Basiscursus Milieurecht | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 22 en 29 maart 2018
Tijden:
 • 9.30 - 16.30 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 1095 ex btw
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
2-daagse

Basiscursus Milieurecht


 • In 2 dagen op de hoogte van het milieurecht binnen het omgevingsrecht
 • Directe link ook naar toekomstige regeling in Omgevingswet
 • Plaats binnen het omgevingsrecht
 • Relaties Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit, Wabo, Bor
 • Sectorale wetgeving via praktijkcases: geluid, lucht, bodem, externe veiligheid, m.e.r.

Inleiding

Binnen het omgevingsrecht is het milieurecht het meest uitgebreide stelsel. Naast een kaderwet als de Wet milieubeheer zijn er nog steeds een aantal sectorale wetten van kracht. Deze verschillende wetten werken met verschillende systemen, begrippen en procedures. Daarnaast verschijnen ook vanuit Europa richtlijnen op diverse sectorterreinen met verschillende doelen. Een complex geheel dat niet altijd even eenvoudig te begrijpen is.

De Omgevingswet komt er ook aan. Dat duurt nog wel een aantal jaren, dus de huidige regelgeving geldt dus ook nog even. Bovendien gaat een deel van de bestaande systematiek gewoon over in de Omgevingswet, dus het is goed om te weten hoe het nu werkt.

 

Inhoud en resultaat

Deze basiscursus geeft inzicht in de systematiek van het milieurecht. Na de cursus kent u:

 • de hoofdlijnen van het milieurecht
 • de plaats van het milieurecht binnen het omgevingsrecht
 • de rol van Wabo en Bor binnen het milieurecht
 • de diverse thema's die spelen in het milieurecht
 • de rol van milieu binnen de nieuwe Omgevingswet

Op de eerste dag wordt de systematiek van de milieuwetgeving uitgelegd. Dan gaat het over de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit in relatie tot de Wabo en het bijbehorende Bor. En ook de relatie met de Omgevingswet komt aan bod. Dan heb je de basis te pakken.
Op de tweede dag wordt door middel van een integrale praktijkcase de sectorale milieuregelgeving uitgelegd. Dan gaat het om aspecten als geluid, lucht, bodem, water, afval, externe veiligheid, m.e.r., etc. Theorie wordt hier continu afgewisseld met praktijk met per aspect een doorkijk naar de Omgevingswet. Op deze wijze krijgt u een beter inzicht van de zeer diverse milieuwetgeving.


Doelgroep

De cursus is bestemd voor personen die in hun werk te maken hebben met milieurecht. Dit kunnen zijn:

 • (juridische) beleidsmedewerkers milieu, ruimtelijke ordening, vergunningverleners en handhavers, werkzaam bij Rijk, provincie, gemeente, omgevingsdienst, waterschap en andere overheidsinstanties
 • Adviesbureaus, bedrijven en advocatuur

Juridische basiskennis is een pré.

Programma

Dag 1: Algemeen kader

Opzet cursus

 • Doel en opzet van de cursus
 • Systematiek milieuwetgeving
 • Plaats binnen omgevingsrecht
 • Nieuwe Omgevingswet

Wabo en omgevingsvergunning milieu

 • Aangewezen inrichtingen (van Ivb naar Bor)
 • Begrip “inrichting”
 • Soorten inrichtingen en vergunningen
 • Toetsingskaders (bref’s, richtlijnen, beleidsregels)
 • Inhoud van de vergunning
 • Afstemming met andere vergunningen
 • Meldingen in de Wabo
 • Omgevingsvergunning in Omgevingswet

Lunch

Inleiding Wet milieubeheer (Wm) en Wabo

 • Inhoud Wm
 • Vervlechting Wm en Wabo
 • Onderdelen Wabo
 • Plannen en milieukwaliteitseisen
 • Procedures
 • Rechtsbescherming
 • Regeling in Omgevingswet

Algemene regels voor inrichtingen (Wm)

 • Systematiek Activiteitenbesluit
 • Maatwerk en gelijkwaardigheid
 • Meldingen
 • Praktijkcases
 • Regeling in Omgevingswet

Dag 2: Milieuwetgeving in de praktijk

Via een integrale praktijkcase wordt op de tweede dag de sectorale milieuregelgeving uitgelegd. Theorieblokken worden continu afgewisseld met praktijkblokken. Zo leert u spelenderwijze de zeer diverse milieuwetgeving kennen en de werking in de praktijk. Hierbij wordt ook steeds verwezen naar de toekomstige regeling in de Omgevingswet.
De volgende milieu-aspecten komen daarbij aan bod:

 • Geluid
 • Luchtkwaliteit
 • Bodem
 • Externe veiligheid
 • Opslag gevaarlijke stoffen
 • Milieueffectrapportage
 • Afvalstoffen
 • (Afval)water


Docenten

 • mr. Jan H.G. van den Broek, senior adviseur milieurecht en internationale milieuzaken van het Bureau Milieu en Ruimtelijke Ordening van de werkgeversvereniging VNO-NCW en voorzitter redactie van het tijdschrift Milieu en Recht
 • Wim Numan, procesmanager Veiligheid, Vergunningen en Handhaving bij gemeente Haarlem
 • Ing. Mark van Leeuwen, adviseur Wabo-vergunningen, onderdeel milieu met accent op veiligheid; eigenaar MVL advisering


Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Tevens ontvangt u gratis het Handboek MilieurechtStudie-uren

Voor deze cursus kunt u 10 uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten. 

Evaluaties

 • Goede basis
 • Goed overzicht van actuele regelgeving en ontwikkeling, goede sprekers