Gevaarlijke stoffen: voldoen aan kwaliteitscriteria | Berghauser Pont Academy

Data:
 • Alleen op aanvraag als incompany
Tijden:
Locatie:
Prijs:
Collega's mee voor korting?
Print deze pagina
2-daagse cursus

Gevaarlijke stoffen: voldoen aan kwaliteitscriteria


 • Basisvereiste voor specialisten gevaarlijke stoffen
 • Voldoen aan kwaliteitscriteria Wabo
 • Breder dan alleen PGS15: totaalplaatje wordt geboden
 • ADR, REACH, Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit
 • Opslag gevaarlijke stoffen, PGS15: inclusief de recente aanpassingen!
 • Relatie met brandveiligheid


Inleiding
Gevaarlijke stoffen vormen voor elke overheid een prioriteit. Dit onderwerp komt aan de orde in beleid, vergunningverlening en toezicht (met name bij opslag) en is in deel B van de kwaliteitscriteria Wabo omschreven als basisvereiste.

Verder is er ook een specialistisch niveau te onderscheiden. Grondige kennis van regelgeving met betrekking tot gevaarlijke stoffen is een must voor personen die in dit werkveld werkzaam zijn. Belangrijk is dat de kans op calamiteiten zo klein mogelijk is.

Op het terrein van gevaarlijke stoffen zijn daarnaast ook continu wijzigingen aan de orde.

Inhoud en resultaat
Deze cursus gaat in op de verschillende wetten en besluiten (ook de ADR), de samenhang met de typen A, B en C in het Activiteitenbesluit, het onderscheid tussen interne en externe veiligheid bij inrichtingen en de relatie van gevaarlijke stoffen met bouwkundige en beheeraspecten van brandveiligheid. De cursus gaat dus verder dan alleen de opslag van gevaarlijke stoffen, maar geeft een samenhangend inzicht.
Daarin onderscheidt deze cursus zich van andere, vaak beperktere cursussen.

De cursus is specifiek gericht op het op niveau brengen van kennis en kunde over gevaarlijke stoffen.
Het doel van de cursus is de organisatie te laten voldoen aan de kwaliteitscriteria die onder de Wabo zijn geformuleerd voor vergunningverleners en handhavers t.a.v. kennis van gevaarlijke stoffen en het toepassen daarvan in het vergunningverleningsproces en toezicht.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor vergunningverleners, handhavers en technische specialisten milieu die op de een of andere wijze te maken krijgen met gevaarlijke stoffen. Zij kunnen werkzaam zijn bij gemeenten, milieudiensten, provincies, inspecties en waterschappen. Daarnaast is de cursus interessant voor adviesbureaus en bedrijven.

Van deelnemers wordt enige basiskennis verwacht.
Cursisten mogen facultatief de cursus afsluiten met een toets en indien geslaagd, verstrekking van een certificaat. Anders ontvangt u een certificaat van deelname.

Cursusmateriaal

Naast een syllabus krijgt u in de periode rond de cursus, ook één maand gratis toegang tot de unieke digitale kennisbank Rechtbank.nu. En verder ontvangt u een gratis wettenbundel of uitgave, toegespitst op het thema van de cursus.
Programma


Dag 1
 • Matrix gevaarlijke stoffen regelgeving en het begrip “gevaarlijke stof”
 • Samenhang regelgeving
 • EU Stoffenrichtlijn 67/548 en de opvolgers als basis voor de Nederlandse regels m.b.t. gevaarlijke stoffen
 • Hoofdstuk 9 Wet milieubeheer, soorten gevaarlijke stoffen, basisvoorschriften en REACH
 • Wet vervoer gevaarlijke stoffen en ADR voor zover nodig voor toepassing van regelgeving en PGS richtlijnen
 • Gevaarlijke afvalstoffenregels, beknopt
 • Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en relatie m.b.t. PGS 15 en opslag bij agrarische bedrijven
 • Verpakkingen en kenmerken
 • Herkenning gevaarlijke stoffen
 • GHS (Globally Harmonised System), de vervanging van het huidige systeem
 • Rol Veiligheidsinformatiebladen en wijzigingen daarin i.v.m. REACH en GHS

Dag 2

 • PGS richtlijnen, recente ontwikkelingen (o.a. wijziging PGS30)
 • PGS 15 (incl. de nieuwe teksten)
 • Basis voorschriften opslag gevaarlijke stoffen en opslag gasflessen
 • Begrip WBDBO
 • Relatie Gebruiksbesluit en bouwkundige brandveiligheid
 • Systeemtoezicht en gevaarlijke stoffen
 • Veel casuïstiek, o.a. behandeling vergunningaanvraag en melding en inspectie en beoordeling verschillende praktijksituaties


Docent

De cursus wordt verzorgd door Erik Mossel, ervaren docent integraal milieurecht, met onder andere specialisme gevaarlijke stoffen en de opslag daarvan.