Berghauser Pont Academy
Postbus 14580
1001 LB Amsterdam
Brouwersgracht 238
1013 HE Amsterdam
Telefoon: 020 8200 908
E-mail:

Berghauser Pont Academy


Berghauser Pont Academy (BPA) verzorgt voor u als professional hoogwaardige en praktijkgerichte cursussen op de volgende gebieden:

  • omgevingsrecht,
  • bestuursrecht,
  • RO-recht,
  • milieurecht,
  • ondernemingsrecht en
  • vastgoed

Berghauser Pont Academy heeft voor omgevingsdiensten en gemeenten een pakket cursussen ontwikkeld dat gebaseerd is op de kwaliteitscriteria en per functie uitgesplitst. Klik hier voor meer informatie.

Tevens biedt Berghauser Pont Academy een uitgebreid cursuspakket over de Omgevingswet, dat fasegewijs steeds verder uitgebouwd wordt. Zie hier het overzicht.

Vanzelfsprekend is elke cursus ook incompany te realiseren, waarbij wij luisteren naar uw specifieke wensen en behoeften. Programmamanager Ronald Koppers staat u altijd deskundig te woord. Met meer dan 20 jaar ervaring in de juridische markt en het vak, beschikt hij over een enorm netwerk van vakbekwame docenten en begrijpt als geen ander welke ontwikkelingen u bewegen. Uw cursussen zijn in vertrouwde handen!

Berghauser Pont Academy is erkend als opleidingsinstelling voor het organiseren van cursussen in het kader van PO. Bij de erkende cursussen staat bij elke cursus het betreffende puntenlogo vermeld.
NOVA

Wilt u alle cursussen netjes op een rijtje? Bekijk dan de nieuwe cursuskalender voor het voorjaar 2017. U kunt hem hier downloaden.


 

