Data:
 • 7 december 2017
Tijden:
 • 9.30 uur - 16.30 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595 (ex btw, incl. lunch)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Stedelijk beheer en de Omgevingswet


 • Specifieke consequenties voor stedelijk beheer: gemeentelijk rioleringsplan, beheerplannen, verordeningen en beleidsregels, werkprocessen en cultuur, ICT
 • Overzicht Omgevingswet
 • Omgevingsvergunning, uitvoering, toezicht en handhaving
 • Praktijkcasussen
 • Rol stedelijk beheer in de implementatie van de Omgevingswet

Aanleiding

De regelgeving voor stedelijk beheer wordt bijna geheel opgenomen in het stelsel van de nieuwe Omgevingswet. Stedelijk beheer zal daardoor steeds meer integreren met andere aspecten van de fysieke leefomgeving. Daarbij vinden tal van aanpassingen plaats die vragen oproepen:

 • De omgevingsvisie wordt integraal. Wat betekent dat voor stedelijk beheer?
 • De wet biedt het nieuwe instrument programma. Wat te doen met de beheerplannen? Worden die een programma? Wat zijn de voor- en nadelen en hoe wordt er geïntegreerd?
 • Ook het RO-palet gaat er anders uitzien. Zo worden bestemmingsplannen opgevolgd door het omgevingsplan. Hoe zit stedelijk beheer daarin? Op welke wijze kunnen zij meedoen bij het opstellen van een omgevingsplan?
 • Het omgevingsplan biedt nieuwe mogelijkheden. Welke daarvan zijn handig voor stedelijk beheer?
 • Wat betekent dat voor verordeningen en beleidsregels? Wat gaat er bijvoorbeeld gebeuren met de regels over het kappen en beschermen van bomen?
 • Wat gaat er gebeuren met beheerplannen? Gaan die verdwijnen?
 • De reikwijdte en de procedures bij de omgevingsvergunning veranderen. Wat betekent dat voor de werklast en de werkprocessen?
 • Het ICT-stelsel verandert. Er komen omgevingsdocumenten en informatiehuizen. Hoe raakt dat stedelijk beheer?

Inhoud en resultaat

Er is behoefte aan inzicht in de manier waarop dit stelsel in de praktijk gaat uitwerken. Deze cursus biedt een overzicht van de veranderingen die de Omgevingswet teweegbrengt gericht op stedelijk beheer en op welke manier u als (beleids)medewerker stedelijk beheer daar invloed op kan uitoefenen op het juiste moment.

De cursus behandelt de onderdelen van het instrumentarium voor stedelijk beheer onder de Omgevingswet:

 • Stedelijk beheer in de omgevingsvisie
 • Stedelijk beheer in programma’s
 • Stedelijk beheer in het omgevingsplan en overige verordeningen
 • Stedelijk beheer in beleidsregels
 • Uitvoering, omgevingsvergunning, meldingen
 • Beheer, toezicht en handhaving
 • Monitoring
 • ICT

 

Doelgroep

De cursus is bestemd voor specialisten en medewerkers die betrokken zijn bij stedelijk beheer bij gemeenten, die willen weten wat de Omgevingswet voor hun werk gaat betekenen. Dit zijn:

 • projectleiders
 • beleidsmedewerkers
 • juristen
 • vergunningverleners
 • adviseurs

Daarnaast is de cursus ook interessant voor adviesbureaus op dit gebied.


Programma

Overzicht van de Omgevingswet voor gemeenten

 • Achtergrond en doelstellingen wet
 • Overzicht van de wet en het wetstraject, stand van zaken

Beleid, programmering en regels

 • Omgevingsvisie
 • Programma’s
 • Beleid
 • Praktijkcasus beheerplannen en omgevingsvisie in de Omgevingswet
 • Gemeentelijk rioleringsplan
 • Omgevingsplan en verordeningen
 • Omgevingswaarden
 • Beleidsregels
 • Casus stedelijk beheer in omgevingsplan en verordeningen

Uitvoering

 • Omgevingsvergunning
 • Meldingen
 • Beheer openbare ruimte
 • Beheerplannen
 • Toezicht en handhaving
 • Zorgplicht
 • Monitoring en evaluatie
 • Veranderingen werkprocessen, veranderingen aanpak (zelfbeheer)
 • Praktijkcasus uitvoering
 • ICT: geo-fundament, informatiehuizen, omgevingsdocumenten
 • Kabels en leidingen
 • Schade
 • Gedoogplichten
 • Grondexploitatie

Meedoen in de implementatie van de Omgevingswet bij gemeente

 • Overzicht rollen stedelijk beheer in de implementatie
 • Hoe u op tijd invloed kunt uitoefenen als stedelijk beheer
 • Uitwisseling ervaringen tussen de deelnemers

Docent

Hendrik van Sandick heeft rechten gestudeerd in Leiden. Hij sinds 1989 werkzaam op het terrein van omgevingsrecht en -beleid. Hij heeft inmiddels 6 jaar ervaring met de Omgevingswet: drie jaar als lid van het wetgevingsteam op het Ministerie van I&M en drie jaar als zelfstandig adviseur. Hij adviseert diverse overheden over de Omgevingswet en de implementatie daarvan, waaronder het Kadaster, een waterschap en diverse gemeenten. Hij geeft regelmatig introductiebijeenkomsten en cursussen. Sinds 1 maart 2017 is hij projectleider invoering Omgevingswet bij de gemeente Nieuwkoop (parttime).


Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 5 uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verderhier, bij onderdeel PE-punten.