, vakantieparken, instructiebaden, wellness, sauna’s, particuliere appartementencomplexen, gevangenissen, kazernes, zoutbaden, fish spa’s)


Anderzijds is deze cursusdag ook bestemd voor hen die werkzaam zijn bij overheden als gemeenten, provincies, omgevingsdiensten. Dit kunnen zijn vergunningverleners, toezichthouders/handhavers en beleidsmedewerkers.

Verder is deze cursusdag interessant voor rechtspersonen die op de een of andere wijze betrokken zijn bij baden en zwemmen in badinrichtingen, en voor branche-organisaties en andere betrokkenen.

 

Dag 2: verdieping

De tweede dag van de cursus is met name bestemd voor hen die werkzaam zijn bij openbare en semi-openbare badinrichtingen en voor betrokkenen die nadere verdieping wensen. .


Programma

 

Dag 1 Hoofdlijnen zwemwater-regelgeving

Inleiding

 • waarom overheidstaak?
 • verschillende invalshoeken
 • wetgeving ballast of hulpmiddel?
 • risico’s voorkomen en beperken en kansen benutten

Ontwikkeling zwemwater-regelgeving

 • Europese Zwemwaterrichtlijn
 • Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
 • Zwemwaterwet?
 • ontwerp wijziging Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
 • Omgevingswet

Nieuwe sturingsfilosofie

 • van middelvoorschriften naar doelvoorschriften
 • betekenis voor houders van badinrichtingen
 • betekenis voor handhavers van omgevingsdiensten

Baden en zwemmen onder de Omgevingswet

 • achtergrond
 • systematiek
 • toepassingsgebied
 • doelen
 • omgevingswaarden
 • taken en bevoegdheden provincies op het gebied van het zwemwaterbeheer
 • beleidsinstrumenten
 • instructieregels
 • ondersteunende instrumenten
 • algemene regels voor zwembaden

Instrumenten voor houders van badinrichtingen

 • zorgplicht
 • PDCA-cyclus
 • omgevingswaarden (parameters)
 • referentiekader gewenst?

 

Dag 2 Verdieping baden en zwemmen in badinrichtingen

Risico’s en kansen voor houders van badinrichtingen

 • feitelijke risico’s
 • handhaving
 • juridische risico’s
 • financiële risico’s
 • imagoschade

Badinrichtingen

 • openbare badinrichtingen
 • semi-openbare badinrichtingen

Verschillende typen bassin

 • peuterpaden
 • bassins met een helofytenfilter
 • zoutbassins
 • bassins voor eenmalig gebruik
 • fish spa’s
 • doorstroomde bassins

Instrumenten voor houders van badinrichtingen

 • zorgplicht
 • PDCA-cyclus
 • parameters (gastdocent)
 • referentiekader gewenst?

Aansprakelijkheid

 • uitgangspunten
 • bedoeling wetgever
 • indicaties voor aansprakelijkheid
 • jurisprudentie

Wanneer doe ik het juridisch goed?

 • enkele suggesties

Docent

Luc Vosters

Luc is werkzaam als zelfstandig juridisch adviseur bij Luc Vosters Juridisch advies en ondersteuning. Luc heeft tijdens symposia en seminars vele lezingen gegeven over zwemwater-regelgeving. Ook adviseert en ondersteunt hij onder meer individuele houders van badinrichtingen. Hierdoor heeft Luc uitgebreide ervaring in dit vakgebied en is hij goed ingevoerd in de laatste ontwikkelingen.

Op de tweede dag treedt er nog een gastdocent uit de praktijk op.


Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp. Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studie-uren

Voor beide cursusdagen kunt u elk 6 studie-uren rekenen.