Nieuwe Omgevingswet | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 9 april 2018
Tijden:
 • 13.30 - 17.00 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 295 ex btw
 • € 395 ex btw (incl. 6 mnd. Omgevingsweb Pro)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
Cursusmiddag

Nieuwe Omgevingswet


 • In één middag inhoudelijk op de hoogte van de hoofdlijnen
 • Inzicht in de nieuwe systematiek
 • Omgevingswet is een grote omwenteling
 • Overzicht van instrumentarium en regels
 • Wat is handig om nu al te weten
 • Door Jan van den Broek

Aanleiding

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de Omgevingswet, de nieuwe wet waarin 26 wetten uit het omgevingsrecht moeten opgaan. De honderden AMvB’s en ministeriele regelingen komen in vier AMvB’s. Dit is de meest omvangrijke stelselwijziging met grote gevolgen voor de praktijk.

Inmiddels is de Omgevingswet met grote meerderheid aangenomen door de Tweede Kamer, zijn de eerste teksten van de aanvullingsbesluiten, aanvullingswetten en invoeringswet verschenen. Dit betekent dus dat het steeds duidelijker wordt hoe de uitvoering van de wet in de praktijk zijn vorm gaat krijgen.

Doel cursusmiddag

Het doel van deze cursusmiddag is om u in kort bestek:
 • inzicht te bieden in de systematiek van de nieuwe wet,
 • een overzicht te geven van de nieuwe regels en instrumenten en
 • een doorkijkje te geven naar de nieuwe uitvoeringsregelingen.

De Omgevingswet treedt pas in 2019 of later in werking, maar als u kennis heeft over wat er in de nieuwe wet komt, heeft u beter inzicht waarmee u nu al rekening moet en kunt houden en waarmee niet.


Andere cursussen

Deze cursus is echt gericht op de hoofdlijnen. Als u verdere verdieping wil, kijk dan naar ons uitgebreide cursuspakket met ruim 25 cursussen specifiek over de Omgevingswet, zie hier.

Doelgroep

Deze cursusmiddag is bedoeld voor medewerkers van alle overheden, adviesbureaus, projectontwikkelaars, bouwsector, advocatenkantoren, woningcorporaties en bedrijven die op de een of andere manier in aanraking komen met het omgevingsrecht en inzicht willen krijgen in de nieuwe Omgevingswet.


Programma

Doelstellingen Omgevingswet

 • Fysieke leefomgeving
 • Aanleiding
 • Maatschappelijke doelen
 • Verbeterdoelen
 • Reikwijdte
 • Ontwerpprincipes
 • Stand van zaken wetgevingsproces
 • Aanvullingswetten
 • Invoeringswet
 • Toekomstige integratie omgevingsrecht
 • Overgangsrecht

Algemene onderwerpen

 • Begrippen
 • Taken en bevoegdheden bestuursorganen
 • Handhaving, toezicht en strafrecht
 • Experimenteerbepaling

Omgevingswaarden en instructie(regels)

 • Omgevingswaarden
 • Instructieregels
 • Instructies

Kerninstrumenten

 • Omgevingsvisie
 • Programma
 • Omgevingsplan, omgevingsverordening en waterschapsverordening
 • Algemene regels voor activiteiten in leefomgeving
 • Omgevingsvergunning
 • Projectbesluit

Procedures

 • Houdbaarheid onderzoeksgegevens
 • Advies en advies met instemming
 • Totstandkomingsprocedures
 • Milieueffectrapportage
 • Beslistermijn
 • Inwerkingtreding besluiten
 • Beroep

Systematiek uitvoerings-AMvB’s

 • Omgevingsbesluit; inhoud en proces, inclusief aanwijzing vergunningplichtige activiteiten, m.e.r., grondexploitatie, projectbesluit, procedurele vereisten
 • Besluit kwaliteit leefomgeving; alle kwaliteitsnormen: milieu, water, erfgoed, bouwen, mijnbouw, etc.
 • Besluit activiteiten leefomgeving; oude Activiteitenbesluit
 • Besluit bouwwerken leefomgeving; oude Bouwbesluit

Ondersteunende instrumenten

 • Gedoogplichten
 • Grondexploitatie
 • Financiële bepalingen
 • Digitalisering
 • Adviesorganen en adviseurs
 • Bijzondere omstandigheden
 • Monitoring en informatie

Docent

Jan van den Broek, senior legal counsel van werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland te Den Haag, voorzitter redactie van het tijdschrift Milieu en Recht, auteur van vele boeken, waaronder zijn proefschrift Bundeling van omgevingsrecht (2012) en de Tekst & Toelichting Omgevingswet van Berghauser Pont Publishing.


Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

 

Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 3 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.

NVR-lid?

Indien u lid bent van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters ontvangt u bij deze cursus 10% korting op de cursusprijs. Vermeld bij uw aanmelding in het opmerkingenveld uw NVR-lidnummer.