Basiscursus Activiteitenbesluit | Berghauser Pont Academy

Data:
 • Alleen op aanvraag als incompany
Tijden:
 • 9.30 - 16.45 uur
Locatie:
Prijs:
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
2-daagse

Basiscursus Activiteitenbesluit


 • In 2 dagen de basis weer op een rijtje
 • Direct ook een update met alle recente wijzigingen
 • Doorkijk naar Omgevingswet, Besluit activiteiten leefomgeving
 • Algemeen: structuur, OBM, maatwerk, maatregelen
 • Thema’s: geluid, lucht, bodem, (afval)water, duurzaamheid, agrarisch

Inleiding

Het merendeel van al onze bedrijven heeft voor wat betreft de milieuregelgeving met het Activiteitenbesluit te maken. Bedrijven kunnen volledig onder dit besluit vallen. Voor de bedrijven die nog een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu moeten aanvragen is het Besluit gedeeltelijk van toepassing in combinatie met de omgevingsvergunning.

Het Activiteitenbesluit is op 1 januari 2008 in werking getreden en sindsdien fasegewijs uitgebreid om er voor te zorgen dat de doelstelling van de wetgeving wordt gerealiseerd, namelijk zoveel mogelijk bedrijven onder algemene regels te brengen.

De meest recente wijziging is de vierde tranche van de tweede fase van het Activiteitenbesluit. Op 1 december 2015 is de wijziging rondom energie in werking getreden en op 1 januari 2016 zijn de overige wijzigingen in werking getreden. En over een paar jaar wordt het Activiteitenbesluit door de inwerkingtreding van de Omgevingswet geheel vervangen door het Besluit activiteiten leefomgeving, waarbij een aantal zaken wijzigen maar ook veel hetzelfde blijft.

Kortom, materie die constant in beweging is, waarbij het moeilijk is om zicht te houden op de context en basis van het besluit. Deze basiscursus biedt u die weer.

 

Inhoud en resultaat

Deze cursus biedt u inzicht in de hoofdlijnen van het Activiteitenbesluit en maakt duidelijk welke relatie het besluit heeft tot de Wabo, Wet milieubeheer, Bor en het toekomstige Besluit activiteiten leefomgeving van de Omgevingswet. Ook wordt een update gegeven van de laatste wijzigingen.

U bent in de gelegenheid om zelf casussen in te brengen die tijdens de cursus zullen worden behandeld. Daarnaast gaat u ook zelf aan de slag met voorbeelden die op uw werkgebied van toepassing zijn.


Doelgroep

De basiscursus is bestemd voor vergunningverleners, toezichthouders, frontoffice medewerkers, adviseurs en juristen van gemeenten, omgevingsdiensten, provincies en waterschappen die in de praktijk geregeld te maken krijgen met het Activiteitenbesluit en nu de basiskennis ontberen. De cursus is ook bestemd voor ondernemers of adviseurs die meer willen weten over de op hun bedrijf van toepassing zijnde regelgeving.


Programma

Dag 1: algemeen

 • Achtergrond van het Activiteitenbesluit
 • Structuur van het Activiteitenbesluit
 • Relatie van het Besluit tot Wabo, Bor en Wet milieubeheer
 • Toekomstige Besluit activiteiten leefomgeving van de Omgevingswet
 • Wie is bevoegd gezag?
 • Wat is een OBM en wanneer is dat verplicht?
 • Maatwerkvoorschriften
 • Erkende en verplichte maatregelen
 • Overgangsrecht
 • Update wijzigingen vierde tranche

Dag 2: inzicht in de thema’s

 • Geluid: maatwerkvoorschriften, relatie met de APV, 12 dagenregeling
 • Lucht: relatie met de NeR, Relatie met de Richtlijn industriele emissies
 • Bodem: relatie met de NRB, wanneer bodemonderzoeken uitvoeren
 • (Afval)water: directe en indirecte lozingen, voorzieningen waaronder vetafscheiders
 • Duurzaamheid: energie onderzoeken, verplichte maatregelen
 • Agrarisch: stalsystemen, luchtwassers, mestbassins, mestopslag

Docent

Arie Peters,

Arie is teammanager vergunningen, toezicht en handhaving bij de omgevingsdienst Brabant-Noord. Sinds 2002 tevens freelance docent op het gebied van milieu en fysieke leefomgeving. In 2008 betrokken bij de landelijke implementatie van het Activiteitenbesluit. Hij koppelt theorie aan tal van praktijkvoorbeelden waardoor veel interactie en dynamiek tijdens de lessen ontstaat.


Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Daarnaast krijgt  u ook gratis de beschikking over de Memotrainer, een interactieve zelflerende tool, waarmee u uw kennis op een effectieve manier kan trainen en borgen. Gedurende 3 weken ontvangt u na de cursus elke week 10 digitale vragen via uw smartphone, tablet of computer.