Basiscursus Geluid modelleren en controleren | Berghauser Pont Academy

Data:
 • Alleen op aanvraag als incompany
Tijden:
Locatie:
Prijs:
Collega's mee voor korting?
Print deze pagina
1- of 2-daagse

Basiscursus Geluid modelleren en controleren


 • IL, VL en RL
 • In 1 of 2 dagen de basiszaken op een rijtje
 • Berekenen en controleren van geluidmodellen
 • Praktische insteek
 • Voldoen aan kwaliteitscriteria voor geluid
 • Scholingslijst Omgevingsdiensten: 195, 198, 217, 222, 228, 236, 242

Inleiding
Geluidmodellen is voor velen nog steeds lastige materie. De vele technische aspecten maken het complex om het goed te begrijpen. Meestal worden de geluidmodellen ook opgesteld door gespecialiseerde bureaus, waarbij de adviseur van de omgevingsdienst deze moet controleren en beoordelen. Dan is basiskennis over deze modellen, hoe deze tot stand komen en gelezen moeten worden, van cruciaal belang om je werk goed te kunnen uitvoeren.

Inhoud en resultaat
De cursist krijgt kennis, inzicht en achtergrondinformatie over het maken van berekeningen met geluidsmodellen en het controleren van modellen van derden.
De cursus kan in één of twee dagen worden uitgevoerd, al naar gelang de behoefte van de doelgroep.

Doelgroep
Adviseurs/specialisten, vergunningverleners en handhavers van omgevingsdiensten en eventueel gemeenten en provincies. Daarnaast is de cursus interessant voor adviesbureaus.

Incompany
Deze cursus is uitermate geschikt om ook als incompany uit te voeren binnen een omgevingsdienst. U bepaalt zelf de lengte van de cursus. Neem daartoe contact op met Ronald Koppers, 020 – 8200 908.

 


Programma

 

 • Geluidsoverdracht en de kernbegrippen:
  • geometrische demping,
  • luchtdemping,
  • bodemdemping,
  • schermwerking,
  • vegetatiedemping
  • installatiedemping,
  • reflecties
  • meteorologische effecten etc.
 • Reken- en Meetvoorschriften
 • Regelingen Cwegdek
 • Verschillen Cwegdek 2012 t.o.v. oude voorschrift.
 • HAOW /KAOW - Handleiding / Kader akoestisch onderzoek wegverkeer
 • Koppelingen met register
 • GPP - Geluidsproductieplafonds
 • RBS / JPB / IBS - Representatieve / jaargemiddelde / incidentele bedrijfssituatie
 • Tonaal-, impuls-, muziekgeluid
 • Verkeersaantrekkende werking bij industrie
 • Rekenen voor maximale geluidsniveaus
 • Europese rekenmethoden
 • Doorkijk naar SWUNG II
 • Wetenswaardigheden en controletoetsen voor modellen
 • Praktijkcasus

 

DocentHans van Leeuwen
is directeur en senior adviseur bij DGMR in Den Haag en als zodanig zeer ervaren in de materie van geluidmodellering.