Omgevingswet | Berghauser Pont Academy

Agenda

Print deze pagina

Omgevingswet

 


Cursuspakket Omgevingswet

Met het oog op de nieuwe Omgevingswet biedt Berghauser Pont Academy een divers cursuspakket aan, dat toegespitst is op functies, doelgroepen en thema’s. Dit betekent dat u kunt kiezen uit verschillende soorten cursussen: van basis tot verdieping, van uitvoerende medewerker tot management tot raad/staten. Dit pakket zal fasegewijs verder uitgebouwd worden.

Het is ook mogelijk om elke cursus incompany te laten plaatsvinden bij u in huis. In overleg bieden wij u een programma op maat.

Dit zijn de cursussen:
 1. Omgevingswet: inhoud en systematiek: 2-daagse waarin alle aspecten grondig besproken worden
 2. Omgevingswet: 4-daags: in deze opleiding wordt een breed overzicht gegeven van de belangrijkste onderwerpen in de Omgevingswet.
 3. Opleiding Omgevingsadviseur: 6-daagse opleiding die er op gericht is je de nieuwe competenties aan te leren die nodig zijn als spil-in-het-web onder de Omgevingswet.
 4. Anticiperen op Omgevingswet: 1-daagse met inhoud als leidraad, maar werkwijze, organisaties en competenties die nodig zijn, staan centraal, voor projectleiders en trekkers Omgevingswet
 5. Cultuur, houding en gedrag onder de Omgevingswet: 1-daagse training toegespitst op de combinatie inhoud en vaardigheden, via een juiste mix bereik je de doelstellingen van de Omgevingswet
 6. Spelen met de Omgevingswet: in een middag spelenderwijs kennismaken met de doelen en inhoud van de Omgevingswet.
 7. Omgevingsplan: juridische tips en trics: 1-daagse cursus over de juridische merites van het omgevingsplan
 8. Actualiseren 2.0 en omgevingsplan: 1-daagse gericht op de bestemmingsplanmakers, als je nu al wil starten met een omgevingsplan, waar moet je aan denken en wat heb je nodig
 9. Integratie van regels in het omgevingsplan: 1-daagse over het integreren van diverse (beleids)regels (waaronder APV) in het omgevingsplan
 10. Omgevingskwaliteit in het omgevingsplan: 2-daagse die ingaat op het zien, benoemen, vaststellen, reguleren en sturen van omgevingskwaliteiten.
 11. Bouwwerk Omgevingswet op orde: 1-daagse gericht op de vraag hoe deze drie kerninstrumenten omgevingsplan, omgevingsvisie en programma samenhangen en vooral hoe ze idealiter samen werken.
 12. Werken met de Omgevingsvisie: 1-daagse gericht op de beleidsmedewerkers van diverse afdelingen die een omgevingsvisie gaan maken
 13. Participatie onder de Omgevingswet: 1-daagse training met inspiratie en praktijkvoorbeelden van participatie nieuwe stijl
 14. Grondeigendom en Omgevingswet: 1-daagse gericht op de wijzigingen voor grondexploitatie, voorkeursrecht, onteigening en schadevergoeding
 15. Grondbeleid onder de Omgevingswet: 2-daagse gericht op de gevolgen van de Omgevingswet voor het grondbeleid van de gemeente
 16. Omgevingsvergunning in de Omgevingswet: 1-daagse over de regeling van de omgevingsvergunning in de Omgevingswet en de verschillen met de Wabo
 17. Omgevingswet en handhaving :1-daagse voor handhavers en toezichthouders, toegespitst op de consequenties voor handhaving
 18. Omgevingswet en de veiligheidsregio: 1-daagse incompany specifiek gericht op de consequenties voor veiligheidsregio's en brandweer
 19. Geluid in de Omgevingswet: 1-daagse cursus gericht op de nieuwe regels voor geluidwetgeving onder de Omgevingswet.
 20. Milieu in de Omgevingswet: 1-daagse cursus, gericht op doelgroep milieumensen, helemaal toegespitst op de zaken die voor milieumensen van belang zijn
 21. Bodem in de Omgevingswet: 1-daagse cursus waarbij na een update wordt ingegaan op de wijzigingen die de Omgevingswet gaat aanbrengen in het bodembeschermingsrecht.
 22. Externe veiligheid in de Omgevingswet: 1-daagse cursus met een update van de bestaande EV-regelgeving en de gevolgen van de Omgevingswet voor externe veiligheid.
 23. Water in de Omgevingswet: 1-daagse cursus gericht op de specifieke consequenties van de wet voor wateraspecten (watervergunning, watertoets, etc.).
 24. Omgevingswet: sleutel voor lokale energietransitie: 1-daagse cursus gericht op hoe je komt tot lokale energietransitie onder de Omgevingswet
 25. Erfgoed in de Omgevingswet: 1-daagse cursus gericht op de consequenties van de Omgevingswet en de instrumenten voor de bescherming van het erfgoed.
 26. Omgevingswet: sturen en anticiperen op economische transitie: 1-daagse cursus die handvatten geeft voor economische transitie onder de Omgevingswet.
 27. Stedelijk beheer en de Omgevingswet: 1-daagse cursus gericht op de consequenties voor stedelijk beheer bij gemeenten.
 28. Ontgrondingen onder de Omgevingswet: 1-daagse cursus specifiek gericht op de veranderingen voor ontgrondingen als gevolg van de Omgevingswet
 29. Inleiding Omgevingswet en werking Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO): 1-daagse cursus gericht op de consequenties voor en de context van het DSO voor medewerkers geo-informatie en digitalisering.
 30. Gemeenteraad en Omgevingswet: 1-daagse cursus gericht op de consequenties van Omgevingswet voor het functioneren van de gemeenteraad.