Agenda

Nieuwe Omgevingswet
9 april 2018, Utrecht
Omgevingswet: inhoud en systematiek
6 en 13 november 2017, Utrecht
Omgevingswet
11, 12, 18 en 19 april 2018, Utrecht
Opleiding Omgevingsadviseur
23 november, 7 en 8 december, 18 en 19 januari en 8 februari, Amersfoort
Anticiperen op de Omgevingswet
30 januari 2018, Utrecht
Omgevingsplan: juridische tips en trics
23 november 2017, Utrecht
Actualiseren 2.0 en het omgevingsplan
2 november 2017, Utrecht
Bouwwerk Omgevingswet op orde
1 dag in voorjaar 2018, Utrecht
Werken met de Omgevingsvisie
8 maart 2018, Utrecht
Geluid in de Omgevingswet
14 november 2017, Utrecht
Grondeigendom in de Omgevingswet
6 maart 2018, Utrecht
Handhaving onder de Omgevingswet
13 maart 2018, Utrecht
Milieu in de Omgevingswet
19 april 2018, Utrecht
Bodem in de Omgevingswet
15 maart 2018, Utrecht
Water in de Omgevingswet
22 maart 2018, Utrecht
Omgevingskwaliteit in het omgevingsplan
21 en 28 november 2017, Utrecht
Erfgoed in de Omgevingswet
15 mei 2018, Utrecht
Spelen met de Omgevingswet
29 maart 2018, Utrecht
Omgevingswet en de veiligheidsregio
Alleen op aanvraag als incompany,
E-cursus Inleiding Omgevingsrecht
Online, In uw eigen omgeving
Participatie onder de Omgevingswet
10 april 2018, Utrecht
Stedelijk beheer en de Omgevingswet
7 december 2017, Utrecht
Externe veiligheid in de Omgevingswet
10 april 2018, Utrecht
Basiscursus Wabo, Bor en Mor
20 en 23 november 2017, Utrecht
Update Wabo
19 maart 2018 en , Utrecht
Van bouwtoezicht naar kwaliteitsborging
Startdag 24 januari 2018, Utrecht
Basis Milieu voor bouwmensen
Alleen op aanvraag als incompany, Utrecht
Basis RO en bouwen voor milieumensen
Alleen op aanvraag als incompany,
BWT 4.0
14 en 16 november 2017, Utrecht
Van Bouwbesluit tot BBL
12 april 2018, Utrecht
Evenementen en omgevingsrecht
21 november 2017, Utrecht
Geluid bij evenementen
10 april 2018, Utrecht
Basiscursus APV
15 maart 2018, Utrecht
Horecabedrijven: vergunningverlening en beleid
31 oktober en 7 november 2017, Utrecht
Wet BIBOB
10 en 17 april 2018, Utrecht
Wet BIBOB en vastgoed
24 april 2018, Utrecht
Geïntegreerde aanpak ondermijning
8 maart 2018, Utrecht
Basiscursus Omgevingsrecht voor VTH
Alleen op aanvraag als incompany,
Bouwregels bij verbouw en transformatie
Alleen op aanvraag als incompany,
Opdrachtgever – opdrachtnemer
Alleen op aanvraag als incompany,
Bestuurlijke sensitiviteit
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Slopen
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Front Office Omgeving
Module 1, Basis: alleen IC, Module 2, RO: alleen IC, Module 3, Milieu: alleen IC, Module 4, Procedures: incompany, Module 5, APV: alleen IC en Module 6, Horeca: alleen IC,
Verdiepingscursus Ketentoezicht
Alleen op aanvraag als incompany,
Vuurwerkbesluit
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Omgevingsaspecten voor de preventist
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Ruimtelijk ordeningsrecht
20 en 27 maart 2018, Utrecht
Nieuwe Wet natuurbescherming
8 maart 2018, Utrecht
Basiscursus Wet natuurbescherming
16 en 23 november 2017, Utrecht
Update landelijk gebied
2 november 2017, Utrecht
Aanpak leegstand platteland
17 april 2018, Gelderse Vallei / Foodvalley
Windenergie voor gemeenten
Alleen op aanvraag als incompany, Utrecht
Recreatieontwikkeling en ruimtelijke ordening
Alleen op aanvraag als incompany,
Milieu-effectrapportage 2.0
Basis: 2 oktober 2017, Ontwikkelingen: 5 en 12 oktober en Alle dagen, Utrecht
Basiscursus Mobiliteit en Ruimte
Alleen op aanvraag als incompany,
Organische gebiedsontwikkeling
17 april 2018, Utrecht
De nieuwe gemeentelijke woonagenda
1 dag in najaar 2017, Utrecht
Actualiteiten volkshuisvestingsrecht
10 april 2018, Utrecht
Flexibel en tijdelijk bestemmen
Alleen op aanvraag als incompany,
Externe veiligheid en ruimte
Alleen op aanvraag als incompany,
Update PAS
5 juni 2018, Utrecht
Basiscursus Milieurecht
22 en 29 maart 2018, Utrecht
Basiscursus Afvalstoffenrecht
12 april 2018, Utrecht
Asbest: juridische aspecten
22 maart 2018, Utrecht
Basiscursus Activiteitenbesluit
Alleen op aanvraag als incompany,
Update Activiteitenbesluit
Alleen op aanvraag als incompany,
Lucht in het Activiteitenbesluit
Alleen op aanvraag als incompany,
