Print deze pagina

Direct aanmelden

Hieronder ziet u een overzicht van alle cursussen.
U kunt in het formulier dat hierop volgt aangeven of u zich aanmeldt of een optie plaatst op een cursus.

Nieuwe Omgevingswet
9 april 2018 | Utrecht
Omgevingswet: inhoud en systematiek
6 en 13 november 2017 | Utrecht
Omgevingswet
11, 12, 18 en 19 april 2018 | Utrecht
Opleiding Omgevingsadviseur
23 november, 7 en 8 december, 18 en 19 januari en 8 februari | Amersfoort
Anticiperen op de Omgevingswet
30 januari 2018 | Utrecht
Omgevingsplan: juridische tips en trics
23 november 2017 | Utrecht
Actualiseren 2.0 en het omgevingsplan
2 november 2017 | Utrecht
Bouwwerk Omgevingswet op orde
1 dag in voorjaar 2018 | Utrecht
Werken met de Omgevingsvisie
8 maart 2018 | Utrecht
Geluid in de Omgevingswet
14 november 2017 | Utrecht
Grondeigendom in de Omgevingswet
6 maart 2018 | Utrecht
Omgevingsvergunning in de Omgevingswet
26 maart 2018 | Utrecht
Handhaving onder de Omgevingswet
13 maart 2018 | Utrecht
Milieu in de Omgevingswet
19 april 2018 | Utrecht
Bodem in de Omgevingswet
15 maart 2018 | Utrecht
Water in de Omgevingswet
22 maart 2018 | Utrecht
Omgevingskwaliteit in het omgevingsplan
21 en 28 november 2017 | Utrecht
Erfgoed in de Omgevingswet
15 mei 2018 | Utrecht
Spelen met de Omgevingswet
29 maart 2018 | Utrecht
Omgevingswet en de veiligheidsregio
Alleen op aanvraag als incompany |
E-cursus Inleiding Omgevingsrecht
Online | In uw eigen omgeving
Participatie onder de Omgevingswet
10 april 2018 | Utrecht
Stedelijk beheer en de Omgevingswet
7 december 2017 | Utrecht
Externe veiligheid in de Omgevingswet
10 april 2018 | Utrecht
Basiscursus Wabo, Bor en Mor
20 en 23 november 2017 | Utrecht
Update Wabo
19 maart 2018 | | Utrecht
Van bouwtoezicht naar kwaliteitsborging
Startdag 24 januari 2018 | Utrecht
Basis Milieu voor bouwmensen
Alleen op aanvraag als incompany | Utrecht
Basis RO en bouwen voor milieumensen
Alleen op aanvraag als incompany |
BWT 4.0
14 en 16 november 2017 | Utrecht
Van Bouwbesluit tot BBL
12 april 2018 | Utrecht
Evenementen en omgevingsrecht
21 november 2017 | Utrecht
Geluid bij evenementen
10 april 2018 | Utrecht
Basiscursus APV
15 maart 2018 | Utrecht
Horecabedrijven: vergunningverlening en beleid
31 oktober en 7 november 2017 | Utrecht
Wet BIBOB
10 en 17 april 2018 | Utrecht
Wet BIBOB en vastgoed
24 april 2018 | Utrecht
Geïntegreerde aanpak ondermijning
8 maart 2018 | Utrecht
Basiscursus Omgevingsrecht voor VTH
Alleen op aanvraag als incompany |
Bouwregels bij verbouw en transformatie
Alleen op aanvraag als incompany |
Opdrachtgever – opdrachtnemer
Alleen op aanvraag als incompany |
Bestuurlijke sensitiviteit
Alleen op aanvraag als incompany |
Basiscursus Slopen
Alleen op aanvraag als incompany |
Basiscursus Front Office Omgeving
Module 1, Basis: alleen IC | Module 2, RO: alleen IC | Module 3, Milieu: alleen IC | Module 4, Procedures: incompany | Module 5, APV: alleen IC | Module 6, Horeca: alleen IC |
Verdiepingscursus Ketentoezicht
Alleen op aanvraag als incompany |
Vuurwerkbesluit
Alleen op aanvraag als incompany |
Basiscursus Omgevingsaspecten voor de preventist
Alleen op aanvraag als incompany |
Basiscursus Ruimtelijk ordeningsrecht
20 en 27 maart 2018 | Utrecht
Nieuwe Wet natuurbescherming
8 maart 2018 | Utrecht
Basiscursus Wet natuurbescherming
16 en 23 november 2017 | Utrecht
Detailhandel en ruimtelijke sturing
5 juni 2018 | Utrecht
Update landelijk gebied
2 november 2017 | Utrecht
Aanpak leegstand platteland
17 april 2018 | Gelderse Vallei / Foodvalley
Windenergie voor gemeenten
Alleen op aanvraag als incompany | Utrecht
Recreatieontwikkeling en ruimtelijke ordening
Alleen op aanvraag als incompany |
Milieu-effectrapportage 2.0
Basis: 2 oktober 2017 | Ontwikkelingen: 5 en 12 oktober | Alle dagen | Utrecht
Basiscursus Mobiliteit en Ruimte
Alleen op aanvraag als incompany |
Organische gebiedsontwikkeling
17 april 2018 | Utrecht
De nieuwe gemeentelijke woonagenda
1 dag in najaar 2017 | Utrecht
Actualiteiten volkshuisvestingsrecht
10 april 2018 | Utrecht
Flexibel en tijdelijk bestemmen
Alleen op aanvraag als incompany |
Externe veiligheid en ruimte
Alleen op aanvraag als incompany |
Update PAS
5 juni 2018 | Utrecht
Basiscursus Milieurecht
22 en 29 maart 2018 | Utrecht
Basiscursus Afvalstoffenrecht
12 april 2018 | Utrecht
Asbest: juridische aspecten
