Update PGS15 | Berghauser Pont Academy

Data:
 • Alleen op aanvraag als incompany
Tijden:
Locatie:
Prijs:
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Update PGS15


En andere PGS-richtlijnen in 2016

 • Nieuwe PGS15
 • Alle aanpassingen op een rij
 • Nieuwe definities en beschermingsniveaus
 • Gemotiveerd afwijken
 • Ook overzicht aanpassingen andere PGS: 19, 16, 9, 23

Inleiding

De PGS15 is recent weer helemaal aangepast. De vorige versie was slechts gedeeltelijk geactualiseerd. Inmiddels is er een aantal jaren ervaring opgedaan. Op basis hiervan en de nieuwste stand der techniek is in september 2016 een nieuwe PGS 15 gepubliceerd.

Met de actualisatie wordt:
 • beter voldaan aan de wens om voorschriften eenduidig en zonder interpretatieruimte op te schrijven,
 • generiek voorzien in de mogelijkheid tot het gemotiveerd afwijken waardoor niet meer per voorschrift is aangegeven of dit wel of niet is toegelaten en worden
 • twee nieuwe beschermingsniveaus geïntroduceerd: 2a en 4.

Inhoud en resultaat

De deelnemer doet in deze cursus kennis en vaardigheden op over de vernieuwing van de PGS richtlijnen, waarbij met name ingezoomd wordt op de PGS 15-2016.

Beknopt wordt ook behandeld de gevaarlijke stoffen wetgeving in relatie tot nieuwe generatie PGS richtlijnen en soorten gevaarlijke stoffen in wet- en regelgeving. Zo wordt de gehele context waarbinnen geopereerd wordt duidelijker.

Met deze cursus voldoet u aan de Kwaliteitscriteria 2.1, deel B, Generieke deskundigheidsgebieden Milieu, thema Veiligheid.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor vergunningverleners, handhavers en technische specialisten milieu die op de een of andere wijze te maken krijgen met gevaarlijke stoffen. Zij kunnen werkzaam zijn bij gemeenten, milieudiensten, provincies, inspecties en waterschappen. Daarnaast is de cursus interessant voor adviesbureaus en bedrijven.

Van deelnemers wordt enige basiskennis verwacht van het inrichtingenrecht.

 

Programma

Introductie

 • Algemene wijzigingen PGS richtlijnen
 • Actualiteiten algemeen
 • Globale context

PGS 15

 • Overzicht wijzigingen PGS 15-2016
 • Nieuwe definities
 • Indeling PGS 15-2016
 • Wijzigingen in hoofdstuk 3
 • Relatie met de PGS 14 (nieuwe versie volgt later)
 • Beschermingsniveaus, de nieuwe indeling in hoofdstuk 4
 • BN 1,2a, 3 en 4 en relatie UPD
 • Casus opslag tot 10 ton, type B inrichting
 • Casus Tijdelijke opslag (hoofdstuk 10 >>hoofdstuk 5)
 • LQ/EQ
 • Wijzigingen m.b.t. CMR stoffen
 • ADR klasse 9, bijkomend gevaar
 • Aanverwante stoffen en koopmansgoederen
 • Impact op VTH

Enkele aandachtspunten andere PGS

 • PGS 19-2013 (in 4e tranche Activiteitenregeling opgenomen)
 • PGS 16-2013 (idem)
 • PGS 9 (begin 2017 in Activiteitenregeling)
 • PGS 23 (idem)
 • Rode draad van de wijzigingen
 • Nieuwe opzet PGS richtlijnen

Alle onderdelen worden verduidelijkt met casuïstiek.

 

Docent

De cursus wordt verzorgd door Erik Mossel, ervaren docent integraal milieurecht, met onder andere specialisme gevaarlijke stoffen en de opslag daarvan.

 


Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.


Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 5 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.