Interculturele intelligentie | Berghauser Pont Academy

Data:
 • Alleen op aanvraag als incompany
Tijden:
Locatie:
Prijs:
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
2-daagse training

Interculturele intelligentie


 • Voor mensen met een dubbele of andere culturele achtergrond
 • Ontwikkelen van constructieve interculturele interacties
 • Maximaal benutten van uw talenten
 • Marktvoordelen voor de organisatie
 • Aantrekken van nieuwe klantgroepen

Inleiding

Ondernemingen innoveren hun diensten en producten en zijn steeds meer aangewezen op technologie. Meer dan ooit is er behoefte aan mensen die in internationale omgevingen kunnen functioneren omdat ze beschikken over het vermogen tot constructieve interculturele interacties. De arbeidsmarkt is zeer dynamisch, deze nieuwe kennis en vaardigheden zijn nodig om grensverleggende verbindingen te leggen.

Verder zijn ook binnen organisaties en bedrijven steeds meer mensen werkzaam met een dubbele culturele achtergrond. Hoe kunnen bedrijven dat tot een voordeel maken en tegelijkertijd zorgen dat de talenten van deze mensen ten volle benut worden?
Taal en cultuurkennis alleen zijn niet meer toereikend.

Inhoud en resultaat

In deze training leert u constructieve verbindingen te leggen. Interculturele Intelligentie leidt tot hogere productiviteit en aantoonbaar meer omzet door het aantrekken, bedienen en binden van bredere nationale- en internationale klantgroepen. Intern en extern.

Na de training zijn deelnemers in staat om in alle voorkomende situaties creatief en zonder schroom zaken te doen en nieuwe klantgroepen aan te trekken. Daarnaast  worden medewerkers met een dubbele culturele achtergrond versterkt om op authentieke wijze in elke arbeidsorganisatie van toegevoegde waarde te zijn.

 

Doelgroep

Deze training is bestemd voor medewerkers met een dubbele culturele achtergrond die hun talenten ten volle willen benutten binnen organisaties. Zij kunnen zowel werkzaam zijn in organisaties met een internationale dimensie als in reguliere organisaties.

Die organisaties kunnen zijn advocatenkantoren, handelsondernemingen, adviesbureaus, maar ook overheden.

 

Programma

Het programma is theoretisch onderbouwd, aangevuld met bewustwordingsoefeningen en de ontwikkeling van vaardigheden

Dag 1

Theorie en bewustwording

 • Kennismaking
 • Zelfbewustzijn: wie ben jij, wat is jouw toegevoegde waarde
 • Context bewustzijn: wat is de context waarin je functioneert, welke waarden zijn er van belang
 • Afronding

Dag 2

Oefenen effectief gedrag

 • Reflectie evaluatie eerste dag
 • Machtsmachinaties
 • Constructieve interacties
 • Evaluatie en Afronding

 

Trainer

Astrid Elburg is specialist in HR innovaties. Zij ondersteunt individuen en organisaties bij de ontwikkeling van ethisch, strategisch leiderschap. Daarnaast is zij gespreksleider Moreel Beraad.

Zij is toezichthouder in Amsterdam en kernlid van de Amsterdam School of Management, daarnaast  geeft zij gastcolleges aan de Radboud Universiteit in Nijmegen voor het European HRM program.

Elburg is lid van de Nederlandse Organisatie voor Beroeps Coaches (NOBCO,  lid van de Algemene Nederlandse Vereniging voor Wijsbegeerte en lid van de Landelijke Vereniging Moreel Beraad.

 

Cursusmateriaal

Op de cursus ontvangt u naast de handouts van de presentatie ook een syllabus met achtergrondinformatie.
Voor deze cursus is in tegenstelling tot onze andere cursussen geen memotrainer beschikbaar.
U kunt er voor kiezen om het achtergrondinformatie digitaal te ontvangen.


Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 12 studiepunten rekenen.