Nadeelcompensatie | Berghauser Pont Academy

Data:
 • voorjaar 2018
Tijden:
 • 9.30 - 16.45 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595 ex btw
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Nadeelcompensatie


Regels èn rekenen

 • De nieuwe regels op een rij
 • Consequenties Wet nadeelcompensatie
 • Leren taxaties van derden te controleren
 • Zelf eenvoudige verzoeken kunnen afhandelen
 • Praktische tips en trucs
 • Voor ambtenaren, taxateurs, rentmeesters, advocatenInleiding

Het nadeelcompensatierecht is flink in beweging. Niet alleen is de inwerkingtreding van een nieuw onderdeel van de Awb aanstaande dat specifiek op nadeelcompensatie betrekking heeft (Wet nadeelcompensatie), maar ook in de rechtspraak zijn vele ontwikkelingen. 
Dit tezamen met steeds meer discussie over de vraag in hoeverre  nadeel – en zeker nadeel rechtmatig toegebracht door de overheid – gecompenseerd dient te worden, is aanleiding voor het organiseren van deze cursus.


Inhoud en resultaat

Deze cursus is geen ‘standaard’-cursus over nadeelcompensatie.
Allereerst niet, omdat weliswaar geen uitgebreide kennis vooraf wordt verwacht van de deelnemers, maar wel wordt verwacht dat men in de praktijk – al is het maar af en toe – te maken heeft met verzoeken om nadeelcompensatie. De basis van het nadeelcompensatierecht wordt in deze cursus slechts compact behandeld in de ochtend.

Belangrijker: er is niet alleen een juridische insteek gekozen maar er is ook aandacht voor het taxeren van het nadeel. Niet om van de deelnemers taxateurs te maken maar wel om keuzen van taxateurs te kunnen volgen en een taxatierapport kritisch te kunnen beoordelen. Hoe bereken je nu het nadeel? En welke verzoeken zou je zelfstandig af kunnen handelen?
Er wordt een actieve houding van de deelnemers verwacht.


Doelgroep

De cursus is bestemd voor:
 • Juristen bij juridische afdelingen en afdelingen ruimtelijke ordening bij gemeenten, provincies en waterschappen.
 • Rentmeesters en taxateurs/ makelaars
 • Juridische adviseurs
 • Advocaten
 • Medewerkers rechtsbijstandsverzekeraars

Programma

Ochtend: de regels

 • Overheidshandelen en schade
 • Het verschil tussen schadevergoeding en nadeelcompensatie
 • Schadeoorzaken
 • Schade en causaal verband
 • Peildatum
 • Onevenredige last (speciale last en abnormale last)
 • Voorzienbaarheid, maatschappelijk risico en eigen schuld
 • Achtergrond, inhoud, opzet en inwerkingtreding Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten
 • Consequenties Wet nadeelcompensatie voor afhandeling schadeclaims bij gemeente
 • Risico's en aanpak

Middag: taxeren

 • Algemeen: eisen aan een taxatie-advies
 • Waardevermindering (vermogensvergelijking, schadefactoren)
 • Voordeelsverrekening
 • Relatie WOZ-waarde
 • Normaal maatschappelijk risico en normaal ondernemersrisico: kortingsmethode versus drempelmethode
 • Inkomensschade
  • tijdelijk contra permanent
  • taxeren vooraf of achteraf
  • omzet versus inkomen
  • referentie inkomen + geprognotiseerd inkomen
  • schadebeperkende maatregelen
  • vrijkomende arbeid
  • belastingschade
 • Samenloop waardevermindering en inkomensschade (rente vrijkomend kapitaal, berekeningswijze)
 • Samenloop onteigeningsschade, planschade en nadeelcompensatie
 • Praktijkcases

Docenten

Mr. E.T. (Eelco) de Jong
Hij heeft samen met Ineke van Leeuwen het advocatenkantoor De Jong Van Leeuwen advocaten | Vastgoed en Overheid. Het kantoor is gespecialiseerd in het vastgoedrecht, zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijk. Daarnaast is Eelco als voorzitter betrokken bij de Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat. In die hoedanigheid adviseert hij veelvuldig de minister over nadeelcompensatieverzoeken.


Mr. S.G. (Sjoerd) van Hoogmoed
Hij studeerde rechten in Nijmegen en werkt samen met René van Hoogmoed als rentmeester-taxateur bij Hoogstate in Nijverdal. Hij adviseert in die functie zowel particulieren als overheden. In september 2013 publiceerde hij in het Land- en Tuinbouwbulletin een artikel over de nadeelcompensatieregeling in de Waterwet.

 

Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Tevens ontvangt u het boek Nadeelcompensatie, auteurs: mr. ing. J.J. Thoonen en mr. T ten Have


Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 6 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.

Ook via NVR en VastgoedCert kunnen studiepunten verkregen worden.

NVR-lid?

Indien u lid bent van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters ontvangt u bij deze cursus 10% korting op de cursusprijs. Vermeld bij uw aanmelding in het opmerkingenveld uw NVR-lidnummer.


In samenwerking met:
Evaluaties

 • Nadeelcompensatie helder op een rij gezet
 • Cursusleiders zijn goed ter zake kundig, heldere en duidelijke wijze van overbrengen materie