Wob en milieu-informatie | Berghauser Pont Academy

Data:
 • Alleen op aanvraag als incompany
Tijden:
Locatie:
Prijs:
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
Incompany cursus

Wob en milieu-informatie

Inleiding

Er wordt veelvuldig informatie opgevraagd met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Het blijkt dat de overheid terughoudend is om die informatie volledig te verschaffen. De overheid beroept zich dan op de absolute en relatieve weigeringsgronden in deze wet. Dit leidt vaak tot procedures.
Uit de vele jurisprudentie blijkt dat de overheid veelal een te beperkte uitleg geeft aan het openbaar maken van deze documenten. Is er wel snel sprake van intern beraad, gaat het wel om bedrijfsgegevens, wordt de persoonlijke levenssfeer aangetast? Maar ook: is er sprake van misbruik bij een beroep op de Wob? Is dit alles koudwatervrees?

Sinds het Verdrag van Aarhus neemt de verplichting tot het (actief) verschaffen van milieu-informatie daarbij een bijzondere plaats in.
Hoe pakt dit nu in de praktijk uit?

Hierover zijn enkele spraakmakende uitspraken, zoals de kolengestookte energiecentrale Eemshaven of het ‘gifschip’ Probo Koalo. Een aantal relatieve weigeringsgronden gelden niet als het om milieu-informatie gaat. En bedrijfsgegevens kunnen openbaar worden als er milieu-informatie in besloten ligt.
Maar ook zijn er zaken aan de orde gekomen die betrekking hebben op landbouwactiviteiten, zoals meitellingen. Maar zijn dat milieu-gerelateerde activiteiten?

Ieder verzoek moet haar eigen merites worden beoordeeld. De jurisprudentie geeft invulling aan de criteria. Wanneer is namelijk sprake van gegevens die te maken hebben met de functie van de ambtenaar en wanneer komt de persoonlijke levenssfeer in beeld?
Behoort overleg met externen die voor hun eigen belangen opkomen tot intern beraad? Een belangrijke vraag bij de kolencentrale Eemshaven in relatie tot milieugegevens!

Inhoud en resultaat

In de incompany cursus ‘Wob en milieu-informatie wordt u volledig op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelingen rond dit specifieke thema. Dan gaat het om:

 • Misbruik van recht
 • Eigen gebruik
 • Lex specialis
 • Interpretatie van de weigeringsgronden
 • De relativiteit van de weigeringsgronden bij milieu-informatie

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor uitvoeringsjuristen, handhavers en vergunningverleners. Zij zijn werkzaam bij gemeenten, omgevingsdiensten en provincies.

 

Programma

 • Doel en achtergronden Wob
 • Belangrijke elementen Wob
 • Ontwikkelingen jurisprudentie
 • Afzonderlijke positie milieu-informatie
 • Behandeling aan de hand van een casus

 

Docent

Mr. H.S. (Hisse) de Vries is specialist pur sang in het bestuursrecht. Hisse is een gedegen jurist met ervaring van ruim 40 jaar en hij weet niet van ophouden. Dagelijks werkt hij aan vraagstukken op de terreinen van onder meer het algemeen bestuursrecht , milieurecht , omgevingsrecht, en het waterstaatsrecht.