Leergang Griffiemedewerker | Berghauser Pont Academy

Data:
 • Startdag 18 januari 2018
Tijden:
 • Zie omschrijving
Locatie:
 • Amersfoort
Prijs:
 • € 3.295,- ex btw (zie verder omschrijving)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
8-daagse leergang

Leergang Griffiemedewerker


 • 8-daagse leergang
 • Kennismaken met Gemeentewet
 • Positionering van de griffie binnen de gemeente (en provincie)
 • Ontwikkelen inzicht in de wijze waarop gemeente en provincie politiek worden aangestuurd
 • Leren wat de rol van een raadslid is en daardoor beter kunnen ondersteunen
 • Instrumenten voor het raadslid; moties, amendementen, vragenrecht, interpellatie e.d.
 • De Planning en controlcyclus: hoe stel je als raad kaders?
 • Verkenning van het krachtenveld om de griffie heen
 • Werkgeversrol van de raad
 • Raadscommunicatie, een vak apart
 • De griffie en gemeenteraadsverkiezingen
 • Intervisie
 • Vaardigheden training (spreken, presenteren, debatteren)
 • Burgerparticipatie en overheidsparticipatie

Aanleiding

Werk je op een griffie en ben je af en toe verbaasd over wat er allemaal om je heen gebeurt? Dan is deze intensieve leergang een aanrader voor jou. Gedurende deze leergang krijg je een uitstekende indruk van de wereld van de griffie. Je leert via verschillende werkvormen hoe de gemeente werkt, waarbij steeds het werkveld van de griffie het uitgangspunt is. Je wordt niet alleen meegenomen in de van toepassing zijnde regels, maar je wordt ook uitgedaagd om te ervaren wat de rol van het raadslid is. Door het volgen van deze 8-daagse leergang zullen veel puzzelstukjes op zijn plek vallen, om zo sterker op te kunnen treden als griffiemedewerker.

Inhoud en resultaat

Deze leergang griffiemedewerker geeft inzicht in het werk van de griffie en het krachtenveld waarin de griffie opereert. Na deze leergang:
 • weet je hoe de Gemeentewet is opgebouwd en kun je daarin de belangrijkste artikelen opzoeken
 • begrijp je hoe een gemeenteraad werkt en op welke manier je als raadslid invloed uit kunt oefenen op het beleid van de gemeente
 • is je duidelijk wat de bevoegdheden van de raad, het college en de burgemeester zijn en op hoe deze bestuursorganen in de praktijk bepalen wat de gemeente doet
 • heb je inzicht in de planning en controlcyclus van de gemeente (de wijze waarop de begroting tot stand komt, en wanneer de raad aan zet is om daar invloed op uit te oefenen
 • heb je zicht op de omgeving van de griffie en snap je welke relaties de griffie onderhoudt en wat daarbij de kansen en valkuilen zijn
 • is je duidelijk hoe een gemeente aan een nieuwe burgemeester komt
 • heb je geleerd in debat te gaan en heb je zelf even ervaren hoe het is om raadslid te zijn
 • begrijp je dat de rol van de overheid aan het veranderen is en dat dit gevolgen zal hebben voor het functioneren van de raad en de griffie.

Doelgroep

Ambtenaren die werkzaam zijn als (administratief) medewerker op de griffie bij een gemeente of provincie zoals:

 • griffiemedewerkers (en ook officemanagers, griffiesecretaresses etc.)
 • ambtelijk secretaris rekenkamer
 • startende raadsadviseurs die nog geringe werkervaring bij een gemeente hebben.

Opzet leerprogramma

Het programma is opgedeeld in vijf blokken en vindt plaats in het najaar van 2017. De drie middelste blokken (blok 2, 3 en 4) bestaan uit twee aaneengesloten dagen met avondprogramma en diner (inbegrepen). Voor deze drie blokken biedt Berghauser Pont Academy u de optionele mogelijkheid om op de locatie te blijven overnachten. Deze optie kunt u als extra bijboeken.

Inhoud van het programma

Dag 1, startdag (blok 1)

Docent(en): Paul van Ruitenbeek

Op de eerste dag maak je uitgebreid kennis met je medecursisten en  de docent. Er is gelegenheid om specifieke leerwensen te benoemen. Het programma en de opdrachten voor thuis worden toegelicht.

