Print deze pagina

Disclaimer


De op deze site verstrekte informatie is slechts algemeen van aard en is in eigendom van Berghauser Pont Academy, tenzij anders vermeld.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, maar wij kunnen niet altijd instaan voor de juistheid en volledigheid daarvan. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten. Wij zullen zo spoedig mogelijk proberen dit te herstellen.

Berghauser Pont Academy accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Het is niet toegestaan de inhoud van deze site voor commerciële doeleinden te vermenigvuldigen of aan derden beschikbaar te stellen, behalve dan met onze toestemming.