Data:
 • Alleen op aanvraag als incompany
Tijden:
Locatie:
Prijs:
Collega's mee voor korting?
Print deze pagina
1-daagse

Basiscursus Omgevingsaspecten voor de preventist


Wabo, RO, bouwen, milieu, procedures, APV en horeca

 • Specifiek voor de preventist / medewerker preventie
 • Alle relevante omgevingsaspecten
 • Integraal werken binnen de Wabo
 • Ook vooruit kijken naar de nieuwe Omgevingswet
 • Alleen als incompany

Inleiding
Ook de preventist bij de Veiligheidsregio’s moet meegaan in het integraal werken binnen het Omgevingsrecht. De invoering van de Wabo en de komende Omgevingswet versterken dit proces alleen maar. Was je als preventist alleen maar bezig met brandveiligheid, nu moet je een bredere rol gaan spelen binnen het omgevingsrecht. Als adviseur vergunningverlening of als toezichthouder. Ook al ben en blijf je specialist, je krijgt nu geregeld ook met andere aspecten te maken, waarbij je moet overleggen met andere specialisten.

Om mee te kunnen spelen in het leidende Wabo-proces is beter inzicht nodig in de systematiek van RO, bouwen en milieu en de specifieke processen die daar spelen. Je hoeft geen specialist te worden; je moet de grote lijnen begrijpen en weten op welke manier je een rol hierin kunt spelen.

Dit betekent dat je breder moet kijken dan brandveiligheid, je moet weten welke plaats dit als geheel inneemt in het omgevingsrecht.

Inhoud en resultaat
Deze basiscursus biedt alles wat een preventist dient te weten om integraal te werken binnen het Wabo-proces. Hij/zij wordt geen specialist, maar kan de meeste aspecten wel plaatsen.

De cursus bevat de volgende onderwerpen:

 • Integraal werken en signaal- en ketentoezicht
 • Ruimtelijke ordening en bouwen
 • Milieu
 • Procedures, vergunningverlening en handhaving
 • APV en horeca
 • Casuïstiek en de recente ontwikkelingen in het werkgebied

Doelgroep
Preventisten en medewerkers preventie, werkzaam bij de Veiligheidsregio’s, regionale brandweer, gemeentelijke afdelingen toezicht en handhaving en Omgevingsdiensten.
Daarnaast is de cursus interessant voor adviseurs brandveiligheid bij advies- en bouwbureaus.

Cursusmateriaal
U ontvangt een syllabus met daarin de handouts en relevante achtergrondinformatie. 



Programma

 

Integraal werken

Wabo-breed werken

 • Eén loket-gedachte
 • Integrale aanpak
 • Opbouw en reikwijdte Wabo
 • Oplevering van Wabo-producten
 • Praktijkvoorbeelden

RO en bouwen

Ruimtelijke ordening

 • Ruimtelijk planproces
 • Systematiek Wro
 • Scheiding beleid en normstelling
 • Bestemmingsplan
 • Wabo-vrijstellingen en ontheffingen

Omgevingsvergunning, toetsing bouwen

 • Kwalificatie van bouwwerken
 • Toetsingsaspecten bouwaanvraag
  • Bouwbesluit
  • bouwverordening
  • bestemmingsplan
  • welstand
  • milieuaspecten
  • Monumentenwet
  • brandveiligheid
 • Vergunningvrij bouwen
 • Handhaving

Milieu

Vergunningverlening voor inrichtingen (Wm en Wabo)

 • Route omgevingsloket
 • Aanwijzing inrichtingen (van Ivb naar Bor)
 • Soorten inrichtingen en vergunningen
 • Toetsingskaders:
  • bodem
  • afvalwater
  • externe veiligheid
  • geluid
  • luchtkwaliteit
  • afval
  • gevaarlijke stoffen
 • Inhoud van de vergunning
 • Afstemming met andere vergunningen
 • Verordeningen provincie en waterschap

Wet milieubeheer (Wm) en Activiteitenbesluit

 • Inhoud Wm
 • Milieu-effectrapportage
 • Systematiek Activiteitenbesluit
 • Maatwerk en gelijkwaardigheid
 • Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM)

Procedures, APV en horeca

Procedures

 • Systematiek van de Awb
 • Verhouding Awb tot omgevingsrecht: Wabo, Chw, Wro, Wm, etc.
 • Begrippen: belanghebbende, aanvraag, besluit (beleidsregel)
 • Soorten besluiten (ratio van onderscheid)
 • Primaire besluitvorming (vooroverleg, indiening, behandeling, toetsing, handhaving, etc.)
 • Rechtsbescherming in het omgevingsrecht (bezwaar en beroep)

APV en bijzondere wetten

 • Evenementen
 • Demonstraties en samenscholingen
 • Standplaatsen
 • Uitstallingen
 • Houden van hinderlijke dieren / gevaarlijke honden
 • Prostitutie
 • Coffeeshops
 • Speelhallen
 • Horeca

Drank en horeca

 • Nieuwe Drank- en Horecawet
 • Definities
 • Terrassen
 • Winkels, benzinepompen, slijterijen, horecabedrijven
 • Sociale hygiëne
 • Inrichtingseisen / oude ontheffingen
 • Detailhandelsactiviteiten, dienstverlening in horeca
 • Verboden en vergunningsplicht
 • Horecaverordeningen
 • Handhaving en toezicht

Workshop

Praktijkcases

Samen met de groep worden diverse praktijkcases behandeld, waardoor de deelnemers zicht krijgen:

 • op de inhoudelijke materie in relatie tot brandveiligheid,
 • in hun rol als preventist,
 • en hoe ze integraal gaan denken.

Het betreft verschillende aanvragen onder de Wabo die samenhang hebben met brandveiligheid.


Docent

Jan Boer, docent Bouw- en RO regelgeving, Wabo, bestuursrecht, werkzaam bij de Omgevingsdienst Regio Utrecht, met veel ervaring in het begeleiden van veranderprocessen bij gemeenten en andere overheidsorganisaties.