Update Gemeenterecht | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 16 april 2018
Tijden:
 • 9.30 - 16.30 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1 daagse cursus

Update Gemeenterecht

 • Voor griffier, adjunct-griffier en raadsadviseur
 • Alle laatste ontwikkelingen en jurisprudentie
 • Gemeentewet, Kieswet, Wob, Wet bescherming persoonsgegevens
 • In 1 dag weer bij

Inleiding

De (adjunct-)griffier is voor de gemeenteraad en raadscommissies het juridisch geweten en de juridische vraagbaak. Dit betekent dat zij moeten zijn toegerust met adequate toepassingsgerichte kennis van Gemeentewet en daaraan verwante wetten. Bij dit laatste kan worden gedacht aan Kieswet en Wet openbaarheid van bestuur. Maar ook de Wet bescherming persoonsgegevens vraagt op zijn tijd aandacht.


Opgedane juridische kennis loopt het risico gedateerd te zijn of “zakt “ gewoon weg, daarom is het up-to-date houden van de algemeen-juridische kennis voor (adjunct-)griffier en raadsadviseur noodzakelijk. Een gemeenteraad, en met hem de griffie(r) kan zich geen juridische missers veroorloven.


Inhoud en resultaat

Voor deze doelgroep is een speciale op maat gesneden update-cursus ontwikkeld. Na het volgen van deze cursus is de deelnemer weer helemaal op de hoogte en bijgepraat over de voor hem of haar belangrijkste juridische aandachtspunten, met name op het gebied van de Gemeentewet. Ook de laatste wetswijziging (zogeheten “Veegwet”) zal worden belicht. De deelnemer is na het volgen van de cursus nog meer in staat om zelfstandig op verantwoorde wijze toepassing te geven aan de juridische aspecten van het raads- en griffiewerk.

Tijdens de cursus zullen de te behandelen thema’s met een herkenbare praktische invalshoek worden behandeld. Ook is er voldoende ruimte voor het inbrengen van eigen (juridische) praktijksituaties.

 

Doelgroep

De cursus bestemd voor raadsgriffiers, adjunct-griffiers en raadsadviseurs. Daarnaast is de cursus ook interessant voor raadsleden en andere geïnteresseerden in het (praktisch) Gemeenterecht.

 

Programma

 • Inhoud en praktische gevolgen Veegwet Gemeentewet
 • Toelating tot de raad en einde raadslidmaatschap
 • Benoeming en ontslag wethouder
 • Het ontstaan en beëindigen van geheimhouding, het verschil tussen raad en commissie
 • Vergaderquora, totstandkoming raadsbesluit en staken van stemmen
 • Verboden handelingen, onverenigbare betrekkingen en de gevolgen van niet-naleven
 • Hoe om te gaan met belangenverstrengeling, en de recente ontwikkelingen in de rechtspraak
 • De positie van de gemeenteraad bij het aangaan van een overeenkomst
 • De gemeenteraad als hoofd van de gemeente: wat betekent dit in de verhouding met het college en de burgemeester
 • Gemeenteraad, Wet openbaarheid van bestuur en Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen
 • Juridische aspecten van eigentijdse inrichting van raads- en commissievergadering
 • Actuele kwesties en ontwikkelingen
 • Vragen van deelnemers

Docent

De docent is de heer mr. Olaf Schuwer, (zelfstandig gevestigd) bestuursrechtjurist in hart en nieren. Hij is zelf bijna 30 jaar werkzaam geweest in de dagelijkse overheidspraktijk en weet als geen ander wat er speelt bij griffiers en gemeenteraden.


 

Cursusmateriaal

naast een map met de handouts van de presentatie en d ebijlagen ontvangt u tevens het boek Gemeenterecht in de praktijk als naslagwerk.
Bij deze cursus is, in tegenstelling tot onze andere cursussen geen dossier Omgevingsweb Professional beschikbaar.


Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 5 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.

Korting en professionaliseringsfonds VvG

Indien u bij Schuwer Opleiding & Advies een Algemeen-Juridisch Adviesabonnement heeft, ontvangt u 10% korting op de cursusprijs. Dit dient u aan te geven in het opmerkingen-veld van het aanmeldingsformulier (geldt niet icm met andere kortingen).

Voor deze cursus kunt u in het jaar 2017 een bijdrage vragen tot €700,- uit het professionaliseringsfonds van de Vereniging voor Griffiers (VvG). U kunt hiervoor een aanvraag, met onderbouwing waarom een beroep op het fonds moeten worden gedaan, sturen naar info@griffiers.nl. De VvG beoordeelt deze aanvraag. Dit gaat buiten Berghauser Pont Academy om.


Evaluaties

 • Actueel, leerzaam en gericht op de dagelijkse praktijk
 • Veel mogelijkheden tot het stellen van vragen / interactie