22 maart 2018 | Utrecht
Basiscursus Activiteitenbesluit
Alleen op aanvraag als incompany |
Update Activiteitenbesluit
Alleen op aanvraag als incompany |
Lucht in het Activiteitenbesluit
Alleen op aanvraag als incompany |
Aanpak duurzaamheid door gemeenten
29 november 2017 | Utrecht
Geluid ruimtelijk geordend
Alleen op aanvraag als incompany | Utrecht
Basiscursus Geluid IL
7 en 14 december 2017 | Utrecht
Update PGS15
Alleen op aanvraag als incompany |
Gevaarlijke stoffen: voldoen aan kwaliteitscriteria
Alleen op aanvraag als incompany |
Basiscursus Geluid modelleren en controleren
Alleen op aanvraag als incompany |
Basiscursus Luchtkwaliteit
Alleen op aanvraag als incompany |
Inleiding Milieuthema’s
Alleen op aanvraag als incompany |
Wob en milieu-informatie
Alleen op aanvraag als incompany |
Actualiteitendag NRVT 2017 BV
18 december 2017 | Utrecht
Actualiteitendag NRVT 2017 Wonen
13 november 2017 | Utrecht
Actualiteitendag Vastgoedcert 2017 BV
13 december 2017 | Utrecht
Actualiteitendag Vastgoedcert 2017 Wonen
Alleen op aanvraag als incompany | Utrecht
Basiscursus Planschade
14 november 2017 | Utrecht
Actualiteiten Planschade
27 november 2017 | Utrecht
Basiscursus Erfpacht
19 april 2018 | Utrecht
Verdieping Erfpacht in de praktijk
12 december 2017 | Utrecht
Onteigening: regels en taxeren
7 december 2017 | Utrecht
Inleiding Vastgoedcontracten
17 mei 2018 | Utrecht
Omgevingsrecht voor vastgoedprofessionals
nieuwe datum zsm bekend | Utrecht
Grondbeleid onder de Omgevingswet
31 oktober en 7 november 2017 | Utrecht
Rekenen bij vastgoedtransformatie
11 december 2017 | Amsterdam
Morele dilemma's in de vastgoedwereld
Alleen op aanvraag als incompany | Berghotel Amersfoort
Stedelijke herverkaveling
nieuwe datum zsm bekend | Utrecht
Vastgoedpraktijk: asset deal of share deal?
Alleen op aanvraag als incompany | Amsterdam
Verjaring voor vastgoedprofessionals
14 december 2017 | Utrecht
Inleiding grondexploitatie
Alleen op aanvraag als incompany |
Duurzaam bouwen voor makelaars en taxateurs
11 december 2017 | Utrecht
Update Awb
12 december 2017 | Utrecht
Basiscursus Handhaving omgevingsrecht
16 en 23 november 2017 | Utrecht
Update handhaving omgevingsrecht
6 maart 2018 | Utrecht
Nadeelcompensatie
voorjaar 2018 | Utrecht
Doorwerking Awb in omgevingsrecht
Alleen op aanvraag als incompany |
Update Wob en Wet Open Overheid
20 maart 2018 | Utrecht
Permanente bewoning van recreatiewoningen
7 november 2017 | Utrecht
Basiscursus Awb en omgevingsrecht
Alleen op aanvraag als incompany |
Juridische aspecten van energie-infrastructuur
Alleen op aanvraag als incompany |
Financieel toezicht in vogelvlucht
15 mei 2018 | Amsterdam
Toezicht en handhaving door AFM en DNB
30 januari 2018 | Amsterdam
Clearing en Settlement
31 mei en 7 juni 2018 | Module 1 Clearing 31 mei | Module 2 Settlement 7 juni | Amsterdam
WWFT: toepassing in de praktijk
6 maart 2018 - advocaten/notaris | 18 april 2018 - financiële sector | 31 mei 2018 - advocaten/notaris | Utrecht (financieel in Amsterdam)
Zekerheden in concernverband en MKB
Alleen op aanvraag als incompany |
Begrijpelijke taal in de financiële sector
Alleen op aanvraag als incompany | Amsterdam
Rechtsbescherming in de Jeugdwet
Alleen op aanvraag als incompany |
Procederen onder de Wwz
Alleen op aanvraag als incompany |
Inleiding pensioen in het arbeidsrecht
Alleen op aanvraag als incompany |
Meester over je gedachten
Alleen op aanvraag als incompany |
Interculturele intelligentie
Alleen op aanvraag als incompany |
Verhoog je Gunfactor!
Alleen op aanvraag als incompany |
Bestuursrecht voor de raadsgriffier
19 maart 2018 | Utrecht
Gemeenteraad en Omgevingswet
Voorjaar 2018 | Utrecht
Leergang Griffiemedewerker
Startdag 18 januari 2018 | Amersfoort
Leergang Raadsadviseur / plaatsvervangend Griffier
Startdag 24 januari 2018 | Amersfoort
Update Gemeenterecht
16 april 2018 | Utrecht
Planning en control op de griffie
11 april 2018 | Utrecht
Raadsadvies: een vak apart
5 juni 2018 | Utrecht
Ambtelijke integriteit: navigeren op je morele kompas
Alleen op aanvraag als incompany |
Griffiers en gemeenteraadsverkiezingen 2018
28 november 2017 | 4 december 2017 | 11 december 2017 | 21 sept. en 28 nov. Utrecht / 4 dec. Eindhoven / 11 dec. Meppel
Update juridische kennis griffie
Alleen op aanvraag als incompany |
Personal Branding voor griffiers
17 april 2018 | Utrecht