Data:
 • Alleen op aanvraag als incompany
Tijden:
Locatie:
Prijs:
Collega's mee voor korting?
Print deze pagina
3-daagse

Verdiepingscursus Ketentoezicht


 • In 3 dagen inzicht in het keten- en administratief toezicht
 • Voor handhavers en toezichthouders
 • Vanuit de ketenanalyse naar kennis over de administratieve en financiële organisatie
 • Voldoen aan kwaliteitscriteria voor toezichthouders
 • Scholingslijst Omgevingsdiensten: 173, 174

Inleiding
Ketentoezicht is een nog onderontwikkelde tak in toezicht en handhaving, maar neemt in belang toe. Maar hoe geef je dit nu in de praktijk vorm? En hoe krijg je grip op die keten en de processen die daar in spelen.

Belangrijk daarin is de ketenanalyse, daar begin je mee. Vanuit de ketenanalyse zouden actoren in de betreffende keten zichtbaar moeten worden, die vanuit toezicht en handhaving nadere aandacht verdienen. Waarop een keuze gemaakt moeten worden met welke interventiestrategie de betreffende actor aangepakt gaat worden. Een voorbeeld van een ingrijpende interventie is het diepgaand administratief toezicht. Maar er zijn ook nog andere mogelijkheden om in te grijpen.

Inhoud en resultaat

De cursist leert dieper ingaan op het ketentoezicht en wat daar voor onderzoek en informatie voor nodig is. Eerst komt de ketenanalyse aan de orde. En daarna: welke kennis heb je nu nodig om succesvol diepgaand administratief onderzoek te doen als je hiervoor als interventiestrategie kiest?
Dan heb je kennis nodig van de financiële administratie, de administratieve organisatie en van controlemiddelen en –methoden en audit vaardigheden.

Doelgroep

Handhavers en toezichthouders werkzaam bij omgevingsdiensten, gemeenten, provincies en waterschappen. Daarnaast is de cursus interessant voor adviesbureaus en advocatuur.

Incompany

Deze cursus is met name geschikt om als incompany uit te voeren binnen een omgevingsdienst. Dan kan een programma op maat worden samen gesteld. Neem daartoe contact op met Ronald Koppers, 020 – 8200 908.


Programma


Ketenanalyse
 • Opzet ketenanalyse
 • Informatievergaring: open en gesloten bronnen onderzoek / convenanten voor informatie-uitwisseling / best practices Internet recherche / (vermijden van) risico’s Internet recherche  / informatie makelen / expert sessies
 • Lezen / interpreteren van financiële informatie ten behoeve van toezicht en handhaving (KvK: uittreksels / jaarrekeningen / via convenanten verkregen fiscale informatie)
 • Analyseren informatie met behulp van diverse analysemethoden en –technieken en geautomatiseerde data-analyse (Excel en Access)
 • Keuzeproces voor interventiestrategie

Benodigde kennis voor succesvol diepgaand administratief onderzoek

 • Basiskennis van een financiële administratie. Of je nu een bedrijf hebt dat diensten verleent, een bedrijf dat goederen, al dan niet met een negatieve waarde, verhandelt of een bedrijf dat goederen produceert, als je de structuur van de financiële administratie begrijpt, begrijp je aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten. Het is de weerslag van de geld-/goederenbeweging; uiteindelijk staat alles wat met AO/IC te maken heeft ten diensten van de verantwoording van de verantwoording van die geld‑/goederenbeweging.
 • Basiskennis van administratieve organisatie. Dit heeft ook alles te maken met meet- en registratiemomenten in een bedrijf. Maar ook managementsystemen, kwaliteitssystemen als ISO14001 etc. Dit vakgebied is zo complex en zo omvangrijk dat het niet mogelijk is om echt een gedegen kennis van AO/IC in slechts enkele dagen op te doen. Daarom kan het niet veel verder gaan dan basiskennis. Daarbij zou het accent vooral kunnen liggen op acceptatie- en verwerkingsbeleid en AO/IC bij afvalverwerkers, grondbanken. Dat heeft vaak toch de meeste raakvlakken met het werkveld van de toezichthouders / handhavers.
 • Basiskennis van controlemiddelen en –methoden en audit vaardigheden. Hier kunnen we dus denken aan die lijncontroles, verbandcontroles etc. Ik maak zelf bijna altijd kopieën van geautomatiseerde gegevensbestanden als afvalstoffenadministraties, grondbankadministraties, financiële administraties etc. Van daaruit maak ik analyses, die mijn onderzoek verder richting geven. Bij audit vaardigheden moet je ook weer denken aan bv. interviewtechnieken, het toetsen van de adequaatheid van IC-maatregelen, het toetsen of het bedrijf de geïdentificeerde risico’s zelf voldoende beheerst etc.
 • De communicatie en opvolging van de onderzoeksbevindingen.

Begeleiding in de praktijk
Diverse instrumenten worden hiervoor aangeboden.


Docent


Jan Westerink AA MA CFE
is forensisch accountant, die ruim 30 jaar ervaring heeft opgedaan bij de recherche, het toenmalige Milieubijstandsteam van het Ministerie van V.R.O.M. en bij forensische afdelingen van de grote accountantskantoren. Hij verzorgt al vele jaren trainingen op het gebied van administratief toezicht en heeft op dit terrein talloze projecten uitgevoerd. Sinds mei 2013 werkt hij parttime bij het Programmateam Ketentoezicht Gelderse Omgevingsdiensten, waar succesvolle projecten (diepgaand administratief toezicht) bij handelaren in vergistbare afvalstromen en bij asbestverwijderaars zijn verricht. Daarnaast is Jan coördinator van het financiële deel in twee strafrechtelijke milieuonderzoeken. Hij is in staat om theorie en praktijk van keten- en administratief toezicht op een toegankelijke wijze aan toezichthouders over te brengen.