Data:
 • 31 oktober en 7 november 2017
Tijden:
 • 9.30 - 16.30 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 995
 • € 1.095 (incl. 6 mnd. Omgevingsweb Pro)
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
2-daagse cursus

Horecabedrijven: vergunningverlening en beleid


 • Gericht op vergunningverlening en beleid
 • DHW, APV, WOK, terrassen, BIBOB, etc.
 • Complete update, inclusief nieuwe trends en ontwikkelingen
 • Invulling geven aan je functie
 • Regeling in de Omgevingswet

Inleiding

Het afhandelen van vergunningaanvragen is de belangrijkste taak van de medewerker Bijzondere wetten en APV. Daarnaast heeft hij/zij ook een vraagbaakfunctie op het vakgebied en geeft input aan nieuw beleid. Een deel van het werk bestaat uit uitvoeringstaken, maar ook klantvragen, handhavingsvragen en overige juridische zaken zijn onderdeel van het werk.

Inhoud en resultaat

Doel van de cursus is om de medewerker integraal kennis aan te reiken om haar functie verder invulling te geven. De medewerker moet weer helemaal up to date zijn en relevante kennis opdoen met betrekking tot het vergunningenproces om zodoende goede producten te kunnen blijven leveren.

Adequate kennis over de APV, Drank- en Horecawet, rechtspersonen en de belangrijkste andere wetten is daarbij cruciaal. Daarnaast krijgt u de nodige tips over het intakegesprek en het vragen en beoordelen van de documenten.

Daarnaast biedt de persoonlijke aanpak van de docenten veel ruimte voor vragen en is het mogelijk om specifieke casuïstiek te behandelen.  Zelfs een stukje productie kan verder gebracht worden als er praktijkaanvragen behandeld worden.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor (beleids)medewerkers en vergunningverleners bijzondere wetten, werkzaam bij gemeenten.
Daarnaast is de cursus ook interessant voor adviseurs en advocaten.


Programma

Dag 1

 • Korte introductie
 • Hoe werkt een gemeente (i.r.t. DHW velden)
 • Ontstaan, historie en reikwijdte van de Drank- en Horecawet
 • Drank- en Horecawet; de theorie
 • Beleid formuleren
 • Rechtspersonen
 • Paracommercie
 • Artikel 35 ontheffing
 • De vergunningverlening, het proces
 • Ruimte voor (praktijk)vragen, behandelen aanvragen

Dag 2

 • APV – exploitatievergunning
 • Terrasvergunning
 • Wet Bibob
 • Overige relevante wet- en regelgeving in het kort
 • Trends en ontwikkelingen
 • Omgevingswet: hoe gaat het met horecabedrijven?
 • Relatie handhaving en vergunningverlening/beleid
 • Inrichtingseisen
 • Jurisprudentie
 • Ruimte voor (praktijk)vragen

 

Docenten

Willem Bronkhorst

Willem is jurist en is (juridisch) adviseur op het terrein van de Algemene Plaatselijke Verordening en bijzondere wetten. Hij heeft de afgelopen tien jaar ervaring opgedaan als adviseur, jurist, beleidsmedewerker en medewerker vergunningen bij verschillende gemeenten. Hij heeft brede kennis en ervaring op het terrein van de Drank- en Horecawet, Wet op de kansspelen, APV en Veiligheid.


Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.


Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 10 studie-uren rekenen.