Water in de Omgevingswet | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 22 maart 2018
Tijden:
 • 9.30 - 16.45 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595 ex btw
 • € 695 ex btw (incl. 6 mnd. Omgevingsweb Pro)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Water in de Omgevingswet


 • Overzicht Omgevingswet: specifieke consequenties voor water
 • Gevolgen voor waterschappen
 • Gevolgen voor gemeenten
 • Van projectplan naar projectbesluit
 • Watervergunning en lozingen
 • De nieuwe watertoets
 • Toepassing in een praktijkcasus


Aanleiding

De regelgeving voor water wordt bijna geheel opgenomen in het stelsel van de nieuwe Omgevingswet. Water zal daardoor meer integreren met andere aspecten van de fysieke leefomgeving. Daarbij vinden tal van aanpassingen plaats:

 • Zo wordt de watervergunning een omgevingsvergunning en veranderen de regels voor lozingen.
 • Voor projecten komt er een projectbesluit in plaats van het projectplan.
 • De waterschapsverordening komt onder de Omgevingswet te hangen.
 • Ook het RO-palet gaat er anders uitzien. Zo worden bestemmingsplannen opgevolgd door het omgevingsplan en veranderen de procedures bij de omgevingsvergunning.

Er is behoefte aan inzicht in de manier waarop dit stelsel in de praktijk gaat uitwerken.

Deze cursus biedt een overzicht van de veranderingen in het juridische instrumentarium.

 

Inhoud en resultaat

De cursus behandelt de onderdelen van het instrumentarium voor water onder de Omgevingswet:

 • Water in de omgevingsvisies
 • Water in programma’s van Rijk, provincie, waterschap en gemeente
 • Omgevingsplan, waterschapsverordening en watertoets
 • Van projectplan naar projectbesluit
 • Van watervergunning naar omgevingsvergunning
 • Lozingen, regels in Besluit activiteiten leefomgeving
 • Omgevingswaarden voor water
 • Toezicht en handhaving
 • Monitoring
 • ICT

Doelgroep

De cursus is bestemd voor specialisten en medewerkers die betrokken zijn bij water bij waterschappen, gemeenten, provincies en het Rijk, die willen weten wat de Omgevingswet voor hun werk gaat betekenen:

 • projectleiders
 • beleidsmedewerkers
 • juristen
 • vergunningverleners
 • adviseurs

Daarnaast is de cursus ook interessant voor adviesbureaus en advocatenkantoren.

 

Programma

Overzicht van de Omgevingswet in relatie tot water

 • Overzicht van de wet en het wetstraject
 • Toezicht en handhaving
 • Omgevingsvisie
 • Programma’s
 • Beleid waterschap
 • Omgevingsplan en waterschapsverordening
 • Omgevingswaarden
 • Projectbesluit
 • Omgevingsvergunning en lozingen
 • Monitoring en evaluatie
 • ICT
 • Schade en gedoogplichten

Praktijkcasus met vergunning

Watertoets en ruimtelijke ontwikkeling

 • Watertoets onder de Omgevingswet
 • Relatie waterschapsverordening en omgevingsplan
 • Omgevingsplanactiviteit in relatie tot water

Vergunnen en lozen

 • Omgevingsvergunning voor wateractiviteit
 • Lozingsregels Besluit activiteiten leefomgeving en waterschapsverordening

Aanleg en beheer van waterstaatswerken

 • Van projectplan naar projectbesluit
 • Afbakening projectbesluit en omgevingsvergunning wateractiviteit
 • Onteigening en gedoogplichten
 • Peilbesluit en legger

Meedoen in de implementatie van de Omgevingswet bij gemeente en waterschap (30 minuten)

 • welke rol heeft water in de implementatie?

 

Docenten

Simon Handgraaf
Simon is jurist omgevingsrecht en mede-eigenaar van Colibri Advies BV. Hij adviseert gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk over de toepassing van het omgevingsrecht, in het bijzonder het waterrecht. Simon was van 2006 t/m 2009 als wetgevingsjurist betrokken bij de totstandkoming van de Waterwet. Sinds 2012 werkt hij in opdracht van het Ministerie van I&M twee tot drie dagen per week aan de stelselherziening omgevingsrecht. Daarbij ligt de nadruk op de algemene rijksregels van het Besluit activiteiten leefomgeving, waaronder de algemene regels voor lozingsactiviteiten.

Hendrik van Sandick
Hendrik heeft rechten gestudeerd in Leiden. Hij sinds 1989 werkzaam op het terrein van omgevingsrecht en -beleid. Hij heeft inmiddels 6 jaar ervaring met de Omgevingswet: drie jaar als lid van het wetgevingsteam op het Ministerie van I&M en drie jaar als zelfstandig adviseur. Hij adviseert diverse overheden over de Omgevingswet en de implementatie daarvan, waaronder het Kadaster, een waterschap en diverse gemeenten. Hij geeft regelmatig introductiebijeenkomsten en cursussen. Sinds 1 maart 2017 is hij projectleider invoering Omgevingswet bij de gemeente Nieuwkoop (parttime).

 


Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp. Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 6 studie-uren rekenen.

NVR-lid?

Indien u lid bent van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters ontvangt u bij deze cursus 10% korting op de cursusprijs. Vermeld bij uw aanmelding in het opmerkingenveld uw NVR-lidnummer.