Ontgrondingen: jurisprudentie en Omgevingswet | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 13 februari 2018
Tijden:
 • 9.30 - 16.45 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595 (ex btw)
 • € 695 (ex btw) (incl. 6 mnd. Omgevingsweb Pro)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Ontgrondingen: jurisprudentie en Omgevingswet


 • Keuze uit twee dagdelen: ochtend jurisprudentie, middag Omgevingswet
 • Ochtend: de rode lijn van 30 jaar jurisprudentie op een rij
 • Middag: Omgevingswet specifiek gericht op consequenties voor ontgrondingen
 • Thema’s: bevoegd gezag, coördinatie, procedures, grondverzet, zorgplicht, vrijstellingen, mer-plicht, lex specialis
 • Veel ruimte voor praktijkcases en vragen


Inleiding

Deze cursus bestaat uit twee dagdelen die u beide of apart kunt volgen.

Jurisprudentie

De cursus start in de ochtend met een uitgebreide behandeling van de jurisprudentie over de afgelopen 30 jaar. De Ontgrondingenwet is een raamwet en alle interpretaties moeten dus van de rechter komen. Dan gaat het om vragen als:

 • Wanneer is er sprake van het leggen van kabels en leidingen?
 • Wanneer is er sprake van depots?
 • Hoe is de relatie tussen schadevergoeding, nadeelcompensatie en vergoeding van schade aan woningen en gewassen door verzakkingen of verlaging van waterpeilen?

Deze en veel meer vragen zullen aan de orde komen bij de uitgebreide behandeling van jurisprudentie.

Daarnaast zal worden aangegeven of er accentverschuivingen in de jurisprudentie zijn te verwachten bij de invoering van de Omgevingswet.

Omgevingswet

De middag zoomt in op de Omgevingswet. Inmiddels zijn de contouren van de nieuwe wet duidelijk geworden. Het lijkt nog ver weg, maar nog even en dan moeten de overheden en het bedrijfsleven er klaar voor zijn. De nieuwe wet heeft ook grote gevolgen voor ontgrondingen. Hoewel voor ontgrondingen alles bij het oude zou blijven zijn er toch aanpassingen aan de nieuwe systematiek doorgevoerd waardoor meerdere inhoudelijke wijzigingen nu onvermijdelijk zijn geworden.

Wat zijn die wijzigingen voor ontgrondingen?

Uitgangspunt in de Omgevingswet is de integrale benadering van het fysieke milieu. De voorschriften over ontgrondingen staan niet meer keurig bij elkaar, maar staan verspreid over de wet zelf en drie van de vier AMvB’s. Decentraal wat kan is het motto. Ook aanvragers van ontgrondingenvergunningen kunnen daarmee te maken krijgen als er minder dan 100.000 m³ in situ bodemmateriaal wordt gewonnen en burgemeester en wethouders bevoegd gezag kunnen worden. Dat zijn gecombineerde aanvragen voor bijvoorbeeld natuurprojecten, recreatieprojecten, waterpartijen in woonwijken, aanleg golfbanen. Daardoor krijgen nu ook gemeenten met ontgrondingen te maken!

Ontgrondingenactiviteiten zullen worden getoetst aan de belangen van fysieke milieu. Houdt dit een beperking in ten opzichte van de huidige afweging van alle bij de ontgronding betrokken belangen? Vindt er een wijziging plaats met de verhouding van andere belangen die ook onderdak hebben gevonden in de Omgevingswet? Hoe wordt omgegaan met het Lex Specialis beginsel?

Belangrijk is ook dat het begrip inrichting verdwijnt en de activiteit ontgronden daarvoor in de plaats komt. De activiteit bevat de gehele exploitatie van de ontgronding, dus niet alleen de ontgrondingenlocatie zelf maar ook alle gronden buiten de insteek als ook het gebruik van het winwerktuig. Er zijn verschillende omgevingsvergunningen vereist en dat kan ook gecoördineerd gebeuren. Echter, ook de coördinatieregels zijn weer ingrijpend gewijzigd. Verder doet het begrip ‘Grondverzet’ zijn intrede bij ontgrondingen en de beroepsprocedure wordt gewijzigd.

Daarnaast wordt er zoveel mogelijk overgeschakeld op doelvoorschriften: de initiatiefnemer heeft de keuze welke middelen hij wil inzetten, als de doelen voor het fysieke milieu maar wordt gehaald. Voor de ontgrondingensector betekent dit dat er niet alleen een brede kennis moet zijn aan Best Beschikbare Technieken die verplicht zijn voorgeschreven maar dat gelijkwaardige alternatieven, door initiatiefnemer voorgedragen, hiervoor in de plaats kunnen komen. Het bevoegd gezag moet die gelijkwaardige maatregelen op hun werking beoordelen.

De Omgevingswet heeft het over maatwerkvoorschriften, instructieregels, omgevingswaarden, afwijkvergunningen en beperkingen gebiedsactiviteiten. Krijgen ontgrondingenactiviteiten daar ook mee te maken?


Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor beleidsmakers, uitvoeringsjuristen, vergunningverleners en handhavers bij:

 • provincies: het oorspronkelijke bevoegd gezag voor vergunningverlening
 • gemeenten: het nieuwe bevoegd gezag in bepaalde gevallen

Daarnaast is de cursus ook interessant voor het ontgrondend bedrijfsleven (ingenieursbureaus en aannemers) en adviesbureaus.


Programma

Ochtend

 • Uitgebreid overzicht jurisprudentie
 • Praktijkvragen en -cases
 • Doorkijk naar jurisprudentie onder Omgevingswet

Middag

 • Systematiek Omgevingswet
 • Nieuw begrippenkader in Omgevingswet, voor zover van belang voor ontgrondingen
 • Waarop moet worden gelet bij het aanvragen van een omgevingsververgunning voor een ontgrondingsactiviteit waar moet op worden gelet bij het in behandeling nemen van een aanvraag?
 • Bevoegd gezag: gemeente of provincie?
 • Andere maatregelen dan de best beschikbare technieken bij ontgrondingen
 • Van huidige middelvoorschriften naar doelvoorschriften: consequenties voor ontgrondingen
 • De zorgplicht
 • Actualisatie van jurisprudentie, waaronder van de mer-plicht
 • Praktijkcases waaronder ontwikkeling natuurwaarden, aanleg waterpartijen in nieuwe woonwijk, Projectbesluit in het kader van Ruimte voor de Rivieren

 

Docenten

Mr. Hisse (S.) de Vries is specialist pur sang in het bestuursrecht. Hisse is een gedegen jurist met ervaring van ruim 40 jaar en hij weet niet van ophouden. De basis voor zijn specialisme bij ontgrondingen heeft hij in de laatste twee decennia van de vorige eeuw gelegd als hoofd van de afdeling ontgrondingen in respectievelijk de provincie Gelderland en Noord-Brabant. Nog steeds is hij volop betrokken bij de ontwikkelingen van dit beleidsveld.

Drs. Arnold van Kreveld is ecoloog, strateeg, onderzoeker, marketeer en procesbegeleider.

Arnold is beleidsbioloog en combineert een sterk analytisch vermogen met een oplossingsgerichte visie. Wat zijn de problemen, waar liggen de kansen en hoe kunnen die worden benut? Arnold werkte 15 jaar voor het Wereld Natuur Fonds, waarvan 10 als hoofd Bossenprogramma. In 2004 koos hij voor het opdoen van ervaring in het bedrijfsleven, en was 5 jaar (parttime) hoofd Marketing en Duurzaamheid bij houthandel Precious Woods Europe.


Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp. Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.


Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 6 studie-uren rekenen.

NVR-lid?

Indien u lid bent van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters ontvangt u bij deze cursus 10% korting op de cursusprijs. Vermeld bij uw aanmelding in het opmerkingenveld uw NVR-lidnummer.