In de middag wordt de opdracht Gemeentewet toegelicht en wordt gestart met deze opdracht die grotendeels thuis wordt afgerond. In drie groepen bestuderen jullie apart van elkaar de Gemeentewet aan de hand van een aantal vragen. Eén groep beantwoordt vragen over de raad, één groep zoomt in op het college en de derde groep beantwoordt vragen over de burgemeester. Iedere groep bereidt een presentatie voor die in blok 1 aan de andere groepen wordt gegeven.

Dag 2 en dag 3 (blok 2)

Docent(en): Paul van Ruitenbeek

In dit blok leggen we de theoretische basis die in de rest van de cursus wordt uitgewerkt. We beginnen dag 2 met de staatsrechtelijke positie die de gemeente inneemt ten opzichte van “Den Haag” en de provincies. Na de lunch en in het avondgedeelte zijn twee groepen aan de beurt om hun presentatie over de Gemeentewet te geven. Na afloop van deze dag is er een diner.

Op dag 3 wordt in de ochtend uitgelegd hoe de financiele kant van de gemeente is ingericht. De planning en controlcyclus wordt toegelicht en duidelijk wordt wanneer de raad aan zet is om invloed uit te oefenen op de begroting. In de middag is de derde groep aan de beurt om de presentatie te geven over de Gemeentewet.

Dag 4 en 5 (blok 3)

Docent(en): Paul van Ruitenbeek en Sytze Dijkstra

Aan het begin van dag 4 wordt stilgestaan  bij hetgeen in dag 2 en dag 3 aan de orde is geweest. Zo mogelijk wordt daarbij een verband gelegd met de actualiteit. In de middag staat de instrumentenkoffer van het raadslid centraal. Wat kun je als raadslid doen om je doelen te bereiken en hoe werken de verschillende instrumenten? In het avondgedeelte wordt er een debattraining verzorgd. Na afloop van deze dag is er een diner.

Op dag 5 gaan we in op de omgeving van de griffie. Met welke personen en instanties heeft de griffie te maken? In de middag staat de raadscommunicatie centraal. Waarin wijkt de communicatie van de raad af van de communicatie van het college? Wat zijn de tips en trucs? De docent geeft feedback op de sites van de gemeente waar je werkzaam bent.

Dag 6 en 7 (blok 4)

Docent(en): Paul van Ruitenbeek en Dieuwke de Boer

Dag 6 gaat van start met een terugblik op de eerste twee blokken. Zo mogelijk wordt daarbij een verband gelegd met de actualiteit. Daarna start de voorbereiding voor een rollenspel. Het rollenspel bestaat uit het voorbereiden en deelnemen aan een raadsvergadering. De groep wordt verdeeld in partijen en daarna worden er fractievergaderingen gehouden. Uiteraard is er ook een vertegenwoordiger van het college aanwezig. De vergadering wordt voorgezeten door de burgemeester en iedere fractie neemt standpunten in over een aantal voorstellen. Alle tot dan toe behandelde stof komt in dit rollenspel terug en je wordt gevraagd om de stof concreet toe te passen. Na afloop van deze dag is er een diner.

Op dag 7 staat de werkgeversrol van de raad centraal. De gastdocent belicht de bijzondere wijze waarop de griffie wordt aangestuurd vanuit de raad. Begrippen als werkgeverscommissie, HR21, functiebeschrijving en functietabel komen hier aan de orde. Hoe is een en ander bij jou in de gemeente geregeld? In de middag is er tijd voor intervisie. We bespreken via een vaste methodiek een casus die door één van de cursisten wordt ingebracht.

Dag 8 Slotdag (blok 5)

Docent(en): Paul van Ruitenbeek

Tijdens de slotdag komen vier onderwerpen aan bod:

 • We staan eerst stil bij vergadermodellen en de wijze waarop een raad keuzes kan maken in verschillende modellen.
 • Daarna krijg je een kijkje in de wereld van de Vereniging van Griffiers, de beroepsvereniging van griffiers: wat doet deze vereniging eigenlijk en hoe is de vereniging georganiseerd?
 • Tenslotte staan we stil bij de begrippen “Overheidsparticipatie en burgerparticipatie”: de overheid neemt steeds vaker een andere positie in de samenleving in; aanleiding zijn onder meer de noodzaak tot bezuinigen en een verandering in de wijze waarop de bevolking tegen de overheid aankijkt.

Deze dag wordt afgesloten met een terugblik op de gehele cursus en de uitreiking van de certificaten.

