Actualiseren 2.0 en het omgevingsplan | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 2 november 2017
Tijden:
 • 9.30 - 16.30 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595 ex btw
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Actualiseren 2.0 en het omgevingsplan


 • Voorsorteren op de Omgevingswet
 • Gericht op de ruimtelijke ordening
 • Hoe actuele bestemmingsplannen gaan actualiseren: geleidelijke overgang
 • Prototype Omgevingsplan
 • Praktijkvoorbeelden

Inleiding

Hoewel de Omgevingswet pas in 2019/2020 in werking treedt, is het slim om op de komst van de nieuwe wet te gaan voorsorteren. Hiermee wordt namelijk een belangrijk deel van de doelen van de nieuwe wet eerder binnengehaald. Die zijn:
 • integraler afwegen,
 • meer flexibiliteit en
 • efficiënter werken.
Daarnaast creëer je op deze manier voor de organisatie een geleidelijke overgang van oude wetten naar de nieuwe omgevingswet.

Ook zijn veel gemeenten bezig na te denken over het vervolg van deactualiseringsslag.

Hoofdvraag daarbij is:
Hoe gaan we de actuele bestemmingsplannen de komende jaren actualiseren en kunnen (willen) we daarbij al anticiperen op de nieuwe Omgevingswet?

Inhoud en resultaat

Aan de hand van het prototype Omgevingsplan verkennen we in de cursus de mogelijkheden van het omgevingsplan. Belangrijk hierbij is om te bezien in hoeverre het omgevingsplan vernieuwend kan zijn ten opzichte van bestemmingsplannen en waaraan vanuit de gemeentelijke praktijk behoefte is.
Deze cursus is bedoeld om hierover samen na te denken en hiervoor de tools aan te reiken.

Doelgroep

De cursus richt zich op juristen en beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening. Omdat het omgevingsplan een gemeentelijk instrument betreft, is de cursus primair gericht op de gemeentelijke overheid.


Programma

Nieuw wettelijk kader
 • Omgevingswet en nieuw instrumentarium
 • Omgevingsplan
 • Pilots Crisis- en herstelwet

Actualiseren 2.0:  van bestemmingsplan naar omgevingsplan

 • Beheer bestaande planvoorraad en voorsorteren op Omgevingswet
 • Thematische parapluherzieningen (cultuurhistorie, evenementen, parkeerbeleid)
 • Kruimelgevallen besluit Quickwins en flexibiliteitsinstrumenten
 • APV’s ontdubbelen, digitaliseren en gebiedsgericht maken
 • Deregulering

Omgevingsplan

 • Van bestemmingsplan naar omgevingsplan
 • Ambitie gemeente
 • Werken met beleidsregels
 • Delegatieregels
 • Omgevingswaarden
 • Milieukwaliteitseisen
 • Kwalitatieve normering
 • Voorwaardelijke verplichtingen
 • Verbrede reikwijdte: verordeningsregels in omgevingsplan (welstand, cultureel erfgoed, evenementen enz.)
 • Praktijkvoorbeelden

Docenten

De cursus wordt verzorgd door Joske Poelstra, projectleider en juridisch adviseuradviseur omgevingsrecht bij Rho Adviseurs voor leefruimte en Bart de Jong is juridisch adviseur bij Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht en houdt zich vooral bezig met de Omgevingswet.
Beide bureaus zijn betrokken geweest bij het prototype omgevingsplan in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.


Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.


Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 5 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.