Update Wob en Wet Open Overheid | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 20 maart 2018
Tijden:
 • 9.30 - 16.45 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Update Wob en Wet Open Overheid


Kansen en uitdagingen

 • Openbaarheid: van slapend bezit tot last
 • Inleiding in de wettelijke regels
 • Ontwikkeling van de jurisprudentie
 • Hoe ga ik zo effectief mogelijk om met oneigenlijke Wobverzoeken?
 • Nieuwe Wet open overheid: hoofdlijnen en verschillen

Aanleiding

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is een belangrijke wet in onze democratie. Hoewel de uitvoering soms als lastig wordt gezien, ziet iedereen de waarde ervan in. Sinds de invoering van de Wet dwangsom en beroep bij te laat beslissen staat de Wob echter onder druk. Veel overheden hebben een dagtaak aan het indammen van deze verzoeken die vaak geen ander redelijk doel hebben dan 'verdienen aan openbaarheid'. Naar alle waarschijnlijkheid krijgt Nederland binnenkort een nieuwe Wob: de Woo.


Inhoud en resultaat

In deze cursus worden de theoretische achtergronden, ontwikkeling en de dagelijkse praktijk van de Wob besproken. Ook worden de belangrijkste verschillen tussen de Wob en de nieuwe Woo uiteengezet.

Aan de orde komt de vraag hoe bestuursorganen zo legitiem en effectief mogelijk omgaat met de Wob. En hoe kun je daarbij misbruik van de Wob zo effectief mogelijk aanpakken? Wat is de lijn in de jurisprudentie? 

Er worden praktische handvatten gegeven en er is ruimte om ervaringen uit te wisselen en eigen praktijkgevallen voor te leggen.


Doelgroep

De cursus is bestemd voor juristen, communicatieadviseurs en beleidsmedewerkers bij gemeenten, provincies en andere bestuursorganen maar ook voor rechtsbijstandsverleners.Programma

Inleiding in de Wob

 • Theoretische achtergrond:
 • Belangrijke begrippen: bestuurlijke aangelegenheid, documenten, bestuursorgaan

Wob-verzoek

 • Actieve openbaarheid
 • Passieve openbaarheid
 • Hoe besluit je op een Wobverzoek

De regels van de Wob

 • Absolute weigeringsgronden
 • Relatieve weigeringsgronden
 • Stukken voor intern beraad - persoonlijke beleidsopvattingen
 • Inzet van de weigeringsgronden

Invloed van de Wet dwangsom en beroep op de Wob

 • Korte schets van de wettelijke regeling
 • Wob als 'gemakkelijk' middel
 • Gevolgen voor overheden
 • Reacties van overheden

Actualiteit: wetsvoorstellen en jurisprudentie

 • Wetsvoorstel Open Overheid (Woo)
 • Verschillen Woo en Wob
 • Wet hergebruik overheidsinformatie
 • Jurisprudentie misbruik Wob in het bestuursrecht en het civiele recht

Praktijkvoorbeelden / casus

 • Tips en tricks
 • Praktijkvoorbeelden van deelnemers

 

Docent

mr. dr. Caroline Raat is Independent Researcher van het Actieplan Open Overheid voor Open Government Partnership. Ook is zij een ervaren docent en praktijkadviseur in het bestuurs(proces)recht. Met regelmaat adviseert en publiceert zij over de Wet openbaarheid van bestuur en aanverwante wetten en vraagstukken. Als jurist en bestuurswetenschapper bewandelt zij graag alle mogelijke wegen om een behoorlijke en werkende oplossing voor een probleem aan te dragen.

Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.


Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 6 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.


Evaluaties

 • Inhoudelijk heel boeiend, brede kennis bij de docent
 • Goeie docent!

In samenwerking met: