Inleiding Vastgoedcontracten | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 17 mei 2018
Tijden:
 • 9.30 - 16.45 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 495 (excl. btw / incl. lunch)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Inleiding Vastgoedcontracten

Vastgoedontwikkeling is weer in de lift. Nieuwe professionals worden aangetrokken. De cursus geeft wat nuttig is om te weten van vastgoedcontracten.

 • In 1 dag inzicht in de vele soorten contracten in de vastgoedwereld      
 • Afspraken met de diverse betrokken partijen
 • Meer-partijen-overeenkomsten
 • Het broodnodige overzicht voor de niet-jurist
 • Het welkome overzicht voor de aankomende professional jurist
 • Praktische voorbeelden uit de praktijk


Inleiding

Wie te maken heeft met vastgoed weet wel dat er diverse contracten bestaan met allerlei prachtige namen. Maar waarvoor dienen ze precies en wat houden ze eigenlijk in? Er circuleren diverse modellen die door de jaren heen al te gemakkelijk zijn gekopieerd en daardoor rafelig en versleten zijn geworden. Velen doen maar wat. Als gevolg van de crisis zijn de rollen van de diverse gebruikelijke partijen veranderd. Renovatie of transformatie van een binnenstedelijke kern is nu eenmaal iets anders dan het uit de grond stampen van een 100-tal woningen in een weiland. Van een moderne aannemer wordt veel meer meedenken verwacht.


Inhoud en resultaat

Hoe zit het met de gecompliceerde contracten die in de vastgoedpraktijk zijn ontstaan? Deze cursus behandelt in vogelvlucht de vele contracten die in de vastgoedwereld circuleren. De diverse contracten met haast exotische benamingen worden in een begrijpelijke context gebracht.

De cursus gaat in op het werkelijke doel van diverse daarin voorkomende bepalingen en hun systematiek. Huurovereenkomsten laten we buiten deze cursus. Hetzelfde geldt voor koop, waar we alleen kijken naar wat we nodig hebben en de consumentenkoop buiten beschouwing laten. Deze cursus richt zich meer op de merkwaardige mengvormen die zich in de praktijk hebben gevormd.

Na deze cursus:

 • weet u welke contracten u voor welke situaties nuttig kunt gebruiken
 • weet u op welke aspecten u moet letten bij het opstellen van deze contracten
 • begrijpt u dat er meer dan veertig varianten denkbaar zijn van de bouwteamovereenkomst
 • kent u het verschil tussen een turnkey-aannemingsovereenkomst en een turnkey-koopaannemingsovereenkomst
 • weet u dat een bouwteam niet in de bouwfase van een project opereert
 • begrijpt u ook dat een afbouwgarantie niet noodzakelijk betekent dat het project wordt afgebouwd.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor iedereen die in de vastgoedpraktijk te maken heeft met het opstellen van overeenkomsten. Dus voor iedereen die overeenkomsten maakt bij (of voor) een aannemer, adviseur, architect, belegger, constructeur, directievoerder, gemeente, huurder, koper, makelaar, onderaannemer, ontwikkelaar, toeleverancier, verhuurder, of een verkoper van vastgoed.

Zeker als men als niet-jurist al jaren braaf contracten kopieert en alleen het allernoodzakelijkste weglakt en verbetert, kan men bij deze cursus een schat van nieuwe informatie opdoen. Dus ook voor de afgestudeerde jurist en de beginnende bedrijfsjurist of advocaat in de vastgoedpraktijk biedt de cursus nuttige en onmiddellijk bruikbare informatie.


Programma

Systematiek van de wet

 • Burgerlijk wetboek
 • Vermogensrecht begrippen
 • Goederenrecht (zakenrecht)
 • Verbintenissenrecht
 • Contracten algemeen
 • Bijzondere overeenkomsten
 • Koop
 • Aanneming van werk (o.a. UAV, UAV GC en DBFMOT)

Opdracht

 • DNR
 • Auteursrecht

Typische andere vastgoedcontracten

 • HOT
 • Letter of Intent
 • Samenwerkingsovereenkomst (VOF-constructie en CV-BV-constructie)
 • Ontwikkelingsovereenkomst
 • Koopoptie
 • Verkoopoptie
 • Koop- en realisatieovereenkomst met gemeente
 • Anterieure Exploitatieovereenkomst
 • Koop-aannemingsovereenkomst
 • Turnkey-aannemingsovereenkomst
 • Prestatiecontract
 • Turnkey-koop-aannemingsovereenkomst
 • Pseudo-turnkey-koop-aannemingsovereenkomst
 • PPS
 • Verkoop met Groninger akte

Meer-partijencontracten

 • Bouwteamovereenkomst
 • Coördinatieovereenkomst
 • Aanneming met twee opdrachtgevers
 • Aanneming met nevenaannemers
 • Gesplitste koop-aannemingsovereenkomst
 • Samenwerking tussen ontwikkelaar en aannemer bij een appartementencomplex
 • Intern consortium
 • Extern consortium
 • Back-to-back-contractering met belangrijke onderaannemer

Zekerheden

 • Afbouwgarantieovereenkomst
 • Bankgarantie

Diverse aspecten van contracten

 • Vertegenwoordiging (directie – procuratiehouder – bouwdirectie – volmacht)
 • Overwegingen
 • Projectorganisatie, stuurgroep, projectgroep
 • Mededelingen
 • Rechter / arbitrage / bindend advies

Docent

Mr. J. (Jan) van Duijvendijk (1955) is advocaat bij Barnsteen Advocatuur. Hij is gespecialiseerd in ontwikkelingsrecht (project- en gebiedsontwikkeling), bouwrecht, vastgoed in ruime zin, samenwerkingsverbanden, PPS-structuren en aanbestedingsrecht. Hij is Fellow Ontwikkelingsrecht aan de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) en is als docent verbonden aan de opleiding Projectontwikkeling van de NEPROM (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen). Verder is hij coauteur van het door de NEPROM uitgegeven Handboek Projectontwikkeling. Als Redacteur Projectontwikkeling maakt hij deel uit van de redactie van 'Vastgoedcontracten', het modellenboek van Uitgeverij Den Hollander, aan wie Berghauser Pont Academy gelieerd is. Hij is lid van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A) en heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit Leiden.


Cursusmateriaal

U ontvangt een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen.

Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 6 studie-uren / PO- punten rekenen.