Update landelijk gebied | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 2 november 2017
Tijden:
 • 09.30 - 16.45 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595
 • € 695 (incl. 6 mnd. Omgevingsweb Pro)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Update landelijk gebied


Wet natuurbescherming, PAS,  geurhinder, volksgezondheid, duurzame veehouderij, Interimwet veedichte gebieden, plattelandswoning, Omgevingswet

 • Zowel juridische, als technische invalshoek: combinatie
 • Specifiek over landelijk gebied
 • Complexe regelgeving; dynamische ontwikkelingen
 • Botsende belangen en functies
 • Op de juiste wijze regelen
 • In één dag weer bij

Inleiding

De ontwikkelingen in regelgeving en rechtspraak voor het buitengebied volgen elkaar onverminderd in rap tempo op. Zo trad op 1 januari 2017 bijvoorbeeld de Wet natuurbescherming in werking en zijn prejudiciële vragen over (de juridische houdbaarheid van) de Programmatische Aanpak Stikstof voorgelegd aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Verder verscheen onder meer het RIVM-rapport Veehouderij en volksgezondheid en is een Interimwet veedichte gebieden in de maak. De bestuurlijke werkgroep Evaluatie regelgeving geurhinder door veehouderijen werkt aan voorstellen die het huidige kader voor normering van geurhinder van veehouderijen op de schop gooien.

Bovendien zal naar verwachting in 2019 de Omgevingswet in werking treden.

 

Inhoud en resultaat

Alle reden dus voor een cursus Update Landelijk gebied, waarin u wordt bijgepraat over de relevante ontwikkelingen voor het landelijk gebied. In de cursus wordt niet alleen stilgestaan bij de juridische kant van deze ontwikkelingen, maar komen ook de technische aspecten (AERIUS, V-Stacks, etc.) aan bod. Juist die combinatie is de toegevoegde waarde in deze cursus.

De theorie wordt continu gelardeerd met voorbeelden uit de praktijk van het buitengebied.

 

Doelgroep

De cursus is bestemd voor beleidsmedewerkers, juristen en adviseurs ruimtelijke ordening en milieu bij gemeenten, omgevingsdiensten, provincies en adviesbureaus. Daarnaast is de cursus interessant voor advocaten, landbouw- en natuurorganisaties en rentmeesters.

 


Programma

Natuurbescherming

 • Wet natuurbescherming
 • Ruimtelijke besluiten & passende beoordeling
 • Programmatische Aanpak Stikstof

Geur en veehouderij

 • Wet geurhinder en veehouderij
 • Omgekeerde werking
 • Omgevingswet
 • Bestuurlijke werkgroep

Volksgezondheid en veehouderij (w.o. fijn stof)

 • Onderzoeken
 • Voorzorgsbeginsel
 • Interimwet veedichte gebieden

(Provinciale) duurzaamheidsregels voor de veehouderij

 • Praktijkvoorbeelden
 • Duurzaamheidsregels, bestemmingsplan en omgevingsvergunning
 • Juridische houdbaarheid

Veehouderij en Omgevingswet

 • Consequenties van Omgevingswet
 • Omgevingsplan
 • Besluit kwaliteit leefomgeving

De plattelandswoning

 • Jurisprudentie
 • Plattelandswoningenbeleid

 

Docenten

Mr. Paul Bodden, advocaat en partner bij Hekkelman Advocaten

Paul is advocaat sinds 2003. Daarvoor werkte hij als jurist bij enkele gemeenten en een grote onderneming in diervoeding. Paul Bodden is gespecialiseerd in het ruimtelijk bestuursrecht, natuurbeschermingsrecht, milieurecht en agrarisch recht. Met deze specialisaties is hij in staat complexe omgevingsrechtelijke projecten te begeleiden. Vaak in het buitengebied, maar ook in het stedelijk gebied, met name projecten op het snijvlak van ruimtelijke ordening en milieu. De werkzaamheden van Paul beperken zich niet tot het adviseren en verlenen van rechtsbijstand. Zo doceert hij regelmatig op de hiervoor genoemde terreinen. Verder is hij onder meer redactielid van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht. Paul is opgenomen in de meest recente inventarisatie van 'Agrarische topadvocaten' van vakblad Boerderij.


Henk Ullenbroeck
, senior adviseur ruimte en milieu bij Pouderoyen Compagnons

Henk werkt vooral in opdracht van gemeenten, provincies en ministeries aan vernieuwing van wet- en regelgeving, het formuleren van beleid en de voorbereiding en uitvoering van plannen en projecten. Zo is hij betrokken bij dhet opstellen en uitvoeren van ruimtelijk- en milieubeleid over de ontwikkeling van de veehouderij, gebiedsontwikkelingen, het opstellen van visies, bestemmingsplannen en milieueffectrapportages en adviseert hij overheden over de implementatie van de  Omgevingswet en het Programma Aanpak Stikstof. Naast zijn werk als adviseur geeft Henk leiding aan het kantoor van Aelmans Adviesgroep in Vught, actief op de werkterreinen Vastgoed, Ruimte, Milieu, Agro en Bouw.


Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.


Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 6 studie-uren rekenen. 
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder op deze site bij onderdeel PE-punten.


NVR-lid?

Indien u lid bent van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters ontvangt u bij deze cursus 10% korting op de cursusprijs. Vermeld bij uw aanmelding in het opmerkingenveld uw NVR-lidnummer.