Update Activiteitenbesluit | Berghauser Pont Academy

Data:
 • Alleen op aanvraag als incompany
Tijden:
Locatie:
Prijs:
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Update Activiteitenbesluit


 • Wijzigingen 4e tranche
 • Weer nieuwe bedrijven onder besluit
 • Ook steeds meer regels vergunningverlening in Activiteitenbesluit
 • Wijzigingen ter verduidelijking van voorschriften, verlichting van lasten en reparatiepunten
 • Knelpunten in de dagelijkse werkzaamheden met het Activiteitenbesluit
 • Het toekomstige Bal in de Omgevingswet

Aanleiding

Het Activiteitenbesluit is in 2008 in werking getreden. Sindsdien hebben er regelmatig wijzigingen plaatsgevonden. En nu komt de Omgevingswet er ook nog aan.

Het Activiteitenbesluit cq Bal spreidt haar vleugels dus steeds verder uit. Wederom hebben nog meer complexe bedrijven met dit besluit te maken.


Wijzigingen

 • Onder meer ziekenhuizen, gieterijen, defensie-inrichtingen en asbestverwijderingsbedrijven vallen voortaan onder het Activiteitenbesluit
 • Twee Besluiten, een regeling en een richtlijn zijn in het Activiteitenbesluit opgenomen, dit betreffen:
  • Het Besluit LPG-tankstations
  • Besluit hefschroefvliegtuigen bij ziekenhuize
  • Regeling op-, overslag en distributie benzine
  • Het normatieve deel van de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR)
 • Diverse wijzigingen rondom de agrarische sector, o.a. monovergisters bij agrarische bedrijven (tot 25.000 m3 dierlijke mest/jaar)
 • Energiebesparing is aangevuld, er zijn aanpassingen gedaan m.b.t. erkende maatregelen voor energiebesparing
 • Wijzigingen rondom handelingen met afvalstoffen
 • Wijzigingen rondom lozingen ook in de agrarische sector

Inhoud en resultaat

Heeft u het overzicht nog? Deze cursusdag stelt u enerzijds op de hoogte van alle wijzigingen en anderzijds worden de pijnpunten van het Activiteitenbesluit door toelichting en casuistiek met u besproken. Daarnaast kijgt u een doorkijk naar de regeling in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) van de Omgevingswet.

Kortom, in één dag een complete update!

Doelgroep

De cursus is bestemd voor:
 • Milieutoezichthouders/-inspecteurs/-handhavers
 • Vergunningverleners milieu
Zij zijn werkzaam bij gemeenten, omgevingsdiensten, provincies en adviesbureaus. Daarnaast is de cursus interessant voor advocatuur en bedrijven.


Programma

Inleiding Activiteitenbesluit

 • De modernisering van milieuregels en achterliggende gedachte van het Activiteitenbesluit
 • Korte historie en de totstandkominggeschiedenis
 • Voorziene wijzigingen en eindbeeld

Nieuwe activiteiten in het besluit

 • Kort historisch overzicht van (het aantal) bedrijfstakken onder het Activiteitenbesluit.
 • Welke branches zijn per 1-1-2016 weer toegevoegd aan het Activiteitenbesluit?
 • Welke bedrijven blijven nog wel vergunningplichtig (BOR) binnen deze branches (grenzen van vergunningplicht)?
 • Welke voorschriften gelden er voor de nieuw toegevoegde branches

Wijzigingen in het besluit

 • Energiebeparing
 • Nederlandse emissierichtlijn Lucht
 • Landbouw

Knelpunten Activiteitenbesluit

Omgevingswet

 • Opzet wet
 • Regeling in Bal
 • Wijzigingen t.o.v. Activiteitenbesluit

 

Cursusleiders

 • Arie Peters, teammanager
 • Remco Hendriks, medewerker handhaving agrarisch

Beiden werken bij de Omgevingsdienst Brabant Noord

 

Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.


Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 6 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verderhier, bij onderdeel PE-punten.

Evaluaties

 • Prima, aan verwachting voldaan voor update.
 • Goede bondige info
 • Goede locatie, goed bereikbaar