Inleiding pensioen in het arbeidsrecht | Berghauser Pont Academy

Data:
 • Alleen op aanvraag als incompany
Tijden:
Locatie:
Prijs:
Collega's mee voor korting
Print deze pagina

Inleiding pensioen in het arbeidsrecht

 • Pensioenrecht bezien vanuit arbeidsrecht
 • Alles in één dag op een rij
 • Basisbegrippen pensioenrecht
 • Het systeem nader uitgelegd
 • Wat te doen bij ontslag, overgang, etc.?
 • Procederen in het pensioenrecht

Inleiding

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Als arbeidsrechtjurist is het dan ook noodzakelijk om voldoende kennis te hebben van het pensioenrecht. Pensioenregelgeving wordt door veel advocaten en juristen als ingewikkeld ervaren (onder meer door fiscale wetgeving).  Bovendien is pensioenrecht behoorlijk in beweging door de fiscale en civielrechtelijk wetswijzigingen.


Inhoud en resultaat

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de civielrechtelijke aspecten van het pensioenrecht waardoor inzicht in de materie ontstaat. Wellicht loopt u in uw (arbeidsrechtelijke) praktijk weleens tegen pensioenvragen aan. Bijvoorbeeld in ontslagzaken. Deze cursus geeft u de pensioenbasiskennis die u nodig heeft voor uw praktijk. U bent na het volgen van de cursus op de hoogte van het actuele pensioenrecht en in staat problemen op pensioengebied te herkennen.

In deze cursus leert u:

 • de basisbegrippen uit het pensioenrecht (arbeidsvoorwaarde pensioen, de pensioenovereenkomst, de uitvoeringsovereenkomst, het pensioenreglement, de driepartijen verhouding)
 • de werking van de pensioensystemen

De arbeidsrechtelijke kant van pensioen wordt nader belicht. De vraag door wie de pensioenovereenkomst kan of moet worden uitgevoerd en in welke situaties er vrijstelling wordt verleend van deelname aan een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds wordt behandeld. Er wordt stilgestaan bij de mogelijkheden om een pensioenregeling te wijzigen. Ook de gevolgen voor het pensioen bij een overgang van onderneming komt aan de orde. En uiteraard zullen ook de actuele ontwikkelingen worden besproken.


Doelgroep

De cursus is primair bestemd voor advocaten arbeidsrecht, bedrijfsjuristen en juristen arbeidsrecht. Daarnaast kan de cursus interessant zijn voor medewerkers HRM en startende pensioenadviseurs en actuarissen.


Programma

Inleiding pensioenrecht

 • pensioenovereenkomst (aangaan, sluiten en inhoud pensioenovereenkomst)
 • uitvoeringsovereenkomst
 • pensioenreglement
 • pensioenuitvoerders

Pensioenwet

 • (eenzijdige?) wijziging pensioenovereenkomst (gewijzigde wetgeving, overgang van   onderneming, harmonisatie)
 • wijziging
 • pensioenregeling procederen in het pensioenrecht

Wet Bpf

 • deelname
 • vrijstelling

Medezeggenschap en pensioen

Pensioen en ontslag

 • pensioenontslag
 • waardeoverdrachten
 • pensioenbreuken

Pensioenrecht bij overgang van onderneming

Procederen in het pensioenrecht

 • Kantonrechter
 • bezwaar en beroep
 • arbitrage
 • Ondernemingskamer

Wijzigingen en ontwikkelingen 2015


Docenten

Dr. mr. Steven F.H. Jellinghaus is als advocaat en mediator verbonden aan De Voort Advocaten │ Mediators. Tevens is hij als universitair docent sociaal recht en sociale politiek verbonden aan de Tilburg University. Hij heeft vele publicaties op zijn naam op het gebied van arbeidsrecht en geeft frequent pao-gerelateerd onderwijs. Hij is lid van de werkgroep ontslagrecht van de VAAN.


Mr. Ilse Melis is als advocaat arbeidsrecht werkzaam bij De Voort Advocaten I Mediators te Tilburg. Zij is  sinds 2002 werkzaam als advocaat en gespecialiseerd in het arbeidsrecht en het pensioenrecht. Zij heeft de Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht voltooid.  Bovendien is Ilse MfN-mediator. Daarnaast geeft zij met enige regelmaat lezingen.


Cursusmateriaal

U ontvangt een documentatiemap met de hand-outs en een syllabus met achtergrondmateriaal.


Studiepunten en -uren

Voor advocaten geldt dat u voor deze cursus 6 PO-punten kunt rekenen. Overige deelnemers kunnen 6 studie-uren rekenen.