Nadere huurprijsvaststelling bij winkelbedrijfsruimte | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 11 december 2017
Tijden:
 • 9.30 - 16.45 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 495 (ex. btw / incl. lunch)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Nadere huurprijsvaststelling bij winkelbedrijfsruimte


 • De belangrijkste facetten van de nadere huurprijsvaststelling bij winkelbedrijfsruimte
 • Wanneer kan huurprijsherziening worden gevorderd?
 • Hoe moet de nieuwe huurprijs worden berekend?
 • Voorbeeldcasussen uit de praktijk gebaseerd op de meest recente jurisprudentie
 • De cursus wordt gegeven door een advocaat en een bedrijfsmakelaar

Inleiding

Een nadere huurprijsvaststelling omdat de huurprijs niet langer overeenkomt met die van vergelijkbare andere winkelbedrijfsruimte is een veelvuldig gebruikt instrument, niet alleen door de verhuurder.

Vaak blijkt men echter niet voldoende op de hoogte van de systematiek. Keer op keer blijkt het bij velen dat het een absolute noodzaak is alle facetten van dit deel van het recht te kennen om een casus goed af te kunnen sluiten.

In deze cursus zullen de belangrijkste facetten van de nadere huurprijsvaststelling aan de orde komen, afgewisseld met voorbeeldcasussen uit de praktijk gebaseerd op de meest recente jurisprudente.

Aan de hand van een handige leidraad/stappenplan zult u wordt begeleid voor uw huidige en toekomstige opdrachten en de gebruikelijke perikelen die u tegenkomt bij de nadere huurprijsvaststelling.

Inhoud en resultaat

In deze cursus krijgt u een inleiding, waarbij op punten de verdieping wordt gezocht. Eerst wordt begonnen met de vraag wanneer de nadere huurprijsvaststelling kan worden ingezet om vervolgens alle facetten van de nadere huurprijsvaststelling na te lopen, waaronder die met betrekking tot het onderhandelen over de te benoemen deskundige, het moment waarop een verzoekschrift moet worden ingediend en voorts hoe de nieuwe huurprijs moet worden berekend.

In de cursus zullen onder andere de volgende vragen beantwoord worden:

 • Wanneer kan huurprijsherziening worden gevorderd?
 • Semi-dwingend recht / partijafspraken.
 • Wettelijk criterium (artikel 7:303 BW)
 • Wat zijn vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse?
 • Omzethuur, hoe daarmee om te gaan?
 • Wijze van vaststelling van huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimte, hoe?
 • Ingangsdatum en geleidelijke aanpassing.
 • Deskundigenadvies (artikel 7:304 BW), alle facetten.
 • Wat is de belangrijkste actuele jurisprudentie?
 • Welke ontwikkelingen komen er nog aan?
Deze cursus is gericht op het ontwikkelen van (basis)kennis op het gebied van de nadere huurprijsvaststelling. Er wordt op hoofdlijnen een overzicht gegeven van de juridische aspecten van de nadere huurprijsvaststellingsproblematiek en zodra wenselijk wordt de verdieping gezocht. Hierbij zal veel gewerkt worden met praktijkvoorbeelden.

Het is een praktische cursus voor vastgoedprofessionals die werkzaamheden zijn op het gebied van winkelruimteverhuur en die ingeleid willen worden in de hoofdlijnen van dit onderwerp doch ook willen worden bijgesproken over alle actualiteiten.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor vastgoedprofessionals, waaronder: makelaars, juristen en vastgoedmedewerkers die in hun praktijk met de nadere huurprijsvaststelling te maken hebben.

Zij zijn bijvoorbeeld werkzaam bij gemeenten, makelaarskantoren, vastgoedondernemingen, adviesbureaus of bij rechtsbijstandsverzekeraars.


Programma

1. Wanneer kan de huurprijsherziening worden gevorderd?

 • Inleiding
 • Semi-dingend recht en partijafspraken, de ROZ-overeenkomst
 • In hoeverre is afwijking mogelijk en wanneer?

2. De wet (artikel 7:303 BW)

 • Oorspronkelijk overeengekomen huurprijs en betekenis daarvan
 • Vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse. Wat is vergelijkbaar en wat is ter plaatse?
 • Afhankelijke woning
 • Omzethuur

3. Wijze van vaststelling huurprijs

 • Referentieperiode
 • Eén gemiddelde huurprijs
 • Herleiding
 • Matigend effect

4. Ingangsdatum en geleidelijke aanpassing

 • Ingangsdatum
 • Geleidelijke aanpassing
 • Wettelijke rente

5. Deskundigenadvies

 • Ontvankelijkheidsvereiste
 • Deskundige(n)
 • Benoeming door de rechter
 • Voorvragen, kwalificatie bedrijfsruimte
 • Kosten

Docent

Th.C. (Michel) Visser (Fisherman Advocaten) is inmiddels meer dan 10 jaar advocaat en staat bekend als pragmatisch. Michel begeleidt bedrijven en vermogende particulieren bij hun (vastgoed)projecten en hun contractuele vraagstukken. Hij is gespecialiseerd in de exploitatie van commercieel vastgoed, het huurrecht en het VvE-recht. Daarnaast heeft hij een uitgebreide procespraktijk.

Naast advocaat is Michel ook universitair docent aan verschillende universiteiten en enkele andere juridische organistaties waaronder de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Nijmegen en de Hogeschool Leiden op het gebied van het VvE-recht, huurrecht en het beslag-en executierecht. Verder publiceert Michel met regelmaat over het huurrecht en het VvE-recht.


S. (Sergej) Kelderman  (B & O Retail)
is inmiddels meer dan 15 jaar actief in het winkelvastgoed als bedrijfsmakelaar, gespecialiseeerd in huurprijsherziening. Sergej is een veelvuldig door de rechtbank benoemd huurprijsherzieningsspecialist. Sergej voert daarnaast - voor veelal de grotere retailers en de grotere beleggers - huurprijsherzieningsonderzoeken uit en is in dat kader (ook) een vaak gevraagd onderhandelingspartner in het voortraject.

Naast bedrijfsmakelaar is Sergej docent aan de Academie voor Vastgoed.Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.


Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 6 studie-uren rekenen.

Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.