Aanpak duurzaamheid door gemeenten
29 november 2017, Utrecht
Geluid ruimtelijk geordend
Alleen op aanvraag als incompany, Utrecht
Basiscursus Geluid IL
7 en 14 december 2017, Utrecht
Update PGS15
Alleen op aanvraag als incompany,
Gevaarlijke stoffen: voldoen aan kwaliteitscriteria
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Geluid modelleren en controleren
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Luchtkwaliteit
Alleen op aanvraag als incompany,
Inleiding Milieuthema’s
Alleen op aanvraag als incompany,
Wob en milieu-informatie
Alleen op aanvraag als incompany,
Actualiteitendag NRVT 2017 BV
18 december 2017, Utrecht
Actualiteitendag NRVT 2017 Wonen
13 november 2017, Utrecht
Actualiteitendag Vastgoedcert 2017 BV
13 december 2017, Utrecht
Actualiteitendag Vastgoedcert 2017 Wonen
Alleen op aanvraag als incompany, Utrecht
Basiscursus Planschade
14 november 2017, Utrecht
Actualiteiten Planschade
27 november 2017, Utrecht
Basiscursus Erfpacht
19 april 2018, Utrecht
Verdieping Erfpacht in de praktijk
12 december 2017, Utrecht
Onteigening: regels en taxeren
7 december 2017, Utrecht
Inleiding Vastgoedcontracten
17 mei 2018, Utrecht
Omgevingsrecht voor vastgoedprofessionals
nieuwe datum zsm bekend, Utrecht
Grondbeleid onder de Omgevingswet
31 oktober en 7 november 2017, Utrecht
Rekenen bij vastgoedtransformatie
11 december 2017, Amsterdam
Morele dilemma's in de vastgoedwereld
Alleen op aanvraag als incompany, Berghotel Amersfoort
Stedelijke herverkaveling
nieuwe datum zsm bekend, Utrecht
Vastgoedpraktijk: asset deal of share deal?
Alleen op aanvraag als incompany, Amsterdam
Verjaring voor vastgoedprofessionals
14 december 2017, Utrecht
Inleiding grondexploitatie
Alleen op aanvraag als incompany,
Update Awb
12 december 2017, Utrecht
Basiscursus Handhaving omgevingsrecht
16 en 23 november 2017, Utrecht
Update handhaving omgevingsrecht
6 maart 2018, Utrecht
Nadeelcompensatie
voorjaar 2018, Utrecht
Doorwerking Awb in omgevingsrecht
Alleen op aanvraag als incompany,
Update Wob en Wet Open Overheid
20 maart 2018, Utrecht
Basiscursus Awb en omgevingsrecht
Alleen op aanvraag als incompany,
Juridische aspecten van energie-infrastructuur
Alleen op aanvraag als incompany,
Financieel toezicht in vogelvlucht
15 mei 2018, Amsterdam
Toezicht en handhaving door AFM en DNB
30 januari 2018, Amsterdam
Clearing en Settlement
31 mei en 7 juni 2018, Module 1 Clearing 31 mei en Module 2 Settlement 7 juni, Amsterdam
WWFT: toepassing in de praktijk
6 maart 2018 - advocaten/notaris, 18 april 2018 - financiële sector en 31 mei 2018 - advocaten/notaris, Utrecht (financieel in Amsterdam)
Zekerheden in concernverband en MKB
Alleen op aanvraag als incompany,
Begrijpelijke taal in de financiële sector
Alleen op aanvraag als incompany, Amsterdam
Rechtsbescherming in de Jeugdwet
Alleen op aanvraag als incompany,
Procederen onder de Wwz
Alleen op aanvraag als incompany,
Inleiding pensioen in het arbeidsrecht
Alleen op aanvraag als incompany,
Meester over je gedachten
Alleen op aanvraag als incompany,
Interculturele intelligentie
Alleen op aanvraag als incompany,
Verhoog je Gunfactor!
Alleen op aanvraag als incompany,
Bestuursrecht voor de raadsgriffier
19 maart 2018, Utrecht
Gemeenteraad en Omgevingswet
Voorjaar 2018, Utrecht
Leergang Griffiemedewerker
Startdag 18 januari 2018, Amersfoort
Leergang Raadsadviseur / plaatsvervangend Griffier
Startdag 24 januari 2018, Amersfoort
Update Gemeenterecht
16 april 2018, Utrecht
Planning en control op de griffie
11 april 2018, Utrecht
Raadsadvies: een vak apart
5 juni 2018, Utrecht
Ambtelijke integriteit: navigeren op je morele kompas
Alleen op aanvraag als incompany,
Griffiers en gemeenteraadsverkiezingen 2018
28 november 2017, 4 december 2017 en 11 december 2017, 21 sept. en 28 nov. Utrecht / 4 dec. Eindhoven / 11 dec. Meppel
Update juridische kennis griffie
Alleen op aanvraag als incompany,
Personal Branding voor griffiers
17 april 2018, Utrecht

Nieuws

In het bestuursrecht draait het om de belanghebbende. Aan hem is het recht van aanvraag, zienswijze, bezwaar en beroep toegekend. De belanghebbende is gedefinieerd in artikel 1:2 van de Awb, maar wordt verder verfijnd via een continue stroom aan jurisprudentie.