Lucht in het Activiteitenbesluit | Berghauser Pont Academy

Data:
 • Alleen op aanvraag als incompany
Tijden:
Locatie:
Prijs:
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Lucht in het Activiteitenbesluit


NeR vervallen en andere wijzigingen

 • Wijzigingen 4e tranche toegespitst op lucht
 • Ner vervallen
 • Systematiek Zeer Zorgwekkende Stoffen
 • Geurbeleid
 • Stookinstallaties
 • Opfrissen basis en update

Inleiding

Per 1 januari 2016 zijn de 'vierde tranche' wijzigingen van het Activiteitenbesluit in werking getreden. Een belangrijk onderdeel hiervan is de opname van het normatieve deel van de Nederlandse Emissierichtlijn Lucht (NeR) in het Activiteitenbesluit. De NeR komt hiermee te vervallen en dit heeft aanzienlijke effecten op de regelgeving ten aanzien van luchtemissies.

Er zijn echter meerdere wijzigingen:

 • Vervallen NeR als BBT document
 • Vervallen Bijzondere Regelingen uit de NeR
 • Vervallen oplegnotities uit de NeR en de rol van BBT documenten
 • Wijziging in systematiek ten aanzien van Zeer Zorgwekkende Stoffen (voorheen MVP)
 • Opname algemeen geurbeleid in het Activiteitenbesluit
 • Wijzigingen in regelgeving voor Stookinstallaties
 • Vervallen Bees A

In deze cursus wordt inzicht gegeven in de bovenstaande wijzigingen en in het bijzonder wat de gevolgen van deze wijzigingen zijn op de regelgeving ten aanzien van emissies naar de lucht.

 

Inhoud en resultaat

Het doel van de cursus is om de deelnemers naast het opfrissen van de basiskennis een duidelijk beeld te geven van de huidige stand van zaken in de regelgeving ten aanzien van luchtemissies.
De cursus wordt op informatieve, interactieve en luchtige wijze ingestoken. De cursisten worden in de cursus betrokken door het gezamenlijk behandelen van praktijkvoorbeelden. De cursisten mogen daarnaast ook eigen casussen inbrengen.

 

Doelgroep

Deze update-cursus is bestemd voor vergunningverleners, handhavers, adviseurs, juristen en HSE managers die te maken hebben met emissies naar de lucht en/of het Activiteitenbesluit.
Zij zijn bijvoorbeeld werkzaam bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten. De cursus is  daarnaast ook zeer interessant voor de advocatuur en de staf van bedrijven.

 

Programma

 • Activiteitenbesluit en type A, B en C inrichtingen
 • Vervallen NeR als BBT document
 • Vervallen bijzondere regelingen NeR
 • Afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit
 • Het digitale Informatiedocument Industriële Emissies (website InfoMil)
 • Geur in het Activiteitenbesluit
 • Relatie met andere regelgeving (Wet Luchtkwaliteit / PAS en IED)
 • Vervallen van het Besluit emissie-eisen stookinstallaties A (Bees A)
 • Kleine, middelgrote en grote stookinstallaties
 • Het beheersen van emissies
 • De uitvoering van emissiemetingen
 • Oplosmiddeleninstallaties
 • Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en toetsing van de emissies naar de leefomgeving
 • Gevolgen voor bestaande en nieuwe vergunningen
 • Overgangsbepalingen

 

Docenten

Sandro Janssen en Robert van der Waall

Beiden werken als specialist in luchtemissies bij Royal HaskoningDHV. Samen hebben zij meer dan 26 jaar werkervaring in dit vakgebied.

 

Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Daarnaast krijgt  u ook gratis de beschikking over de Memotrainer een interactieve zelflerende tool, waarmee u uw kennis op een effectieve manier kan trainen en borgen. Gedurende 3 weken ontvangt u na de cursus elke week 10 digitale vragen via uw smartphone, tablet of computer.

 

Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 6 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verderhier, bij onderdeel PE-punten.