Update juridische kennis griffie | Berghauser Pont Academy

Data:
  • Alleen op aanvraag als incompany
Tijden:
Locatie:
Prijs:
  • € 1.250
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
Incompany lunchsessie

Update juridische kennis griffie

Update juridische kennis griffie

  • Leerzame lunch-bijpraatsessie
  • Ultiem maatwerk: u bepaalt de thema’s
  • Uitgebreide intake
  • Vaste prijs

Inleiding

Van de mensen op de griffie wordt dagelijks veel gevraagd. Niet alleen vanuit de raad, maar ook vanuit de organisatie, de buitenwacht en zo meer. De griffie is constant bezig om tal van bordjes naast elkaar draaiend te houden teneinde te bereiken dat de gemeenteraad optimaal kan functioneren. Voor een goede kwaliteit van dienstverlening is het zaak dat de op de griffie aanwezige kennis op peil en up to date blijft.

Het volgen van een cursus buitenshuis kost in de regel een dag. Een dag waarop andere zaken blijven liggen of minimale aandacht krijgen, namelijk via de mail of telefoon tijdens de (toch al korte) pauzemomenten. Tijdens zo’n cursusdag wordt (onvermijdelijk) aandacht besteed aan onderwerpen waar de cursist niet op zit te wachten, maar die om een of andere reden wel aandacht verdienen.

Het perfecte maatwerk komt tot stand tijdens een in company-cursus. Bij de cursisten op het werk.

Rode draad in het werk op de griffie wordt gevormd door allerhande praktijksituaties waarin de Gemeentewet of daaraan verwante wet en/of de Algemene wet bestuursrecht een rol speelt. Snel schakelen is dan vereist, en adequate en actuele wetskennis is op dat moment onontbeerlijk.

 

Inhoud en resultaat

Om u als griffie in staat te stellen de benodigde kennis te vergaren én de daarmee gepaard gaande tijdsinvestering zo beperkt mogelijk te laten zijn, is er een speciale cursus ontwikkeld. Deze heeft als doel om u en uw medewerkers tussen de bedrijven door tijdens een werkdag die juridische kennis aan te reiken waar u als samenwerkend team op de griffie het meeste behoefte aan heeft. Dit kan gaan over geheimhouding al dan niet in relatie tot de Wet openbaarheid van bestuur, maar ook over een besloten commissievergadering, het opzeggen van het vertrouwen in burgemeester of wethouder dan wel de vraag wanneer (de uitslag van) een stemming geldig is. U zegt het maar!

Deze cursus wordt, in de meest letterlijke zin, “op de griffie” ten behoeve van de griffie gegeven voor maximaal 5 deelnemers. In beginsel tijdens lunchtijd (tussen 12 en 14 uur), maar een ander tijdstip is uiteraard bespreekbaar.

Een belangrijk moment bij deze cursus wordt gevormd door de fase van intake: een uitgebreid telefonisch vooroverleg met de docent. Tijdens dat gesprek worden de kennisbehoefte en de juridische voorkennis van de deelnemers in kaart gebracht. Aan de hand van deze gegevens wordt een op maat gesneden programma afgesproken.


Docent

Uw docent is de heer mr. Olaf Schuwer. Zelf gemeentesecretaris en griffier geweest en al vele jaren als juridisch docent werkzaam op het domein van griffier en gemeenteraad, weet hij als geen ander de theoretische kaders te plaatsen tegenover de praktische uitvoering.

Van zijn hand verscheen in 2014 het boek “ABC voor raadsleden”. In voorbereiding is een Juridisch praktijkboek voor griffiers”. Naar verwachting verschijnt dit najaar 2016.


Cursusmateriaal

U ontvangt de handouts van de presentatie en relevante bijlagen.

Bij deze cursus is, in tegenstelling tot onze andere cursussen geen MemoTrainer en dossier Omgevingsweb Professional beschikbaar.

Professionaliseringsfonds VvG

Voor deze cursus kunt u in het jaar 2017 een bijdrage vragen tot €700,- uit het professionaliseringsfonds van de Vereniging voor Griffiers (VvG). U kunt hiervoor een aanvraag, met onderbouwing waarom een beroep op het fonds moeten worden gedaan, sturen naar info@griffiers.nl. De VvG beoordeelt deze aanvraag. Dit gaat buiten Berghauser Pont Academy om.

 

Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 2 studie-uren rekenen.