Omgevingsplan: juridische tips en trics | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 23 november 2017
Tijden:
 • 9.30 - 16.45 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595 ex btw
 • € 695 ex btw (incl. 6 mnd. Omgevingsweb Pro)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Omgevingsplan: juridische tips en trics


 • Specifiek gericht op de juridische merites van het nieuwe Omgevingsplan
 • Update bestaande regels
 • Nieuwe regels en opzet plan
 • Overzicht van instrumentarium
 • Knelpunten en specifieke vragen
 • Voor RO-juristen en beleidsmedewerkers RO
 • Ook voor juristen, staf en management van onderdelen die in het Omgevingsplan opgenomen worden
 • Door Tycho Lam

Aanleiding

Nu de contouren van de uitvoeringsregelgeving met de consultatie steeds concreter worden, is het ook steeds duidelijker hoe de uitvoering van de wet in de praktijk zijn vorm gaat krijgen.

Eén van de belangrijkste instrumenten van de Omgevingswet is het Omgevingsplan. Hierin gaat bijna alles wat omgevingsrelevant is een plaats krijgen. Dit is kort gezegd het bestemmingsplan plus plus, maar dan wel met wat andere uitgangspunten. Het is bijvoorbeeld al geen plan, maar een verordening. En elke gemeente mag maar één omgevingsplan hebben voor zijn grondgebied.

Maar er zijn veel meer vragen:

 • Als het omgevingsplan globaler wordt, hoe zal de rechter daar meer omgaan?
 • Is het einde van de zogenoemde planmaximalisatie in zicht?
 • Wat is de verhouding met de Omgevingsvisie die ook de hele gemeente betreft?
 • Hoe zal naar verwachting de provincie gaan sturen?
 • Hoe moeten we omgaan met detaillering in de vorm van wetsinterpreterende beleidsregels?
 • Wat te doen met gebodsbepalingen?
 • Uitvoerbaarheid wordt geschrapt? Wat dan?
 • Zullen de onderzoekslijsten verminderen?
 • Hoe moet het Overgangsrecht vorm gegeven worden?
 • Wat zijn specifieke procedurele aspecten?
 • Ladder duurzame verstedelijking en het omgevingsplan.
 • Wat wordt de rol van de toelichting?

Het omgevingsplan werpt zijn schaduw dus al ver vooruit omdat bijna iedereen er binnen een gemeente mee te maken gaat krijgen. Tijd dus om je op de hoogte te stellen van de juridische merites van dit nieuwe omgevingsplan en de consequenties die het voor u heeft.

Doel cursus

Het doel van deze 1-daagse cursus is om u inzicht te bieden in:
 • de mogelijkheden van de bestaande regels: wat kan en mag nu?
 • de systematiek van het omgevingsplan
 • de regels in het Omgevingsbesluit en het Besluit kwaliteit leefomgeving voor de werking van het omgevingsplan
 • de mogelijke juridische consequenties
 • oplossingsrichtingen of nadenkmomenten voor specifieke vragen die er zijn rond het omgevingsplan

Na deze cursusdag bent u op de hoogte van de recente ontwikkelingen met betrekking tot het bestemmingsplan en heeft u voldoende juridische bagage om de implementatie van het omgevingsplan ter hand te nemen.

 

Doelgroep

Deze cursus is in eerste instantie bedoeld voor juristen en beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening bij gemeenten. Daarnaast is de cursus van belang voor juristen, staf, beleidsmedewerkers en management van andere afdelingen, waarvan hun beleid neerdaalt in het omgevingsplan. Dan gaat het bijvoorbeeld om vergunningverlening, handhaving, grondzaken, milieu, bijzondere wetten, juridische zaken.

Verder is de cursus interessant voor juristen en staf bij omgevingsdiensten, adviesbureaus en projectontwikkelaars die meer willen weten over de juridische consequenties van het nieuwe omgevingsplan.

 

Programma

 • Omgevingsplan algemeen
 • Doelen omgevingsplan
 • Update bestaande relevante jurisprudentie
 • Verruimde reikwijdte
 • De toelichting
 • Gebiedsbepalingen
 • Open normen en wetsinterpreterende beleidsregels
 • Uitvoerbaarheid
 • Verschuiving onderzoek
 • Procedure
 • Overgangsregime

 

Docent

Als docent treedt op Tycho Lam, advocaat bij Hekkelman en senior docent Radboud Universiteit Nijmegen. Hij houdt zich bezig met de publiek- en privaatrechtelijke aspecten van gebiedsontwikkelingen. Hij begeleidt en adviseert over ruimtelijke procedures en procedeert bij de bestuursrechter onder meer over bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Hij is een van de kopstukken in het omgevingsrecht in Nederland, geeft vele cursussen en publiceert zeer regelmatig in diverse vakliteratuur. Daardoor is hij ook heel goed op de hoogte van de nieuwe Omgevingswet.

 


Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.


Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 6 studie-uren / PO-punten rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.


Evaluaties:

 • Goed overzicht ontwikkelingen en vraagpunten
 • Heldere uitleg, lastige materie begrijpelijk gebracht