Agenda

Print deze pagina

Milieu


Het milieuveld is behoorlijk in beweging: Activiteitenbesluit, Waterwet, Wabo, afvalwaterregelgeving, etc. En dit heeft weer consequenties voor de plaats van milieu binnen het realiseren van projecten. Milieu heeft steeds vaker een dienende, randvoorwaardenscheppende  rol, waarbij specialismen belangrijk zijn. Het pakket dat wij bieden probeert daarop in te spelen.
Aan u de keuze!

Overzicht cursussen

Basiscursus Milieurecht
22 en 29 maart 2018 | Utrecht
Basiscursus Afvalstoffenrecht
12 april 2018 | Utrecht
Asbest: juridische aspecten
22 maart 2018 | Utrecht
Basiscursus Activiteitenbesluit
Alleen op aanvraag als incompany |
Update Activiteitenbesluit
Alleen op aanvraag als incompany |
Lucht in het Activiteitenbesluit
Alleen op aanvraag als incompany |
Aanpak duurzaamheid door gemeenten
29 november 2017 | Utrecht
Geluid ruimtelijk geordend
Alleen op aanvraag als incompany | Utrecht
Basiscursus Geluid IL
7 en 14 december 2017 | Utrecht
Update PGS15
Alleen op aanvraag als incompany |
Gevaarlijke stoffen: voldoen aan kwaliteitscriteria
Alleen op aanvraag als incompany |
Basiscursus Geluid modelleren en controleren
Alleen op aanvraag als incompany |
Basiscursus Luchtkwaliteit
Alleen op aanvraag als incompany |
Inleiding Milieuthema’s
Alleen op aanvraag als incompany |
Wob en milieu-informatie
Alleen op aanvraag als incompany |