Integratie van regels in het Omgevingsplan | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 29 maart 2018
Tijden:
 • 9.30 - 16.30 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595 ex btw
 • € 695 ex btw (incl. 6 mnd. Omgevingsweb Pro)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Integratie van regels in het Omgevingsplan


 • Hoe doe je dit praktisch?
 • Integreren APV en andere verordeningen
 • Stappenplan voor integratie
 • Deregulering: welke regels nodig om op te nemen in omgevingsplan?
 • Ook eigen praktijkcases

Aanleiding

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt het omgevingsplan het direct juridisch bindende instrument voor de fysieke leefomgeving. Dit betekent dat alle juridische regelingen die nu betrekking hebben op de fysieke leefomgeving moeten worden geïntegreerd in het omgevingsplan. Naast de regels van het bestemmingsplan zijn er momenteel vele verordeningen en beleidsregels van kracht in gemeenten die allen betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, zoals de APV of specifieke verordeningen met betrekking tot:

 • evenementen
 • geluid op straat
 • houtkap
 • afval
 • geur
 • parkeren
 • groen

Maar ook de welstandsnota en milieubeleidsregels moeten worden opgenomen in het omgevingsplan. Kortom, heel veel regels.

Dit heeft tot gevolg dat omgevingsplan niet enkel het domein is van de beleidsmedewerker ruimtelijke ordening. Ook medewerkers APV en milieudeskundigen moeten worden betrokken bij het opstellen van het omgevingsplan. Alle beleidsterreinen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving komen samen in het omgevingsplan. Integratie van deze regelgeving is om deze reden van groot belang.


Inhoud en resultaat

In deze cursus staat het integreren van diverse (beleids)regels in het omgevingsplan centraal. De mogelijkheden en onmogelijkheden van het samenvoegen en integreren worden aan de hand van een stappenplan voor integratie uiteen gezet. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan deregulering. Is het nodig om alle bestaande regels op te nemen in het omgevingsplan? En op welke wijze kan ruimte worden geboden voor initiatieven?

Het doel van de cursus is om aan de hand van stappenplan alle bepalingen met betrekking tot de fysieke leefomgeving in het omgevingsplan te integreren. Daarbij speelt deregulering een belangrijke rol.

Tijdens de cursus is er ruim gelegenheid om vragen te stellen over de opzet en structuur van regels in het Omgevingsplan. Ook is er de mogelijkheid om vooraf een casus toe te sturen over een ruimtelijke vraagstuk met betrekking tot integratie of deregulering.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor iedereen die betrokken is bij het opstellen van het nieuwe omgevingsplan in de gemeente. Het gaat dan om bestemmingsplanmakers, beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, projectleiders, medewerkers APV en bijzondere wetten en juristen ruimtelijke ordening, bouwen en milieu van gemeenten. Daarnaast is de cursus interessant voor medewerkers van provincies en waterschappen, adviesbureaus, advocatuur en andere belangstellenden.

Programma

Theoretisch kader

 • Wat bepaalt de Omgevingswet voor het omgevingsplan?
 • Wat bepalen de AMvB’s voor het omgevingsplan?
 • Welke ‘soort’ regels kunnen worden opgenomen in het omgevingsplan?

Stappenplan tot integratie

 • Welke stappen moeten worden gezet om regels met betrekking tot fysieke leefomgeving in het omgevingsplan te integreren?
 • Hoe kan deregulering een rol krijgen in dit proces?

Regeling in of bij het omgevingsplan

 • Op welke wijze kan ruimte worden geboden voor initiatieven in het omgevingsplan?
 • Op welke wijze worden mogelijke initiatieven het beste door de gemeente gefaciliteerd?
 • Hoe krijgen milieu-, groen-, natuur en/of  welstandsbeleid vorm in het omgevingsplan?

Praktijkcases

 • Voorbeelden van integratie van bepalingen uit de APV in het omgevingsplan
 • Deelnemers worden in de gelegenheid gesteld om vooraf een casus toe te sturen over een vraagstuk met betrekking tot integratie van regelingen of beleid.

Docenten

De cursus wordt gegeven door mr. Albert Jan Meeuwissen en mr. Mariska de Jager. Beiden zijn werkzaam als jurist Omgevingsrecht bij BügelHajema Adviseurs.

Albert Jan heeft naast zijn huidige werk bij BügelHajema Adviseurs in het verleden bij het rijk en gemeenten gewerkt. Hij is als jurist en projectleider werkzaam voor overheden en particulieren en is  betrokken bij diverse grote en lastige projecten  en juridische vraagstukken op het terrein van de fysieke leefomgeving. Hij heeft een brede kennis van het omgevingsrecht en kijk op de instrumenten uit de nieuwe Omgevingswet. Hij is o.a. redactielid van Op dezelfde leest van Platform 31.

Het dagelijks werk van Mariska bestaat uit het adviseren van gemeenten, ondernemers en particulieren over het omgevingsrecht.


Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.


Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 5 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.