In ontwikkeling, 2017 op de markt

 • Milieu in het omgevingsplan
 • Specifiek voor specialisten milieu per aspect
 • Specifiek voor specialisten bouwen per aspect
 • Ammoniak en veehouderij
 • Digitale aspecten
 • Specifieke doelgroepen: provincies, bedrijven, architecten, zwembaden

 

Overzicht cursussen

Nieuwe Omgevingswet
9 april 2018 | Utrecht
Omgevingswet: inhoud en systematiek
6 en 13 november 2017 | Utrecht
Omgevingswet
11, 12, 18 en 19 april 2018 | Utrecht
Opleiding Omgevingsadviseur
23 november, 7 en 8 december, 18 en 19 januari en 8 februari | Amersfoort
Anticiperen op de Omgevingswet
30 januari 2018 | Utrecht
Omgevingsplan: juridische tips en trics
23 november 2017 | Utrecht
Actualiseren 2.0 en het omgevingsplan
2 november 2017 | Utrecht
Bouwwerk Omgevingswet op orde
1 dag in voorjaar 2018 | Utrecht
Werken met de Omgevingsvisie
8 maart 2018 | Utrecht
Geluid in de Omgevingswet
14 november 2017 | Utrecht
Grondeigendom in de Omgevingswet
6 maart 2018 | Utrecht
Omgevingsvergunning in de Omgevingswet
26 maart 2018 | Utrecht
Handhaving onder de Omgevingswet
13 maart 2018 | Utrecht
Milieu in de Omgevingswet
19 april 2018 | Utrecht
Bodem in de Omgevingswet
15 maart 2018 | Utrecht
Water in de Omgevingswet
22 maart 2018 | Utrecht
Omgevingskwaliteit in het omgevingsplan
21 en 28 november 2017 | Utrecht
Erfgoed in de Omgevingswet
15 mei 2018 | Utrecht
Spelen met de Omgevingswet
29 maart 2018 | Utrecht
Omgevingswet en de veiligheidsregio
Alleen op aanvraag als incompany |
E-cursus Inleiding Omgevingsrecht
Online | In uw eigen omgeving
Participatie onder de Omgevingswet
10 april 2018 | Utrecht
Stedelijk beheer en de Omgevingswet
7 december 2017 | Utrecht
Externe veiligheid in de Omgevingswet
10 april 2018 | Utrecht
Basiscursus Luchtkwaliteit
Alleen op aanvraag als incompany |
Ambtelijke integriteit: navigeren op je morele kompas
Alleen op aanvraag als incompany |