Docenten

Paul van Ruitenbeek was raadslid in de gemeente Appingedam van 2002 tot 2006 en  maakte van zijn hobby zijn werk door per 2003 raadsgriffier van Winsum te worden. Daarnaast was hij actief als parttime docent bij de Hanzehogeschool in Groningen en als trainer voor (aspirant) raadsleden bij een politieke partij. Van Ruitenbeek was griffier in de gemeente Houten tot eind 2012 en werd griffier van de herindelingsgemeente Alphen aan den Rijn in de periode 2013-2014. Sinds 2015 is hij werkzaam als griffier bij Hilversum Mediastad. Van Ruitenbeek is reeds zes jaar bestuurslid bij de Vereniging van Griffiers.

Mevr. Dieuwke de Boer is jarenlang communicatieadviseur bij de griffie van de gemeente Alphen aan den Rijn geweest. Momenteel werkt zij bij de gemeente Alphen aan den Rijn als algemeen communicatieadviseur met als speciaal aandachtsgebied raadscommunicatie. In samenwerking met team communicatie heeft zij veel activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daarbaasr was Dieuwke onder meer betrokken bij de interne- en externe communicatie over de herindeling van de gemeenten Alphen aan den Rijn Boskoop en Rijnwoude tot de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn in 2014.

Dhr. Sytze Dijkstra is sinds 2002 griffier van de Friese gemeente Tytsjerksteradiel. Vanuit zijn griffie werd onderzoek gedaan naar de werkgeversrol van de raad in alle gemeenten. Sinds die tijd heeft het onderwerp zijn speciale aandacht. Naast zijn functie als griffier is Sytze o.a. ook lid Commissie Klachten en Bezwaarschriften Gemeente Harlingen, voorzitter bestuur Friese kring van griffiers en Voorzitter Raad van Toezicht huurdersplatform Nieuw Elan Leeuwarden. Sytze is ook meer dan 6 jaar actief geweest als gastdocent bij de Bestuursacademie Nederland.


Planning

Dag 1, startdag (blok 1)
Donderdag 18 januari 2018 10:00 - 16:30 uur

Dag 2 en dag 3 (blok 2)
Donderdag 15 februari 2018 10:00 - 20:00 uur
Vrijdag 16 februari 2018 09:00 - 16:30 uur

Dag 4 en 5 (blok 3)
Donderdag 15 maart 2018 10:00 - 20:00 uur
Vrijdag 16 maart 2018 09:00 - 16.30 uur


Dag 6 en 7 (blok 4)
Donderdag 12 april 2018 10:00 - 20:00 uur
Vrijdag 13 april 2018 09:00 - 16.30 uur

Dag 8 Slotdag (blok 5)
Donderdag 17 mei 2018 10:00 - 16:30 uur


Locatie

De leergang vindt plaats in het Berghotel Amersfoort. Er is gekozen voor een locatie waarbij ook overnachtingsmogelijkheden zijn voor de drie middelste blokken en met goede parkeermogelijkheden. Daarnaast ligt het hotel op loopafstand van Amersfoort CS.

Prijs

De prijs voor de leergang bedraagt € 3.295,- (excl. BTW).

Inclusief:
 • Lunchbuffet op alle cursusdagen
 • Onbeperkt koffie/thee/water
 • 3-gangen diner op dag 2, 4 en 6 (incl. 2 drankjes)
Exclusief:
 • Overnachting (optioneel bij te boeken a € 100,- p.p.p.n.)*
 • Overige drankjes
* Graag bij uw aanvraag in het opmerkingenveld aangeven voor welke nachten u gebruik wilt maken van deze optie.


Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een uitgebreide cursusmap en het boek Gemeenterecht in de praktijk.


Professionaliseringsfonds VvG

Voor deze cursus kunt u in het jaar 2017 een bijdrage vragen tot €700,- uit het professionaliseringsfonds van de Vereniging voor Griffiers (VvG). U kunt hiervoor een aanvraag, met onderbouwing waarom een beroep op het fonds moeten worden gedaan, sturen naar info@griffiers.nl. De VvG beoordeelt deze aanvraag. Dit gaat buiten Berghauser Pont Academy om.


Studieuren

Voor deze leergang kunt u 48 studie-uren rekenen.


Ervaring(en) cursisten

Medewerker en plv. griffier Gemeente Oostzaan: “de bijeenkomsten zijn goed opgebouwd met veel oefeningen en voorbeelden uit de praktijk. Er worden in groepjes opdrachten gedaan, wat de saamhorigheid vergroot en gelukkig hadden wij een heel leuke groep (waar ik nog steeds contact mee heb). Ik vind Paul een prettige, rustige leraar, met op zijn tijd humor. Ik heb nog steeds veel profijt van de opleiding en werk met plezier op de griffie.”